Cyberprzestępczość

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Opis specjalności

W XXI wieku gospodarka w sektorze prywatnym jak i publicznym funkcjonuje równolegle, zarówno w obszarze realnym, jak i wirtualnym. Często to właśnie funkcjonowanie w świecie cyfrowym podmiotów gospodarczych czy instytucji staje się warunkiem koniecznym ich rozwoju i ekspansji. Umożliwiają to nowe technologie wykorzystujące dynamiczny rozwój internetu, który pozwolił wszystkim jego użytkownikom na funkcjonowanie w nowej, cyfrowej rzeczywistości. Jednak świat cyfrowy to nie tylko same udogodnienia, to także pojawienie się nowych rodzajów przestępstw, często nieznanych, występujących na coraz większą skalę. 

Celem specjalności jest dostarczenie studentowi wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu bezpiecznego funkcjonowania w cyfrowym otoczeniu, a w szczególności z zakresu: informatyki, administrowania systemami informatycznymi, zagrożeń występujących w sieciach informatycznych i sposobów walki z nimi, zarządzania i nadzorowania bezpieczeństwem cyfrowym w przedsiębiorstwach i instytucjach, a także komunikowania się w sytuacjach kryzysowych.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • ogólnych zagadnień dotyczących cyberprzestępczości
 • metod walki z cyberprzestępczością
 • systemów informatycznych i mechanizmów ich funkcjonowania
 • zagrożeń występujących w sieciach informatycznych
 • źródeł informacji dostępnych w sieci
 • socjotechniki
 • informatyki śledczej
 • czynności procesowych w otoczeniu cyfrowym

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności umożliwiające:

 • zarządzanie siecią informatyczną pod względem jej bezpieczeństwa
 • rozpoznanie zagrożeń występujących w sieci informatycznej
 • dobór efektywnych metod walki z cyberprzestępstwami
 • projektowanie procedur bezpieczeństwa informatycznego

 

Wybrane przedmioty w ramach specjalności:

 • zagadnienia prawne z zakresu cyberprzestępczości,
 • informatyka
 • informatyka w administracji i przedsiębiorstwie
 • socjotechnika i inżynieria społeczna
 • otwarte źródła informacji w sieci
 • informatyka śledcza
 • czynności procesowe i operacyjno-rozpoznawcze

 

Perspektywy zatrudnienia

 

Ukończenie studiów licencjackich na specjalności „Cyberprzestępczość” pozwala na zatrudnienie w instytucjach państwowych i samorządowych w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i jednostek samorządowych, podmiotach projektujących i wdrażających systemy bezpieczeństwa informacji oraz w przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem informacji w otoczeniu cyfrowym.

Praca

Ukończenie studiów licencjackich na specjalności „Cyberprzestępczość” pozwala na zatrudnienie w instytucjach państwowych i samorządowych w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i jednostek samorządowych, podmiotach projektujących i wdrażających systemy bezpieczeństwa informacji oraz w przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem informacji w otoczeniu cyfrowym.

Opłaty

Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

 

Partnerzy


 

Najczęściej wybierana specjalność

Sieci komputerowe i bazy danych

Sprawdź szczegóły

Akademia WSB Poleca

Dzienne studia dofinansowane

Studia dzienne za TYLKO 100 zł miesięcznie

Sprawdź szczegóły