Fizjoterapia

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Absolwent kierunku Fizjoterapia w trakcie studiów zyskuje  wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z chorymi cierpiącymi na różne formy upośledzenia czynności narządów ruchu, narządów wewnętrznych i inne niepełnosprawności, umiejętności pozwalające na kształtowanie, przywracanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku oraz kształtowanie tych cech na poziomie optymalnym dla danej osoby uwzględniając jej wiek i rodzaj schorzenia; umiejętności prowadzenia ćwiczeń korekcyjnych z dziećmi i młodzieżą z wadami postawy ciała, podejmowania współpracy z lekarzami i całym zespołem rehabilitacyjnym w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów procesu usprawniania w tym kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

* - po uzyskaniu zgody z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu:

 • wykorzystywania wiedzy z zakresu budowy anatomicznej podstawowych układów, a w szczególności aparatu ruchu człowieka w kontekście jego funkcjonowania,
 • funkcjonowania poszczególnych układów człowieka, zwłaszcza związanych z poruszaniem się, sterowaniem ruchami i wysiłkiem fizycznym,
 • opisu i interpretacji biochemicznych mechanizmów funkcjonowania organizmu oraz podstawowych wskaźników biochemicznych i ich zmian w efekcie niektórych schorzeń lub wysiłku fizycznego,
 • udzielania medycznej pomocy przedlekarskiej - zwłaszcza w stanach zagrożenia życia,
 • opisu i analizy czynnościowej prostych i złożonych ruchów człowieka w warunkach prawidłowych i różnych zaburzeniach układu ruchu,
 • podejścia systemowego i indywidualnego w fizjoterapii.

 

Absolwent dysponuje umiejętnościami:

 • wykonywania podstawowych zabiegów fizykalnych,
 • opisu i interpretacji teoretycznych podstaw techniki i metodyki fizykoterapii,
 • wykonywania ćwiczeń leczniczych,
 • opisu i interpretacji teoretycznych podstaw techniki i metodyki usprawniania leczniczego,
 • wykonywania zasadniczych zabiegów manualnych; opisu i interpretacji podstawowych technik i metodyki terapii manualnej,
 • wykonywania podstawowych form masażu leczniczego,
 • opisu i interpretacji teoretycznych podstaw techniki i metodyki masażu leczniczego,
 • wykorzystywania różnych form aktywności w nauczaniu ruchów oraz planowaniu i kontrolowaniu procesu opanowywania umiejętności ruchowych.

 

Program studiów składa się z kilku grup przedmiotów:

 • przedmioty ogólnouczelniane, np.: język obcy, wychowanie fizyczne, technologia informacyjna, warsztat budowania zespołu,
 • przedmioty podstawowe, np.: anatomia funkcjonalna i prawidłowa , biomechanika, fizjologia ogólna i fizjologia wysiłku, patologia ogólna, kwalifikowana pierwsza pomoc przedmedyczna, kinezjologia,
 • przedmioty kierunkowe, np.: kinezyterapia, terapia manualna, fizykoterapia, masaż leczniczy, zaopatrzenie ortopedyczne, metodyka nauczania ruchu,
 • podstawy fizjoterapii klinicznej, np.: w ortopedii i traumatologii, geriatrii, ginekologii, kardiologii, pulmonologii i in.,
 • fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych, np.: w  FK w pulmonologii,  w geriatrii, intensywnej terapii, w chirurgii i onkologii, w kardiologii i innych,
 • fizjoterapia w dysfunkcjach narządów ruchu, np.: w ortopedii i traumatologii, neurologii, neurologii dziecięcej, reumatologii,
 • przedmioty do wyboru, np.: techniki relaksacyjne, psychologia starości, komunikacja i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi, psychologia, promocja zdrowia, diagnostyka obrazowa.

Praca

Absolwenci kierunku Fizjoterapia znajdują zatrudnienie w przychodniach lekarskich, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjnych, rehabilitacyjnych palcówkach oświatowo-wychowawczych, medycznych gabinetach odnowy biologicznej, w klubach sportowych.

Dzięki nowoczesnej wiedzy jaką studenci zdobywają w czasie studiów w Wyższej Szkole Biznesu w Dabrowie Górniczej, po ich ukończeniu, są cenionymi specjalistami.

 

Opłaty

Fizjoterapia
- studia I stopnia

Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 

Studia dzienne (stacjonarne)

100 zł * 395 zł 500 zł 540 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 295 zł 500 zł 540 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 200 zł 200 zł 200 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł

 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne

 

Partnerzy

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej współpracuje z publicznymi i niepublicznymi placówkami służby zdrowia (przychodnie, szpitale, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, gabinety rehabilitacyjne). Studenci kierunku Fizjoterapia mają szeroki wachlarz wyboru miejsca, w którym mogą odbyć staż lub praktyki. Wśród partnerów znalazły się najważniejsze szpitale i ośrodki fizjoterapii w naszym regionie m.in. Szpital im św. Barbary w Sosnowcu - jedna z największych placówek tego typu.

 

   

 

 

 

Kursy dla fizjoterapeutów

Sprawdź nową oferę kursów

Sprawdź szczegóły

Najczęściej wybierany kierunek

Integracja sensoryczna

Sprawdź szczegóły

Dzienne studia dofinansowane

Studia dzienne za TYLKO 100 zł miesięcznie

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Kryminalistyka i techniki śledcze - magisterskie

Sprawdź szczegóły