Data Scientist

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności


Jak wynika z badania Accenture z 2017r. aż 78% szefów działu marketingu uważa, że analityka danych oraz rozwój technologii mobilnych będą głównymi źródłami tworzenia strategii firm. Jednak zaledwie 21% ankietowanych stwierdziło, że ich firmy są do tego odpowiednio przygotowane. Systemy analityczne są coraz bardziej wyspecjalizowane i technologicznie przystosowane do analizy coraz większej ilości danych. Z tego względu rośnie zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów z zakresu analizy danych biznesowych (ang.  „data scientists”).

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • zjawisk i trendów zachodzących w gospodarce światowej,
 • problematyki uwarunkowań rozwoju organizacji,
 • metod i narzędzi dla analizowania i prognozowania określonych wielkości dla potrzeb zarządczych,
 • zagadnień związanych z selekcją zmiennych, regresją wielowymiarową i oceną modeli predykcyjnych,
 • zasad i metod analizy finansowej przedsiębiorstwa.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności w zakresie

 • postępowania z dużymi zbiorami danych od początkowej obróbki (postępowanie z punktami outlayer lub brakującymi danymi) po wykrywanie prawidłowości i ich interpretację,
 • analizy danych z użyciem języka R
 • używania w projektowaniu procesów biznesowych notacji graficznych,
 • projektowania wielowymiarowych modeli danych,
 • analizy finansowej przedsiębiorstwa.

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa,
 • Matematyka finansowa,
 • Metody analizy statystycznej,
 • Analiza danych z użyciem języka R,
 • Notacje graficzne w projektowaniu procesów biznesowych z wykorzystaniem BPM,
 • Analiza danych biznesowych.

Praca

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie w działach analitycznych instytucji i przedsiębiorstw jako specjaliści w zakresie analizy danych, którzy będą potrafili wydobyć kluczowe dla biznesu informacje i dzięki nim planować właściwą strategię rozwoju.

Opłaty

Studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

Oferta specjalna

Partnerzy