Psychologia bezpieczeństwa i organizacji pracy

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Nauka na specjalności psychologia bezpieczeństwa i organizacji pracy jest adresowana do osób które ukończyły studia wyższe w dziedzinach pokrewnych (socjologia, pedagogika, pielęgniarstwo, filozofia itp.) i chcą specjalizować się w problematyce diagnozowania przydatności i organizacji pracy na stanowiskach trudnych i niebezpiecznych, w tym: pracowników transportu kolejowego, drogowego, wodnego i powietrznego, funkcjonariuszy służb pomocowych, specjalnych itp.

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • biologicznych podstaw zachowań
 • etyki,
 • procesów poznawczych,
 • psychologii społecznej,
 • psychologii w zastosowaniach praktycznych,
 • emocji i motywacji,
 • diagnostyki zawodów trudnych i niebezpiecznych.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności w zakresie

 • oceny i diagnozy psychologicznej osób planujących podejmowanie zadań wymagających szczególnych sprawności psychofizycznych,
 • orzekania w sprawach dotyczących błędów i zaniechań,
 • planowania i projektowania działań organizacyjnych i profilaktycznych celem zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności działań w wymienionych dziedzinach.

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

 • Wymagania prawne w zakresie zawodów trudnych i niebezpiecznych
 • Diagnozowanie przydatności do zawodów trudnych i niebezpiecznych
 • Przejściowe oraz trwałe niedyspozycje, istotne w zawodach trudnych i niebezpiecznych
 • Podstawy prawne ochrony i bezpieczeństwa pracy
 • Zagadnienia etyczne w zawodach trudnych i niebezpiecznych.
 • Współczesne narzędzia pomiaru psychologicznego i psychofizjologicznego
 • Ergonomia sprzężeń zwrotnych między otoczeniem, ciałem i psychiką

 

Praca

Absolwenci specjalności psychologia bezpieczeństwa i organizacji pracy są merytorycznie przygotowani do pracy w zakresie oceny i diagnozy psychologicznej osób planujących podejmowanie zadań wymagających szczególnych sprawności psychofizycznych.

Opłaty

 

Studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

 

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy