Coaching i mentoring

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Celem specjalności coaching i mentoring jest przekazanie szerokiej wiedzy dotyczącej coachingu i mentoringu oraz praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia profesjonalnego business coachingu w organizacjach, instytucjach, firmach i korporacjach.

Studia są skierowane głównie osób zajmujących lub aspirujących do roli menedżera, specjalisty HR, konsultanta,  trenera, doradcy zawodowego oraz wszystkich osób zainteresowanych rozwojem zawodowym.

 

Atuty:

 

  • studia prowadzone przez uczelnię o ugruntowanej, wysokiej pozycji wśród ośrodków akademickich oferujących kształcenie z zakresu coachingu na poziomie studiów I stopnia  oraz studiów podyplomowych
  • studia realizowane w ścisłej współpracy z wiodącymi polskimi coachami
  • wsparcie kształceniu w specjalności Coaching i mentoring udziela Izba Coachingu

 

Absolwent specjalności coaching i mentoring posiada wiedzę:


•    zna istotę coachingu i mentoringu,
•    identyfikuje rodzaje coachingu,
•    zna zasady rozmów coachingowych,
•    ma wiedzę na temat uwarunkowań coachingowego stylu zarządzania przedsiębiorstwem,
•    zna narzędzia i style komunikacji w coachingu,
•    ma wiedzę na temat zasad  wdrażania coachingu w organizacji,
•    zna etapy wdrażania coachingowego stylu zarządzania,
•    zna szanse i zagrożenia wynikające z wdrożenia mentoringu w organizacji, 

 

Absolwent specjalności coaching i mentoring posiada umiejętności:


•    potrafi zaplanować sesję coachingową/mentoringową,
•    potrafi odpowiednio przygotować się do sesji coachingowej/mentoringowej,
•    sprawnie komunikuje się w rozmowie coachingowej/mentoringowej,
•    potrafi opracować projekt wdrożenia coachingu/mentoringu w organizacji,
•    identyfikuje zagrożenia wynikające z wdrożenia coachingu/mentoringu w organizacji,


Absolwent specjalności coaching i mentoring posiada niezbędne kompetencje społeczne:


•    ma świadomość konieczności zachowania etycznej postawy coacha/mentora,
•    ma świadomość wysokiej odpowiedzialności i skutków działalności coacha/mentora.

 

Przykładowe przedmioty:

 

•    mentoring w organizacji,
•    coaching w biznesie,
•    komunikacja w coachingu, 
•    wdrażanie coachingu w organizacji,
•    warsztaty coacha.
 

 

 

Praca

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent, po ukończeniu studiów na specjalności coaching i mentoring jest przygotowany do pracy w komórkach organizacyjnych zajmujących się obszarem HR w przedsiębiorstwach, instytucjach i urzędach. Posiada również przygotowanie do samodzielnego prowadzenia sesji coachingowych, co może wykorzystać w pracy szkoleniowej i doradczej.  

Opłaty

 

Studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

 

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Partnerem merytorycznym  kierunku są firma ASK Expert oraz Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

"Podczas studiów przyszli coache zapoznają się z narzędziami coachingu oraz wypracują sposoby pracy, oparte o własne kompetencje emocjonalne, relacyjne i afiliacyjne. Polecam."

 

Sabina Ratajczak - trener, coach, prodziekan WSB