Transport szynowy - Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Celem specjalności Transport szynowy jest przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z szeroko pojętym transportem szynowym, zwłaszcza związanymi z nim zagadnieniami bezpieczeństwa, infrastruktury, budową i eksploatacją pojazdów szynowych oraz logistyki i spedycji. Ponadto w ramach specjalności zakłada się przekazanie kompetencji, umożliwiających projektowanie i budowę elementów infrastruktury kolejowej i pojazdów szynowych, zarządzanie systemami bezpieczeństwa w transporcie oraz systemami logistycznymi.

W ramach specjalności Transport szynowy planuje się uruchomienie 4 specjalizacji.

 

Specjalizacja: Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych

Celem specjalizacji Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych jest przekazanie wiedzy i kompetencji  szeroko rozumianego transportu kolejowego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z budową i eksploatacją pojazdów szynowych. Absolwent nabędzie kompetencje pozwalające na obsługę systemów komputerowych umożliwiających projektowanie pojazdów szynowych i ich elementów. Zdobyta wiedza pozwoli na przeprowadzanie procesów służących optymalizacji konstrukcji pojazdów, również z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu

 • wykorzystania metod komputerowych przy projektowaniu pojazdów szynowych i ich elementów,
 • metody Elementów Skończonych, Metody Elementów Brzegowych oraz Metody Różnic Skończonych,
 • wytrzymałości materiałów oraz mechaniki ciała stałego.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności umożliwiające

 • wykorzystanie komputerowego oprogramowania wspomagającego projektowanie pojazdów szynowych i ich elementów,
 • przeprowadzanie analiz numerycznych, analiz wytrzymałościowych itp.
 • optymalizację konstrukcji pojazdów i ich elementów przy jednoczesnym spełnieniu wymagań prawnych i normatywnych.

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

 • Diagnostyka pojazdów szynowych
 • Organizacja i zarządzanie eksploatacją pojazdów szynowych
 • Komputerowe wspomaganie projektowania i eksploatacji pojazdów szynowych
 • Napędy i sterowanie pojazdów szynowych
 • Dynamika pojazdów szynowych

 

Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy

Uwzględniając dominację transportu drogowego w działalności transportowej program studiów w części dotyczącej tej gałęzi transportu zawiera zagadnienia, których opanowanie jest niezbędne do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy.  Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia uprawniające do całkowitego zwolnienia z obowiązku odbycia egzaminu pisemnego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych (podstawa prawna: Art. 38a ustęp 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371 i Dz.U. 2012 poz.1265 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym).

Praca

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach samodzielnych lub pomocniczych w przedsiębiorstwach eksploatujących pojazdy szynowe (przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury, podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, zakładów naprawczych taboru, biurach projektowych czy u producentów pojazdów).

Opłaty

 

Studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

 

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy

 

Euroterminal
PKP Cargo
Kolprem Hartwig