Negocjacje w sytuacjach kryzysowych

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

NOWOŚĆ! Unikatowy w skali kraju program specjalności daje studentom szeroką, mocno specjalistyczną i rzadką wiedzę z zakresu procesów negocjacji w sytuacjach kryzysowych. Pozwala również na praktyczne przygotowanie studentów do  rozwiązywania sytuacji kryzysowych oraz usuwania skutków kryzysu  w organizacjach, instytucjach, firmach i korporacjach.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę na temat:

 

 • zasad prowadzenia rozmów  w sytuacjach problemowych, konfliktowych i kryzysowych,
 • zasad media relations w kryzysie,
 • reguł stosowania marketingu narracyjnego,
 • narzędzi i stylów komunikacji  kryzysowej,
 • zasad  wdrażania  narzędzi komunikowania kryzysowego w organizacji,
 • szans i zagrożeń wynikających z  rozwoju sytuacji kryzysowej.

 

Absolwent specjalności potrafi:

 

 • stosować zasady negocjowania kryzysowego
 • odpowiednio przygotować się do  prowadzenia rozmów  w sytuacjach problemowych, konfliktowych i kryzysowych
 • stosować zasady media relations w kryzysie
 • sprawnie komunikować się w sytuacjach problemowych, konfliktowych i kryzysowych
 • opracować projekt promowania instytucji w sytuacjach kryzysowych poprzez marketing narracyjny
 • identyfikować zagrożenia wynikające z  nieskuteczności komunikowania się w sytuacjach kryzysowych

 

Dodatkowe informacje:

 

Program kształcenia został przygotowany w oparciu o wyniki długoletnich badań z zakresu strategii komunikacyjnych w negocjacjach kryzysowych realizowanych przez wybitnego eksperta w tej dziedzinie Panią prof. dr hab. Jadwigę Stawnicką.

 

Praca

Absolwent, po ukończeniu studiów na specjalności negocjacje w sytuacjach kryzysowych jest przygotowany do pracy w komórkach organizacyjnych zajmujących się obszarem PR w przedsiębiorstwach, instytucjach i urzędach. Posiada również przygotowanie do rozwiązywania sytuacji kryzysowych, co może wykorzystać w pracy szkoleniowej i doradczej.

Opłaty

 

Studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

 

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

 

Partnerzy