Zarządzanie projektami biznesowymi, publicznymi i społecznymi

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Absolwent, poznając teorię zarządzania projektami, zostanie także zapoznany z nowoczesnymi metodami komputerowego wsparcia zarządzania projektami jak m.in. Microsoft Project Server oraz metodologia Micorosoft Operation Framework/Microsoft Solution Framework (MOF/MSF).

 

ABSOLWENT SPECJALNOŚCI POSIADA WIEDZĘ Z ZAKRESU:

 • kreowania projektów rozwojowych w organizacji odpowiadających potrzebom wszystkich jej interesariuszy,
 • zarządzania projektami na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym, w tym także zarządzania portfelem projektów,
 • uwarunkowań formalnoprawnych i organizacyjnych realizacji projektów,
 • narzędzi informatycznych wpierających przygotowanie i realizację projektów,
 • dobrych praktyk w zakresie zarządzania projektami o zasięgu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

 

ABSOLWENT SPECJALNOŚCI POSIADA UMIEJĘTNOŚCI DOTYCZĄCE:

 • technik twórczego myślenia i gier strategicznych,
 • skutecznego komunikowania się w zespole projektowym oraz z otoczeniem,
 • montażu zasobów niezbędnych do realizacji projektów, w szczególności zasobów finansowych,
 • obserwacji, pomiaru i dokumentowania postępu rzeczowego i finansowego projektu 
 • oceniania konkurencyjności firm, jednostek publicznych i organizacji społecznych,
 • kalkulacji i minimalizowania ryzyk w realizacji projektu monitoringu i ewaluacji w zakresie wskaźników produktów i rezultatów projektu.

 

WYRANE PRZEDMIOTY W RAMACH SPECJALNOŚCI:

 • Podstawy zarządzania projektami
 • Komunikacja w zespole projektowym
 • Analiza ekonomiczna projektu
 • Informatyczne wspomaganie zarządzania projektami (Project Server)
 • Planowanie i organizowanie projektu (MSF/MOF)
 • Prawne aspekty zarządzania projektem
 • Planowanie i organizowanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych
 • Przygotowanie i ocena projektów na rozwój biznesu
 • Specyfika realizacji projektów publicznych
 • Projekty i partnerstwa społeczne

 

Certyfikaty i Partnerzy

W ramach zajęć studenci zostaną przygotowani do uzyskania certyfikacji międzynarodowej z zakresu MSF/MOF, która stanowi obecnie jeden z podstawowych warunków zatrudnienia w zespołach projektowych. Kształcenie realizowane jest także we współpracy z partnerskimi samorządami i organizacjami pozarządowymi współpracującymi z uczelnią.

Praca

 

 

 

 

Opłaty

 

Studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy