Transport szynowy - Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Celem specjalności Transport szynowy jest przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z szeroko pojętym transportem szynowym, zwłaszcza związanymi z nim zagadnieniami bezpieczeństwa, infrastruktury, budową i eksploatacją pojazdów szynowych oraz logistyki i spedycji. Ponadto w ramach specjalności zakłada się przekazanie kompetencji, umożliwiających projektowanie i budowę elementów infrastruktury kolejowej i pojazdów szynowych, zarządzanie systemami bezpieczeństwa w transporcie oraz systemami logistycznymi.

W ramach specjalności Transport szynowy planuje się uruchomienie 4 specjalizacji.

 

Specjalizacja: Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym

Celem specjalizacji Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym jest przekazanie wiedzy dotyczącej prawa przewozowego, polityki transportowej, zasad przewozu ładunków (również w zakresie towarów niebezpiecznych i przesyłek specjalnych) oraz kompetencji niezbędnych do organizacji transportu, zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania procesem spedycyjnym. Ponadto student w trakcie studiów będzie miał możliwość zdobycia certyfikatów Pełnomocnika i Audytora wewnętrznego systemów zarządzania bezpieczeństwem, utrzymaniem i jakością oraz standardu IRIS. Specjalność łączy kompetencje techniczne ze specjalistyczną wiedzą z zakresu transportu kolejowego oraz z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu

  • unijnego i krajowego prawodawstwa w zakresie przewozu kolejami,
  • zasad organizacji procesu transportu,
  • wymagań dla projektowania centrów logistycznych transportu kolejowego.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności umożliwiające

  • prowadzenie i zarządzanie procesem transportu i spedycji ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego,
  • projektowanie centrów logistycznych i przeładunkowych.

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

  • Organizacja, technika i technologia w transporcie kolejowym
  • Prawo przewozowe w transporcie kolejowym
  • Organizacja i zarządzanie procesem spedycyjnym
  • Dokumentacja przewozowa w transporcie kolejowym
  • Organizacja przewozów intermodalnych

Praca

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwach transportowych oraz świadczących usługi wspomagające i doradcze dla podmiotów działających w zakresie transportu. Po ukończeniu studiów I stopnia możliwe będzie podjęcie studiów na II stopniu.

Opłaty

Transport - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
     
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 360 zł 150 zł * 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 360 zł 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł        

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy

 

Euroterminal
PKP Cargo
Kolprem Hartwig