Transport szynowy - Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Celem specjalności Transport szynowy jest przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z szeroko pojętym transportem szynowym, zwłaszcza związanymi z nim zagadnieniami bezpieczeństwa, infrastruktury, budową i eksploatacją pojazdów szynowych oraz logistyki i spedycji. Ponadto w ramach specjalności zakłada się przekazanie kompetencji, umożliwiających projektowanie i budowę elementów infrastruktury kolejowej i pojazdów szynowych, zarządzanie systemami bezpieczeństwa w transporcie oraz systemami logistycznymi.

W ramach specjalności Transport szynowy planuje się uruchomienie 4 specjalizacji.

 

Specjalizacja: Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych

Celem specjalizacji Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych jest przekazanie wiedzy i kompetencji  szeroko rozumianego transportu kolejowego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z budową i eksploatacją pojazdów szynowych. Absolwent posiada kompetencje w zakresie projektowania pojazdów szynowych oraz opracowywania niezbędnej dokumentacji eksploatacyjnej, zarówno w zakresie użytkowania jak i utrzymania. Student w trakcie studiów będzie miał możliwość zdobycia certyfikatów Pełnomocnika i Audytora wewnętrznego systemów zarządzania bezpieczeństwem, utrzymaniem i jakością oraz standardu IRIS.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu

 • typów i zasad konstrukcji pojazdów szynowych,
 • zasad użytkowania i utrzymania pojazdów szynowych,
 • projektowania pojazdów szynowych i ich elementów.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności umożliwiające

 • projektowanie pojazdów szynowych i ich elementów,
 • tworzenie dokumentacji eksploatacyjnej pojazdów kolejowych,
 • optymalizację konstrukcji pojazdów i projektowanie ich modernizacji.

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

 • Urządzenia sterowania ruchem kolejowym
 • Infrastruktura kolejowa
 • Sterowanie ruchem kolejowym
 • Prowadzenie ruchu kolejowego
 • Eksploatacja infrastruktury kolejowej w ramach specjalizacji

Praca

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach samodzielnych lub pomocniczych w przedsiębiorstwach transportowych oraz świadczących usługi wspomagające i doradcze dla podmiotów działających w zakresie transportu, szczególnie u podmiotów eksploatujących pojazdy szynowe (przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury, podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, zakładów naprawczych taboru, biurach projektowych czy u producentów pojazdów). Po ukończeniu studiów I stopnia możliwe będzie podjęcie studiów na II stopniu.

Opłaty

Transport - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
     
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 360 zł 150 zł * 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 360 zł 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł        

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy

 

Euroterminal
PKP Cargo
Kolprem Hartwig