Konsulting w biznesie

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Specjalność konsulting w biznesie kształci doradców biznesowych oraz pomaga rozwijać kompetencje strategiczne innych specjalistów, przygotowując ich do takich wyzwań jak np. restrukturyzacje, zmiana strategii czy rozwój rynków. Celem tej specjalności jest przygotowanie specjalistów kompetentnych w obszarze doradztwa i zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie oraz wykwalifikowanych pracowników firm konsultingowych.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 

 • zasad, instrumentów oraz narzędzi analizy strategicznej przedsiębiorstwa,
 • metod wyceny i kształtowania wartości firmy,
 • istoty controllingu strategicznego i audytu w przedsiębiorstwie,
 • zasad zarządzania finansami w przedsiębiorstwie,
 • zasad, metodyk i instrumentów wykorzystywanych w zarządzaniu projektami,
 • zasad, metod i narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim,

 

Absolwent specjalności potrafi:

 

 • zdiagnozować określony problem z zakresu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem oraz skutecznie go rozwiązać,
 • dokonać analizy strategicznej przedsiębiorstwa i na tej podstawie zbudować strategię jego rozwoju,
 • określić czynniki budowy wartości przedsiębiorstwa,
 • dokonać analizy potencjału finansowego firmy,
 • opracować strategię finansowania działalności przedsiębiorstwa,
 • pełnić funkcje controllera i audytora w przedsiębiorstwie,
 • wykorzystać poznane instrumenty i narzędzia wspomagające w procesie zarządzania projektami,
 • zbudować adekwatny do potrzeb organizacji system motywacji pracowników,

 

Praca

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent, po ukończeniu studiów na specjalności konsulting gospodarczy jest przygotowany do:

 • pracy w komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw zajmujących się wsparciem procesów podejmowania strategicznych decyzji zarządczych (działy: analiz, controllingu, audytu, itp.),
 • zatrudnienia w firmach konsultingowych,
 • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze doradztwa strategicznego dla przedsiębiorstw.

Opłaty

Konsulting w biznesie - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2-4 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł 330 zł 417 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 330 zł 417 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 200 zł 210 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł

 

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Realizacja programu kształcenia odbywa się w oparciu o współpracę ze Śląskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Konfederacji Lewiatan.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

Partner w realizacji programu kształcenia: Śląski Związek Pracodawców Prywatnych Konfederacja Lewiatan