Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Studia inżynierskie na specjalności zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy przygotują Cię do pełnienia obowiązków w służbach BHP. Absolwenci znajdują zatrudnienie  na stanowiskach wszystkich szczebli w służbach BHP

 

Studia spełniają wymagania stawiane pracownikom służb BHP, określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004. (Dz.U. nr 246 poz. 2468).

 

Certyfikaty

 

Dzięki współpracy Wyższej Szkoły Biznesu z Państwową Strażą Pożarną studenci mogą zdobyć uprawnienia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, ponadto istnieje możliwość udziału w zajęciach i zdobycia Certyfikatu  Audytora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością BHP  wydany przez TUV Nord Polska

 

Absolwent specjalności zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy posiada wiedzę z zakresu:

 • aktualnych rozwiązań w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji,
 • prawa pracy i innych aktów prawnych bhp,
 • metod oceny i zwalczania zagrożeń,
 • metod badania wypadków i chorób zawodowych,
 • organizacji pracy służby bhp,
 • zarządzania ryzykiem technicznym i zawodowym,
 • zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

W trakcie studiów absolwent nabywa umiejętności:

 • rozpoznawania zagrożeń i im przeciwdziałania,
 • stosowania metod i technik wykrywania, identyfikowania i pomiaru zagrożeń,
 • dokonywania oceny ryzyka technicznego i zawodowego,
 • organizowania pracy służb BHP,
 • doboru środków bezpieczeństwa i ochrony właściwych do przewidywanych zagrożeń,
 • zapobiegania wypadkom i awariom mogącym w konsekwencji spowodować utratę życia lub zdrowia,
 • organizowania warunków pracy w sposób gwarantujący bezpieczną i godną pracę,
 • rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • audytowania systemów zarządzania BHP wg obowiązujących norm,
 • opracowania strategii BHP w organizacji,
 • profesjonalnego udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym.

 

Absolwent specjalności zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy posiada kompetencje społeczne wyrażające się w pełnym zrozumieniu konieczności zapewnienia wysokich standardów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz w poczuciu odpowiedzialności za podejmowane decyzje wpływające na poziom bezpieczeństwa pracowników.

 

Kontakt

 

Wydział Zamiejscowy w Krakowie
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Budynek Technikum Komunikacyjnego nr 25,
ul. Ułanów 3,  Kraków


Tel.kom. 885 588 800

 

 

 

 

 

Praca

Absolwent specjalności zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy może podjąć pracę jako etatowy pracownik lub menedżer służby bhp (inspektor, specjalista), zajmować stanowisko kierownicze wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem i reagowania kryzysowego. Może prowadzić szkolenia jako trener pracowników służb bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, ochrony informacji niejawnych.

 

 

 

 

 

 

 

Opłaty

Inżynieria zarządzania - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2-4 Rata miesięczna Semestr 5-7 Rata miesięczna
 
Studia zaoczne (niestacjonarne) 295 zł 365 zł 385 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 200 zł 210 zł 210 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł

 

 

 

Oferta specjalna

Partnerzy

   
     

 

 

 

 

 

 

Najczęściej wybierana specjalność

Logistyka i transport

 

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Bezpieczeństwo narodowe

 

Sprawdź szczegóły

Nowość

Inżynieria zarządzania

 

Sprawdź szczegóły