Analityk biznesowy

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Celem pracy analityka biznesowego jest ocena aktualnej sytuacji biznesowej przedsiębiorstwa, opracowanie prognozy jego funkcjonowania poprzez ustalenie przedmiotu, zakresu, narzędzi i formy pomiaru lub analizy. Analityk biznesowy gromadzi informacje o różnorakiej problematyce związane z bieżącą oraz prognozowaną działalnością przedsiębiorstwa. Zbieranie danych może odbywać się poprzez pozyskiwanie informacji zewnętrznych lub przeprowadzanie badań rynku. Efektem pracy analityka jest raport, prezentacja najważniejszych wniosków z przeprowadzonej analizy oraz lista rekomendacji.


Absolwent specjalności posiada wiedzę na temat:
- badań ilościowych i jakościowych prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
- instrumentów selekcji zmiennych, regresji i modeli predykcji,
- prognozowania zmian sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa,
- dotyczącą sporządzania dokumentacji w obowiązujących notacjach i standardach.


 
Absolwent specjalności potrafi:
- potrafi gromadzić informacje o różnorakiej problematyce związane z bieżącą oraz prognozowaną działalnością przedsiębiorstwa
- dokonać oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
- modelować i symulować procesy gospodarcze,
- być partnerem dla kierownictwa firmy w zakresie projektów.

Praca

Perspektywy zatrudnienia:

Analityk biznesowy może również być pracownikiem przedsiębiorstwa z każdej branży, a także pracownikiem firmy konsultingowej lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Jego praca ma charakter zadaniowy i projektowy.

Opłaty

Analityk biznesowy - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2-4 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł 330 zł 417 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 330 zł 417 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 200 zł 210 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł

 

 

 

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne

Sprawdź aktualne promocje dla kandydatów na studia

Przejdź na stronę z aktualnymi promocjami dla kandydatów na studia I i II stopnia Promocje

Promocje

Partnerzy

Najczęściej wybierana specjalność

Grafika komputerowa

 

Sprawdź szczegóły

Promocja dla absolwentów studiów WSB

2 dyplomy w 2 lata

 

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Menedżer projektów IT

 

Sprawdź szczegóły