Transport szynowy - Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Celem specjalności Transport szynowy jest przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z szeroko pojętym transportem szynowym, zwłaszcza związanymi z nim zagadnieniami bezpieczeństwa, infrastruktury, budową i eksploatacją pojazdów szynowych oraz logistyki i spedycji. Ponadto w ramach specjalności zakłada się przekazanie kompetencji, umożliwiających projektowanie i budowę elementów infrastruktury kolejowej i pojazdów szynowych, zarządzanie systemami bezpieczeństwa w transporcie oraz systemami logistycznymi.

W ramach specjalności Transport szynowy planuje się uruchomienie 4 specjalizacji.

 

Specjalizacja: Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym

Celem specjalizacji Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym jest przekazanie wiedzy umożliwiającej rozwiązywanie problemów dotyczących projektowania systemów i procesów logistycznych w transporcie kolejowym. Absolwenci specjalizacji mogą kierować kolejowym przedsiębiorstwem transportowym lub zarządzać specjalistycznymi funkcjami logistycznymi. Nabyta wiedza umożliwi również spełnienie wszystkich europejskich i polskich wymogów prawnych, dotyczących prowadzenia przewozów oraz poszczególnych procesów spedycyjnych.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu

  • zarządzania przedsiębiorstwem i procesami,
  • organizacji i projektowania procesów,
  • optymalizacji procesów logistycznych i spedycyjnych.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności umożliwiające

  • projektowania i  optymalizację procesów transportowych,
  • zarządzania kolejowym przedsiębiorstwem logistycznym i jego zasobami.

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

 

  • Spedycja krajowa i międzynarodowa w transporcie kolejowym,
  • Obsługa celna w transporcie kolejowym,
  • Nadzór nad procesem spedycyjnym w transporcie kolejowym,
  • Centra logistyczne.

 

 

Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy

 

Uwzględniając dominację transportu drogowego w działalności transportowej program studiów w części dotyczącej tej gałęzi transportu zawiera zagadnienia, których opanowanie jest niezbędne do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy.  Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia uprawniające do całkowitego zwolnienia z obowiązku odbycia egzaminu pisemnego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych (podstawa prawna: Art. 38a ustęp 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371 i Dz.U. 2012 poz.1265 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym).

 

Praca

Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku operacyjnym lub menedżerskim, może zajmować stanowisko kierownicze wyższego i średniego szczebla związane z planowaniem, organizacją, realizacją i kontrolowaniem działalności przedsiębiorstwa funkcjonującego w obszarze transportu.

Opłaty

 

Studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

 

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy

 

Euroterminal
PKP Cargo
Kolprem Hartwig