International Business (bezpłatne, dofinansowane z UE, studia stacjonarne w języku angielskim)

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Kształcenie realizowane jest w ramach projektu „Exellence in Education – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB” i jest współfinasowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uwaga: liczba miejsc w projekcie ograniczona.


Specjalność (w całości realizowana w języku angielskim) pozwala na zdobycie przez studentów wiedzy i kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w środowisku biznesu międzynarodowego, w tym krajowych dużych przedsiębiorstw prowadzących interesy międzynarodowe oraz korporacji o zasięgu globalnym.

 

Sprawdź także bezpłatne studia I stopnia - International Business, Trade & Marketing

 

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

  • zasad zarządzania finansami w organizacjach transnarodowych,
  • instrumentów zarządzania relacjami z klientami,
  • zarządzania finansami w organizacjach międzynarodowych,

  • zarządzania relacjami z klientami,
  • negocjacji handlowych z uwzględnieniem różnych uwarunkowań kulturowych ,

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

  • Zarządzanie finansami w organizacjach międzynarodowych,
  • Zarządzanie relacjami z klientami,
  • Biznes internetowy
  • Business English

Praca

Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w: globalnych korporacjach, organizacjach międzynarodowych, instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach realizujących transakcje handlu zagranicznego.

Opłaty

Studia są bezpłatne dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej

Oferta specjalna

Partnerzy