Menedżer sprzedaży

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy profesjonalnego handlowca, potrafiącego sprawnie organizować i zarządzać sprzedażą w różnych jej wariantach oraz kierować zespołem sprzedażowym. Studia na specjalności zarządzanie sprzedażą skupiają się na zagadnieniach planowania, organizacji i kontroli procesów sprzedażowych w przedsiębiorstwie.

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • istoty procesu sprzedaży,
 • uwarunkowań pracy handlowca (zarówno przedstawicieli  jak i dyrektorów handlowych),
 • zasad pracy w zespole handlowym,
 • zasad tworzenia systemów motywacyjnych dla pracowników sprzedażowych,
 • metod i technik sprzedaży i negocjacji,
 • długofalowego znaczenia właściwego procesu obsługi klienta,
 • mechanizmów i czynników kształtujących postawy klientów w procesie nabywania oferowanych produktów/usług.

 

Absolwent specjalności potrafi

 • właściwie dobrać i użyć metody i techniki sprzedaży w zależności od sytuacji sprzedażowej,
 • przygotować indywidualne plany sprzedażowe oraz narzędzia wspomagające ich realizację,
 • rozwiązywać problemy i dylematy handlowca,
 • odpowiednio motywować zespół handlowców,
 • rozpoznać potrzeby oraz skłonności klienta w procesie szeroko rozumianej obsługi.

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

 • Organizacja i zarządzanie sprzedażą,
 • Zarządzanie zespołem handlowym,
 • Techniki sprzedaży i negocjacji,
 • Zarządzanie marką i wizerunkiem,
 • Biznes internetowy,
 • Psychologia obsługi klienta,
 • Strategia sprzedaży - gra symulacyjna.

Praca

Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie na takich stanowiskach jak: menedżer działu sprzedaży, regionalny/krajowy kierownik sprzedaży, dyrektor sprzedaży/handlowy, innych menedżerskich odpowiedzialnych za wyniki sprzedaży generowane przez podległe im zespoły sprzedażowe, w instytutach badawczych, gdzie będzie zajmować się badaniem rynku, zachowań nabywców, przeprowadzaniem badań ilościowych i jakościowych (np. wywiad pogłębiony, Focus Interview Group).

Opłaty

 

Studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

 

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy