Ratownictwo medyczne

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek ratownictwa medycznego.

 

Ustawa „O państwowym ratownictwie medycznym” zmieniła oblicze polskiej medycyny ratunkowej i systemu ratownictwa medycznego. Ratownik medyczny ma nową pozycję i nowe uprawnienia w hierarchii zawodów medycznych naszego kraju. To atrakcyjny zawód, który łączy w sobie niesienie pomocy z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.

 

Atuty kierunku:

 • kadra dydaktyczna posiadająca duże doświadczenie praktyczne w zakresie medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego;
 • obóz sprawnościowy: survival, technika ratownictwa WOPR (w ramach letniego), nauka jazdy na nartach (zimowy), techniki GOPR – obóz szkoleniowy;
 • praktyki w jednostkach systemu: zespoły ratownictwa medycznego, Szpitalne Oddziały Ratunkowe, Oddziały Szpitalne;
 • prowadzimy kształcenie doskonalące w zawodzie ratownika medycznego - kurs nauki jazdy pojazdem uprzywilejowanym;
 • dodatkowe uprawnienia w zakresie kursów specjalistycznych np. Fast USG, trudnej intubacji, instruktorski BLS ;
 • możliwość zorganizowania kursów ratowników wodnych (wspólnie dla fizjoterapii);
 • zajęcia w zakładzie medycyny sądowej;
 • utworzenie Akademickiego/Uczelnianego Centrum Symulacji Medycznych (w planach);
 • możliwość kontynuowania nauki na studiach II st. w zakresie bezpieczeństwa narodowego - Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwa;
 • propozycja stworzenie specjalnej grupy dla strażaków, policjantów, służb mundurowych.

 

Absolwent kierunku posiada wiedzę:

 • z zakresu nauk podstawowych i dyscyplin klinicznych,
 • z zakresu anatomii oraz funkcjonowania organizmu ludzkiego a także patomechanizmu chorób i dysfunkcji poszczególnych układów,
 • o udzielaniu skutecznej pomocy przedszpitalnej, w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny,
 • w zakresie promocji zdrowia i nauczania pierwszej pomocy,
 • o zasadach prowadzenia zadań menadżerskich i kierowniczych w strukturach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

 

Absolwent kierunku posiada umiejętności:

 • wykonywania medycznych czynności ratunkowych w zespołach ratownictwa medycznego,
 • do pracy w oddziałach szpitalnych, ze szczególną preferencją szpitalnych oddziałów ratunkowych.
 • współpracy z lekarzem, pielęgniarką i pozostałym personelem medycznym w zakresie medycznych czynności ratunkowych oraz przedstawicielami niemedycznych, zawodowych i niezawodowych, służb i organizacji ratowniczych,
 • prowadzenia akcji ratunkowych w zdarzeniach masowych i katastrofach.

 

 

 

Warunek przyjęcia na studia

Wypełnione skierowanie i zaświadczenie od lekarza (przed wybraniem się do lekarza należy uzyskać pieczątkę i podpis z Akademii WSB na skierowaniu)

Praca

Perspektywa zatrudnienia:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym w szpitalne oddziały ratunkowe, zespoły ratownictwa medycznego, specjalistyczne służby ratunkowe, stacje pogotowia ratunkowego, centra powiadamiania ratunkowego, oddziały szpitalne;
 • jednostki ratownicze przy policji, straży pożarnej, wojsku i lotnictwie, stacje GOPR, WOPR, TOPR;
 • powiatowe i wojewódzkie zespoły ds. opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego;
 • struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jako instruktor pierwszej pomocy;
 • w lotniczym pogotowiu ratunkowym, jednostkach ratowniczo-gaśniczych, górniczym ratownictwie medycznym;
 • zakładach produkcyjnych utrzymujących jednostki ratownicze (np. rafinerie, stocznie), zakłady pracy o dużym ryzyku wypadkowości;
 • placówkach szkoleniowych, jako pomoc medyczna na obozach koloniach i szkoleniach, jako ratownik górski i wysokościowy;
 • szkoły wyższe i ośrodki nauczające.

Opłaty

Ratownictwo medyczne - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 400 zł 150 zł * 400 zł 400 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 400 zł 400 zł 415 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne/stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 150 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Partnerzy

 • Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
 • Szpital Chorób Płuc w Orzeszu
 • Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp. z o.o. w Tychach
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z.o.o
 • Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie