Prawo w biznesie

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Celem specjalności Prawo w biznesie jest przygotowanie wykwalifikowanych pracowników, kompetentnych w rozwiązywaniu różnych problemów natury prawnej, związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Specjalność łączy w sobie wiedzę z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, zamówień publicznych, podatków, a także prawa bankowego i ubezpieczeniowego.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • prawnych uwarunkowań powstania i działalności przedsiębiorstwa, w tym spółek prawa handlowego,
 • przepisów prawa pracy,
 • prawa zamówień publicznych,
 • kredytów dla przedsiębiorstw, absolwent rozumie uwarunkowania prawne działalności banków i wynikające z tego skutki dla przedsiębiorstwa,
 • prawa ubezpieczeniowego,
 • istoty prawa administracyjnego,
 • postępowania administracyjnego, w tym zakres praw i obowiązków przedsiębiorstwa objętego takim postępowaniem,
 • postępowania podatkowego, w tym na temat spraw karno-skarbowych.

 

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności umożliwiające:

 • interpretację regulacji prawnych, dotyczących zakładania działalności gospodarczej,
 • zdiagnozowanie określonego problemu z zakresu prawa pracy oraz skuteczne go rozwiązanie,
 • doradztwo zarządzającym finansami w określonych problemach z zakresu pozyskiwania środków na działalność gospodarczą,
 • zastosowanie prawa o zamówieniach publicznych,
 • uczestnictwo w postępowaniu podatkowym na różnych jego etapach.

 

W zakresie kompetencji społecznych absolwent:

 • ma świadomość konieczności zachowania etycznej postawy wobec interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych przedsiębiorstwa,
 • ma świadomość wysokiej odpowiedzialności i skutków działalności doradcy prawnego w przedsiębiorstwie.

 

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Prawo handlowe
 • Prawo pracy
 • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
 • Prawo zamówień publicznych
 • Postępowanie podatkowe
 • Postępowanie administracyjne
 • Prawo bankowe i ubezpieczeniowe

Praca

Absolwent specjalności Prawo w biznesie jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach, wymagających znajomości uwarunkowań prawnych z danego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Może podjąć pracę w administracji publicznej, skarbowej, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych.

Opłaty

Prawo w biznesie - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2-4 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł 330 zł 417 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 330 zł 417 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 200 zł 210 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Realizacja programu kształcenia odbywa się w ramach współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego dra Tomasza Sadowskiego.