Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Specjalność przygotowuje do zarządzania ochroną środowiska w przedsiębiorstwie szerokim tego słowa znaczeniu - zarówno w procesach produkcyjnych, jaki w czasie pozaprodukcyjnej aktywności przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych.


Obowiązek ochrony środowiska nie może być traktowany jako pozostający w konflikcie z rozwojem przedsiębiorstwa, dlatego celem specjalności jest przygotowanie studenta do podejmowania różnych działań w przedsiębiorstwie, które odpowiadają nie tylko obowiązkom wynikającym z konieczności respektowania przepisów prawa, ale także działań, które przyniosą przedsiębiorstwu korzyść, w tym także w zakresie zarządzania finansami poprzez.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę na temat:
- najważniejszych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska,
- modeli ochrony środowiska w przedsiębiorstwie,
- obowiązków przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska,
- monitorowania jakości ochrony środowiska,
- odpowiedzialności za nieprzestrzeganie obowiązków w zakresie ochrony środowiska,
- zadań audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego,
- możliwości powiązania efektów ekologicznych z produkcyjnymi zwiększającymi konkurencyjność i szanse rozwojowe przedsiębiorstwa.

 

Absolwent specjalności potrafi:
- dokonać oceny zagrożeń związanych z odpowiedzialnością przedsiębiorcy związaną z ochroną środowiska,
- przeprowadzić audyt w zakresie ochrony środowiska w przedsiębiorstwie,
- korzystać z narzędzi komputerowych wykorzystywanych w zarządzaniu środowiskiem,
- dokonać oceny szans związanych z proekologicznym prowadzeniem przedsiębiorstwa.

 

Dodatkowe informacje:
Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności
- Standardy serii ISO 14001
- Standardy EMAS.
- Odpowiedzialność przedsiębiorcy za naruszanie przepisów o ochronie środowiska,
- Zarządzanie zasobami ludzkimi pod kątem zwiększenia stopnia świadomości ekologicznej,
- Zarządzanie zasobami i wytworami cyklu produkcyjnego - ekologiczne produkty, recykling.

Praca

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent specjalności może pełnić w przedsiębiorstwie rolę specjalisty z zakresu planowania i organizowania bieżących działań przedsiębiorstwa, w wyniku których ulega zmniejszeniu negatywny wpływ organizacji na środowisko. Może pełnić także rolę audytora w obszarze zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie.


Specjalność przygotowuje również do pracy w działach odpowiedzialnych za inwestycje, innowacje i  ich finansowanie.

Opłaty

Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2-4 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł 330 zł 417 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 330 zł 417 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 200 zł 210 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł

 

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy