IT project manager

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

IT Project Manager

Specjalność „IT Project Manager” to gwarancja znajomości technik w procesie zarządzania projektem, zdolność do planowania projektów z uwzględnieniem kosztów, umiejętność projektowania systemów informacyjnych oraz korzystania ze specjalistycznych narzędzi informatycznych, Absolwent tej specjalności, świetnie poradzi sobie z zarządzaniem zespołem projektowym, dzięki praktycznym umiejętnościom zarządzania zespołem i negocjacji.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • metodyk zarządzania projektem i stosowania ich w praktyce
 • definiowania projektu i jego zakresu, harmonogramowania prac, zarządzania budżetem
 • zarządzania ryzykiem
 • zarządzania jakością

Po ukończeniu specjalności absolwenci potrafią m.in.:

 • zarządzać zespołem projektowym
 • kontrolować i monitorować postęp prac w projektach
 • korzystać ze specjalistycznych narzędzi informatycznych w zarządzaniu projektem
 • prowadzić negocjacje

Praca

Perspektywy zatrudnienia:

 • Menedżer projektu
 • Menedżer produktu
 • Menedżer ds. Rozwoju
 • Kierownik biura innowacji

Opłaty

Studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

Oferta specjalna

Partnerzy