Transport szynowy - Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Celem specjalności Transport szynowy jest przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z szeroko pojętym transportem szynowym, zwłaszcza związanymi z nim zagadnieniami bezpieczeństwa, infrastruktury, budową i eksploatacją pojazdów szynowych oraz logistyki i spedycji. Ponadto w ramach specjalności zakłada się przekazanie kompetencji, umożliwiających projektowanie i budowę elementów infrastruktury kolejowej i pojazdów szynowych, zarządzanie systemami bezpieczeństwa w transporcie oraz systemami logistycznymi.

W ramach specjalności Transport szynowy planuje się uruchomienie 4 specjalizacji.

 

Specjalizacja: Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym

Celem specjalizacji Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i eksploatacji infrastruktury kolejowej oraz montowania, utrzymywania i diagnozowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń zabezpieczania ruchu kolejowego na przejazdach oraz urządzeń łączności. Ponadto absolwenci posiadają umiejętności i wiedzę niezbędną do prowadzanie dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Student w trakcie studiów będzie miał możliwość zdobycia certyfikatów Pełnomocnika i Audytora wewnętrznego systemów zarządzania bezpieczeństwem, utrzymaniem i jakością oraz standardu IRIS. Ponadto w trakcie studiów będzie uczestniczył w licznych stażach i praktykach wśród liderów branży kolejowej w Polsce (m.in. PKP Cargo, PKP PLK, DB Schenker).

Studia na specjalizacji Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym umożliwią absolwentowi zdobycie kolejowych uprawnień budowlanych.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu

  • zasad budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej,
  • zasad prowadzenia ruchu kolejowego,
  • rrojektowania i diagnostyki urządzeń Sterowania Ruchem Kolejowym.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności umożliwiające

  • projektowanie dróg i linii kolejowych,
  • projektowanie, obsługę i utrzymanie urządzeń SRK.

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

  • Urządzenia sterowania ruchem kolejowym
  • Infrastruktura kolejowa
  • Sterowanie ruchem kolejowym
  • Prowadzenie ruchu kolejowego
  • Eksploatacja infrastruktury kolejowej

Praca

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach samodzielnych lub pomocniczych w przedsiębiorstwach transportowych oraz świadczących usługi wspomagające i doradcze dla podmiotów działających w zakresie transportu, takich jak przewoźnicy kolejowi, zarządcy infrastruktury czy podmiotów odpowiedzialne za jej utrzymanie. Po ukończeniu studiów I stopnia, możliwe będzie podjęcie studiów II stopnia.

Opłaty

Transport - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
     
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 360 zł 150 zł * 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 360 zł 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł        

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy

 

Euroterminal
PKP Cargo
Kolprem Hartwig