Analityk biznesowy

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Celem pracy analityka biznesowego jest ocena aktualnej sytuacji biznesowej przedsiębiorstwa, opracowanie prognozy jego funkcjonowania poprzez ustalenie przedmiotu, zakresu, narzędzi i formy pomiaru lub analizy. Analityk biznesowy gromadzi informacje o różnorakiej problematyce związane z bieżącą oraz prognozowaną działalnością przedsiębiorstwa. Zbieranie danych może odbywać się poprzez pozyskiwanie informacji zewnętrznych lub przeprowadzanie badań rynku. Efektem pracy analityka jest raport, prezentacja najważniejszych wniosków z przeprowadzonej analizy oraz lista rekomendacji.


Absolwent specjalności posiada wiedzę na temat:
- badań ilościowych i jakościowych prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
- instrumentów selekcji zmiennych, regresji i modeli predykcji,
- prognozowania zmian sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa,
- dotyczącą sporządzania dokumentacji w obowiązujących notacjach i standardach.


 
Absolwent specjalności potrafi:
- potrafi gromadzić informacje o różnorakiej problematyce związane z bieżącą oraz prognozowaną działalnością przedsiębiorstwa
- dokonać oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
- modelować i symulować procesy gospodarcze,
- być partnerem dla kierownictwa firmy w zakresie projektów.

Praca

Perspektywy zatrudnienia:

Analityk biznesowy może również być pracownikiem przedsiębiorstwa z każdej branży, a także pracownikiem firmy konsultingowej lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Jego praca ma charakter zadaniowy i projektowy.

Opłaty

Analityk biznesowy - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2-4 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł 330 zł 417 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 330 zł 417 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 200 zł 210 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł

 

 

 

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy