Siły zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Specjalność skierowana jest do kandydatów do wojska, żołnierzy zawodowych w służbie oraz pracowników wojska, a także pracowników agencji ochrony osób i mienia, administracji państwowej oraz samorządowej, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się lub będą zajmować się szeroko rozumianą problematyką obronności państwa. Program kształcenia kładzie nacisk na militarne aspekty bezpieczeństwa oraz współpracę cywilno-wojskową w omawianym zakresie.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę na temat:

 

  • współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych i zachodzących kierunków zmian w tym zakresie,
  • działania sił zbrojnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli zarówno w czasie pokoju jak i wojny,
  • zagadnień z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego,
  • problematyki planowania strategicznego i operacyjnego w siłach zbrojnych państwa,

 

Absolwent specjalności potrafi:

 

  • analizować i opisać interdyscyplinarny charakter bezpieczeństwa państwa,
  • konstruować poprawne i skuteczne warianty zapobiegania oraz przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa państwa,
  • analizować zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej edukacji obronnej,
  • prowadzić negocjacje na gruncie zawodowym w zakresie problematyki związanej z szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa,
  • posługiwać się podstawowymi rodzajami broni palnej.

Praca

Perspektywy zatrudnienia:

Studia skierowane są do osób, które wiążą swoją przyszłość z armią zawodową: Wojskiem Lądowym, Siłami Powietrznymi, Marynarką Wojenną, Wojskami Specjalnymi, Żandarmerią Wojskową, Obroną Terytorialną, Kontrwywiadem Wojskowym, Wywiadem Wojskowym i Narodowymi Siłami Rezerwowymi. Po ukończeniu specjalności można także dołączyć do grona pracowników cywilnych, zatrudnionych w w/w strukturach. Absolwenci pracują także w administracji państwowej oraz samorządowej.

Opłaty

Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

 

Partnerzy

Partnerem w przygotowaniu i realizacji programu studiów jest Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach. Aktywnymi Partnerami Uczelni są także: Wojskowe Komendy Uzupełnień (w tym Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie), Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu "Cisi i Skuteczni", Jednostka Wojskowa Agat oraz Firma Rosomak S.A. (Wojskowe Zakłady Mechaniczne w Siemianowicach Śląskich).

Doświadczenia jakie studenci zdobywają dzięki tej współpracy niewątpliwie zaowocują w życiu zawodowym.

 

Centralny Ośrodek Szkolenia

Służby Więziennej w Kaliszu

 

   

Okręgowy Inspektorat

Służby Więziennej