Inżynier jakości

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Nowoczesne studia inżynierskie. Uwaga - studenci Wyższej Szkoły Biznesu w ramach studiów mogą zdobyć cenne certyfikaty TUV Nord - partnera kierunku.

 

Specjalność inżynier jakości pozwala zdobyć wiedzę niezbędną przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według standardów międzynarodowych, opanowanie w sposób fachowy aspektów systemu zarządzania jakością oraz poznanie technik motywacji personelu wszystkich szczebli dla realizowania polityki jakości w organizacji.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • metod i narządzi wykorzystywanych w zarządzaniu jakością,
 • norm zarządzania jakością,
 • branżowych systemów i standardów zarządzania jakością,
 • systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • metod auditu i certyfikacji systemów zarządzania oraz roli i funkcji auditora ds. jakości,
 • statystycznego sterowania procesami,
 • zarządzania ciągłością biznesu.

 

Absowlent w zakresie umiejętności posiada:

 • wykorzystania w praktyce poznanych metod zarządzania jakością,
 • zastosowania norm  zarządzania jakością w praktyce,
 • pełnienia funkcji i organizowania pracy auditora wewnętrznego i zewnętrznego w organizacji,
 • przeprowadzenia auditu wewnętrznego według ustalonych kryteriów,
 • interpretacji wymagań jakościowych na potrzeby przeprowadzeniu auditu,
 • modelowania procesów biznesowych za pomocą organizacyjnych sieci informacji,
 • wykorzystywania wybranych narzędzi informatycznych do zarządzania jakością,
 • stosowania technik i metod pomiarowych oraz interpretacji wyników,
 • konfrontacji pomiarów z rzeczywistością,
 • uwzględniania w pracy inżyniera jakości zasad, standardów i norm środowiskowych.

 

Kompetencje społeczne jakie wyróżniają inżyniera jakości to: świadomość ważności zagadnienia zapewniania wysokiej jakości zarówno w odniesieniu do procesów produkcyjnych jak i finalnych efektów działalności przedsiębiorstwa (produktów i usług) oraz  poczucie odpowiedzialności społecznej za podejmowane decyzje wpływające bezpośrednio lub pośrednio na jakość procesów i produktów lub usług w przedsiębiorstwie.

 

Kontakt

 

Wydział Zamiejscowy w Krakowie
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Budynek Technikum Komunikacyjnego nr 25,
ul. Ułanów 3,  Kraków


Tel.kom. 885 588 800

 

 

 

 

 

Praca

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w dziedzinie zarządzania jakością na stanowiskach samodzielnych lub pomocniczych, uzyskania międzynarodowego certyfikatu Pełnomocnika Jakości oraz Audytora Jakości.

 

 

 

 

 

Opłaty

Inżynieria zarządzania - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 385 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Oferta specjalna

Partnerzy

 

 

 

 

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

"W skali światowej konkurencja doprowadziła do wzrostu wymagań jakościowych klientów. W uwarunkowaniach obecnych czasów by można mówić o efektywnej i osiągającej sukces organizacji dostarczającej wyroby czy usługi należy przede wszystkim dysponować nowatorskim systemem zarządzania jakością"

 

dr Marcin Lis  Prorektor WSB specjalista z zakresu zarządzania jakością

Najczęściej wybierana specjalność

Logistyka i transport

 

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Bezpieczeństwo narodowe

 

Sprawdź szczegóły

Nowość

Inżynieria zarządzania

 

Sprawdź szczegóły