Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - specjalność dodatkowa

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Tylko w WSB

Specjalność dodatkowa dla studentów kierunku Pedagogika (specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne), realizowana przez trzy semestry, począwszy od semestru  V.

 

Specjalność dodatkowa zwiększająca kompetencje absolwentów Pedagogiki.

Celem specjalności jest przygotowanie studentów do zdobycia kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej. Program specjalności realizuje efekty kształcenia zgodne z opisem efektów kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Specjalność jest realizowana jako specjalność dodatkowa wraz ze specjalnością zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • wszystkich sprawności językowych (czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie) pozwalających na przystąpienie do egzaminu FCE lub Pearson,
 • metodyki nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu języka angielskiego,
 • krajów angielskiego obszaru językowego.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności:

 • posługiwania się językiem angielskim,
 • skutecznego i twórczego nauczania języka  angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz w szkołach językowych prowadzących kursy dla dzieci,
 • wykorzystywania dostępnych programów i materiałów dydaktycznych oraz przygotowywania i opracowywania własnych materiałów, służących nauczaniu dzieci języka angielskiego,
 • konstruowania programów nauczania języka angielskiego dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,
 • właściwego doboru materiałów, środków i metod pracy w obszarze prowadzenia zajęć językowych.

 

Absolwent tej specjalności relizowanej przez WSB:

 • analizuje własne działania i wskazuje obszary wymagające modyfikacji, jest świadom konieczności ciągłego rozwoju zawodowego,
 • ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań na rzecz uczniów posiadających specjalne potrzeby edukacyjne,
 • ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i odpowiedzialności w pracy zawodowej.

 

Przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Praktyczna znajomość języka angielskiego - słuchanie
 • Praktyczna znajomość języka angielskiego - pisanie
 • Praktyczna znajomość języka angielskiego - gramatyka
 • Praktyczna znajomość języka angielskiego - konwersacje
 • Metodyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III
 • Kultura i historia Wielkiej Brytanii i USA
 • Nowoczesne technologie w nauczaniu języka angielskiego

 

 

Praca

Absolwent posiada pełne kompetencje pedagogiczne i nauczycielskie do pracy w przedszkolach i klasach I-III oraz do nauczania języka angielskiego w ramach pracy w przedszkolu lub klasach I-III.

 

 

Opłaty

Pedagogika - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy

Partnerem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w obszarze pedagogiki są m.in. Kuratorium Oświaty w Katowicach, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM",  ABC Data Centrum Edukacyjne, Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, Akademia Maluszka WSB, Regionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Autystycznych w Katowicach, Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych. 

     

 

 

Najczęściej wybierana specjalność

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie...

Sprawdź szczegóły

Dzienne studia dofinansowane

Studia dzienne za TYLKO 100 zł miesięcznie

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca