Menedżer projektu

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Absolwent specjalności menedżer projektu zna najnowsze trendy dostosowywania organizacji do zmiennych wymagań klienta i tworzenia elastycznych, zmiennych zespołów projektowych do szybkiego, efektywnego, taniego działania na czas. Poprzez przekaz nowoczesnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji złożonych zadań w zespole projektowym przygotują studentów do pełnienia funkcji kierownika projektu. Zajęcia zawierają m.in. elementy metodyki PRINCE2, metodyki PMBOK (PMI - Project Management Institute), metodyki Agile Project Management i komputerowego wspomagania zarządzania projektami z wykorzystaniem aplikacji MS Project.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

  • głównych metodyk i standardów zarządzania projektem oraz sposób ich stosowania w praktyce,
  • podstawowych technik wykorzystywanych w procesie zarządzania projektem (definiowanie projektu oraz jego zakresu, tworzenie oraz optymalizacja harmonogramu, zagadnienia związane z budżetowaniem, kontrolą w projekcie),
  • efektywnego planowania projektów z uwzględnieniem zarządzania kosztami w projekcie, a także ryzykiem i jakością,
  • automatycznej rejestracji danych i monitorowania procesów,
  • projektowania systemów informacyjnych wytwarzania i kierowania produkcją.

 

Absolwent specjalności dysponuje umiejętnościami:

  • kontrolowania i monitorowania postępu prac w projektach oraz zarządzaniu zmianą,
  • umiejętnościami miękkimi związanymi z zarządzaniem zespołem projektowym, negocjacjami, zdolnościami prezentacyjnymi,
  • użytkowania specjalistycznych narzędzi informatycznych w zarządzaniu projektem.

 

 

 

 

 

Praca

Absolwent specjalności menedżer projektu jest przygotowany do pracy w jednostkach produkcyjnych, badawczo ? rozwojowych, służbach zaopatrzenia i dystrybucji oraz w innych jednostkach, nastawionych na wdrażanie przedsięwzięć innowacyjnych o charakterze technologicznym, technicznym i organizacyjnym.

 

 

 

 

 

 

Opłaty

Inżynieria zarządzania - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2-4 Rata miesięczna Semestr 5-7 Rata miesięczna
 
Studia zaoczne (niestacjonarne) 295 zł 365 zł 385 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 200 zł 210 zł 210 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł

 

 

Oferta specjalna

Partnerzy

   
     

 

 

 

Najczęściej wybierana specjalność

Logistyka i transport

 

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Bezpieczeństwo narodowe

 

Sprawdź szczegóły

Nowość

Inżynieria zarządzania

 

Sprawdź szczegóły