Studia dualne

„Kształcenie w ramach specjalności realizowane jest w ramach projektów „Dualny program kształcenia na kierunku informatyka” oraz „Dualny program kształcenia na kierunku logistyka” współfinasowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Uwaga liczba miejsc w projekcie ograniczona!


Akademia WSB zaprasza na studia dualne!

Akademia WSB jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce wprowadziła model kształcenia dualnego zapewniającego lepsze przygotowanie na rynku pracy, dające możliwość wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy teoretycznej. Akademia WSB, jako najlepsza niepubliczna Uczelnia w woj. śląskim wyróżnia się bardzo bogatym doświadczeniem w łączeniu nauki i biznesu.

Kierunki studiów dualnych w Akademii WSB:

Aplikacje mobilne z elementami grafiki komputerowej

 

Specjalność Aplikacje mobilne z elementami grafiki komputerowej realizowana jest w systemie studiów dualnych. Oznacza to, że w ramach specjalności plan studiów tworzony jest i realizowany w ścisłej współpracy z firmą informatyczną.  Partnerem specjalności jest firma Smart-In specjalizująca się w tworzeniu i zarządzaniu systemami wspomagania podejmowania decyzji w obszarze tzw. Smart City (wykorzystanie nowoczesnych technologii do zarządzania zasobami miasta) oraz Internetu Rzeczy. Student od początku ma kontakt z firmą, która pomaga mu połączyć teorię z praktyką i poznać tajniki grafiki komputerowej oraz programowania aplikacji na urządzenia mobilne. 

 

Logistyka w biznesie – studia dualne (specjalność dofinansowana ze środków UE)

 

Specjalność realizowana jest w systemie studiów dualnych, które zakładają jednoczesne zdobywanie wiedzy  oraz doświadczenia praktycznego. Studia realizowane są jednocześnie w formie zajęć w uczelni oraz staży i praktyk w firmie partnerskiej - Raben. Staż trwa trzy miesiące w roku, a jego program jest dopasowany do treści realizowanych w ramach zajęć w danym roku akademickim. Po pierwszym roku tematyka stażu dotyczy m.in. logistyki handlu i dystrybucji, po drugim: systemów i procesów transportowych, po trzecim: gospodarki magazynowej.

 

Atuty studiów dualnych w Akademii WSB:

 • program kształcenia budowany w ścisłej współpracy z pracodawcą 
 • zwiększona ilość godzin praktyk (min. 3 w miesiącu.)
 • zajęcia realizowane naprzemiennie, np. 2 dni w zakładzie pracy, 3 w Uczelni lub 2 miesiące w zakładzie pracy, 3 w Uczelni. 
 • płatne staże lub częściowe zatrudnienie
 • opieka indywidualna mentora ze strony pracodawcy (dla wybranych studentów)
 • możliwość opłacenia pełnego czesnego przez  pracodawców wybranym studentom
 • oferta pracy dla wybranych studentów po zakończeniu studiów
 • możliwość uzyskania certyfikatów branżowych w trakcie studiów
 • wybrane przedmioty realizowane w przedsiębiorstwach kończą się egzaminem praktycznym
 • praca dyplomowa pisana z udziałem promotora pomocniczego – przedstawiciela pracodawcy

Korzyści zatrudniania przez pracodawcę studentów wybierających studia dualne:

 • studia dualne są doskonałym sposobem na pozyskanie dobrze przeszkolonych, a także sprawdzonych pracowników (edu-recruitment)
 • możliwy udział pracodawców w doborze studentów, pozwala na wybranie osoby, która postawą, wartościami i kompetencjami pasuje do organizacji.
 • możliwość wpływu pracodawcy na program zajęć, co pozwala na włączenie do treści kształcenia istotnych, z perspektywy realizacji zadań zawodowych, profilu pracodawcy
 • budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding)
 • ewaluacja wielu programów dualnych w Niemczech wykazały, iż partnerzy biznesowi zaangażowani w realizację studiów regularnie zatrudniają absolwentów a tylko 13% absolwentów zmienia miejsce pierwszego zatrudnienia. Ponadto analizy wykazały, że po okresie około 5 lat ponad 50% absolwentów posiada już stanowiska kierownicze w firmach, w których podjęli zatrudnienie.

 

Studia dualne umożliwiają:

 • zwiększoną ilość godzin praktyk,
 • realizację zajęć naprzemiennie (część w Uczelni, część w zakładzie pracy);,
 • płatne staże lub częściowe zatrudnienie,
 • opiekę indywidualną mentora ze strony pracodawcy,
 • opłacenie czesnego przez  pracodawców wybranym studentom,
 • uzyskanie oferty pracy dla wybranych studentów po zakończeniu studiów,
 • uzyskanie certyfikatów branżowych
 • realizację wybranych przedmiotów w przedsiębiorstwach kończących się egzaminem praktycznym,
 • realizowanie pracy dyplomowej dodatkowo z udziałem promotora pomocniczego – przedstawiciela pracodawcy.