Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Opis specjalności

Nauka na specjalności zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie przygotowuje studenta do pełnienia roli skutecznego menedżera bezpieczeństwa w pełni wykorzystującego potencjał usługowy firmy transportowej (kolejowej/drogowej/lotniczej/wodnej/centra logistyczne). Studenci poznają tajniki zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach transportowych, techniki zarządzania ryzykiem i oceny znaczenia zmiany w systemach transportowych. Zakres merytoryczny studiów obejmuje również zagadnienia trwałości i niezawodności środków technicznych w transporcie.

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • metod organizacji i zarządzania,
 • podejmowania decyzji kierowniczych,
 • unijnego i krajowego prawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa transportu,
 • trwałości i niezawodności środków transportu,
 • wymagań dla obowiązkowych i dobrowolnych systemów zarządzania w transporcie,
 • zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych i analizy zdarzeń transportowych,
 • zasad działania organów nadzorczych i regulacyjnych w zakresie transportu w Polsce i Europie.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności w zakresie

 • opracowania i wdrożenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach transportowych,
 • opracowania polityki bezpieczeństwa organizacji,
 • analizy rozwoju przedsiębiorstwa w aspekcie bezpieczeństwa,
 • metod i technik zarządzania ryzykiem,
 • przygotowania i wdrożenia zmian w organizacji,
 • audytowania systemów zarządzania.

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

 • Strategie i plany marketingowe organizacji transportowych
 • Systemy zarządzania w transporcie
 • Metody i techniki zarządzania ryzykiem w transporcie
 • Monitorowanie bezpieczeństwa w transporcie
 • Podstawy niezawodności i bezpieczeństwa w transporcie
 • Przewóz materiałów niebezpiecznych
 • Działania intencjonalne - Terroryzm
 • Sytuacje kryzysowe w transporcie
 • Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa transportu lotniczego/drogowego/kolejowego/wodnego

 

Certyfikaty

Absolwenci kierunku transport, specjalności zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie będą przygotowani do uzyskania specjalistycznych certyfikatów:

 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001
 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001
 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 18001
 • Audytora/Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie
 • Audytora/Pełnomocnika Systemu Zarządzania Utrzymaniem w transporcie
 •  

Praca

Absolwenci specjalności zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie są merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze: pełnomocników, menedżerów, kierowników średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem w transporcie i logistyce, samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własną działalność transportową, członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw, doradców z dziedziny zarządzania bezpieczeństwem w firmach konsultingowych.

Opłaty

 

Studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

 

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy