International Business (studia stacjonarne, dofinansowane ze środków UE)

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Specjalność (w całości realizowana w języku angielskim) pozwala na zdobycie przez studentów wiedzy i kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w środowisku biznesu międzynarodowego, w tym krajowych dużych przedsiębiorstw prowadzących interesy międzynarodowe oraz korporacji o zasięgu globalnym.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • zjawisk i trendów zachodzących w gospodarce światowej,
 • zasad zarządzania finansami w organizacjach transnarodowych,
 • metod i technik sprzedaży stosowanych na rynkach międzynarodowych,
 • instrumentów zarządzania relacjami z klientami,
 • narzędzi, metod, praktyk e-biznesu.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności w zakresie

 • zarządzania finansami w organizacjach międzynarodowych,
 • stosowania instrumentów marketingu międzynarodowego, w tym e-marketingu,
 • zarządzania relacjami z klientami,
 • przygotowywania dokumentów handlowych w transakcjach handlu zagranicznego,
 • negocjacji handlowych z uwzględnieniem różnych uwarunkowań kulturowych ,
 • biegłego posługiwania się angielskim językiem biznesu.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

 • Globalny system finansowy,
 • Zarządzanie finansami w organizacjach międzynarodowych,
 • Marketing międzynarodowy,
 • Zarządzanie relacjami z klientami,
 • Komunikacja międzykulturowa,
 • Biznes internetowy
 • Dokumenty w handlu zagranicznym
 • Business English

Praca

Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w: globalnych korporacjach, organizacjach międzynarodowych, instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach realizujących transakcje handlu zagranicznego.

Opłaty

Oferta specjalna

Partnerzy