Ratownictwo medyczne

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek ratownictwa medycznego.

Ustawa „O państwowym ratownictwie medycznym” zmieniła oblicze polskiej medycyny ratunkowej i systemu ratownictwa medycznego. Ratownik medyczny ma nową pozycję i nowe uprawnienia w hierarchii zawodów medycznych naszego kraju. To atrakcyjny zawód, który łączy w sobie niesienie pomocy z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.

 

Absolwent kierunku posiada wiedzę:

 • z zakresu nauk podstawowych i dyscyplin klinicznych,
 • z zakresu anatomii oraz funkcjonowania organizmu ludzkiego a także patomechanizmu chorób i dysfunkcji poszczególnych układów,
 • o udzielaniu skutecznej pomocy przedszpitalnej, w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny,
 • w zakresie promocji zdrowia i nauczania pierwszej pomocy,
 • o zasadach prowadzenia zadań menadżerskich i kierowniczych w strukturach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

 

Absolwent kierunku posiada umiejętności:

 • wykonywania medycznych czynności ratunkowych w zespołach ratownictwa medycznego,
 • do pracy w oddziałach szpitalnych, ze szczególną preferencją szpitalnych oddziałów ratunkowych.
 • współpracy z lekarzem, pielęgniarką i pozostałym personelem medycznym w zakresie medycznych czynności ratunkowych oraz przedstawicielami niemedycznych, zawodowych i niezawodowych, służb i organizacji ratowniczych,
 • prowadzenia akcji ratunkowych w zdarzeniach masowych i katastrofach.

Praca

Perspektywa zatrudnienia:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym w szpitalne oddziały ratunkowe, zespoły ratownictwa medycznego, specjalistyczne służby ratunkowe,
 • szkoły wyższe i ośrodkach nauczających,
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i wojewódzkiego,
 • powiatowe i wojewódzkie zespoły ds. opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
 • struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jako instruktor pierwszej pomocy,
 • szkoły, jednostki straży pożarnej, służby ratunkowe (WOPR, GOPR, TOPR) i zakłady pracy o dużym ryzyku wypadkowości.

Opłaty

Ratownictwo medyczne
- studia I stopnia
Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 

Studia dzienne (stacjonarne)

100 zł * 400 zł 100 zł * 400 zł 400 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 295 zł 400 zł 400 zł 415 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Partnerzy

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej współpracuje z Polską Radą Ratowników Medycznych, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Częstochowie (Szpitalny Oddział Ratunkowy), Stacją Pogotowia Ratunkowego w Dąbrowie Górniczej i Bielskim Pogotowiem Ratunkowym.