International Business

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Studia elitarne dla osób zorientowanych na pracę w instytucjach międzynarodowych o charakterze gospodarczym. Atutem specjalności jest realizacja wszystkich zajęć w języku angielskim, co powoduje, że studenci są doskonale przygotowani nie tylko merytorycznie ale również językowo w określonym obszarze biznesu. Dzięki zajęciom z zakresu komunikacji czy negocjacji w biznesie są otwarci na aktywną pracę w środowisku międzynarodowym. Posiadają wysokie kompetencje możliwe do wykorzystania nie tylko w ramach prowadzonego przez siebie biznesu ale również na rynkach finansowych, w korporacjach transnarodowych czy też w międzynarodowych organizacjach niekomercyjnych.     

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 

 • procesów globalizacji i ich wpływu na działalność gospodarczą przedsiębiorstw,
 • uwarunkowań i form prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej,
 • zasad prowadzenie korespondencji handlowej w obrocie międzynarodowym,
 • międzynarodowych rynków finansowych,
 • metod ograniczana ryzyka w handlu międzynarodowym,
 • organizacji międzynarodowych o charakterze niekomercyjnym,

 

Absolwent specjalności potrafi:

 

 • projektować i organizować formę działalności gospodarczej w obrocie międzynarodowym,
 • prowadzić dokumentację handlową,
 • identyfikować czynniki ryzyka w handlu międzynarodowym,
 • wykorzystywać dostępne metody i instrumenty ograniczania ryzyka handlowego,
 • występować jako inwestor na międzynarodowych rynkach finansowych,
 • skutecznie komunikować się w środowisku multikulturowym.

Praca

Absolwenci specjalności international business znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla, między innymi w korporacjach międzynarodowych w działach analiz ekonomicznych w organizacjach międzynarodowych, instytucjach Unii Europejskiej, departamentach eksportu/importu firm krajowych, w biurze radcy handlowego w administracji rządowej oraz in. strukturach administracji publicznej.

Opłaty

Zarządzanie - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2-4 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł 330 zł 417 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 330 zł 417 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 200 zł 210 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł

 

 

Oferta specjalna

Studia II stopnia magisterskie za 100 zł miesięcznie - przez cały pierwszy semestr studiów. Łączna bonifikata 1150 zł

 

Bonifikata specjalna w łącznej kwocie 1150 zł dla kandydatów rozpoczynających  studia II stopnia na wszystkich kierunkach  w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018. W wyniku udzielenia bonifikaty czesne za1 semestr wynosi 100 zł/miesięcznie. 

Partnerzy

 Program kształcenia na specjalności International Bussines odbywa się we współpracy z Śląskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Konfederacji Lewiatan, Mennicą Finanse S.A, Platformą Gospodarcza Górna Austria – Śląsk.

 

   
     
     

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

"Śląski Związek Pracodawców Prywatnych, Konfederacja Lewiatan, Mennica Finanse SA, Platforma Gospodarcza Górna Austria – Śląsk.

 

Najczęściej wybierana specjalność

Kadry i płace w praktyce

 

Sprawdź szczegóły

Promocja dla absolwentów studiów WSB

2 dyplomy w 2 lata

 

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Menedżer projektów IT

 

Sprawdź szczegóły