Tydzień bezpłatnych szkoleń - Bielsko-Biała - wrzesień 2019

Tydzień Bezpłatnych Szkoleń

 

Zapraszamy do udziału w cyklicznej już inicjatywie Akademii WSB - Tygodniu Bezpłatnych Szkoleń, w ramach której macie Państwo niepowtarzalną okazję zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie bardzo szerokiego spektrum zagadnień m.in.:

  • w obszarze zarządzania 
  • ochrony danych osobowych
  • logistyki
  • doskonalenia kompetencji interpersonalnych
  • doskonalenia nauczycieli

Tydzień Bezpłatnych Szkoleń jest cykliczną inicjatywą organizowaną przez Akademię WSB. Szkolenia odbywają się na terenie dwóch województw w ośmiu miastach: Dąbrowie Górniczej, Bielsku- Białej, Olkuszu, Krakowie, Cieszynie, Katowicach, Żywcu oraz w Częstochowie.

 

Szkolenia w Bielsku- Białej odbywają się w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą przy ul. Legionów 25
Sprawdź na mapie »

 

Zobacz szkolenia w Twojej lokalizacji

 
 
                 
Wybierz miasto

Lokalizacja

Dąbrowa Górnicza

Lokalizacja

Cieszyn

Lokalizacja

Żywiec

Lokalizacja

Kraków

Lokalizacja

Olkusz

Lokalizacja

Bielsko-Biała

Lokalizacja

Katowice

Lokalizacja

Częstochowa

 

 


środa, 18 września


Dziecko/uczeń z zaburzeniami zachowania w przedszkolu/szkole

 

Termin: 18 września 2019 r., 17.00-19.00


Poznaj trenera:

Cecylia Borowska

Pedagog specjalny, specjalność – resocjalizacja. Od ponad 20 lat konsultant ds. pedagogiczno-psychologicznych, zarządzania w oświacie i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej. Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, trener, kurator zawodowy i społeczny Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, kierownik świetlicy środowiskowej, wykładowca Akademii WSB. W latach 2004-2007 konsultant Zespołu Województwa Śląskiego ds. unijnych projektów edukacyjnych, asesor MEN ds. oceny unijnych wniosków projektowych. Autor kilkunastu tematów szkoleniowych nagrodzonych grantami Kuratora Województwa Śląskiego realizowanych dla kilkudziesięciu grup nauczycieli.

 

 

Czego się dowiesz?

Praca z dzieckiem/uczeniem z zaburzeniami zachowania niejednokrotnie wymaga od nauczyciela umiejętności analizy sytuacji rodzinnej dziecka, czyli określenia sytuacji urazowych oraz analizy relacji dziecka z nauczycielem i grupą – diagnozy zaburzonych zachowań. Podczas szkolenia omówione zostaną metody pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania oraz budowanie programu naprawczego (korekty zachować w środowisku). 

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 

BRAK WOLNYCH MIEJSC


Świat oczami dziecka z autyzmem oraz zespołem Aspergera 

 

Termin: 18 września 2019 r., 17.00-19.00

                                                  

Poznaj trenera:

Magdalena Bielenin

Oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Wieloletni pracownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Szkoły Specjalnej w Bielsku-Białej. Obecnie jako konsultant RODN "WOM" w Bielsku-Białej oraz współpracując z Akademią WSB dzieli się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w pracy z osobami z ASD.

 

 

Czego się dowiesz?

Spotkanie to pozwoli przybliżyć spojrzenie dzieci z autyzmem oraz zespołem Aspergera na świat. Inne, ciekawe i zaskakujące. Trudności, które muszą pokonywać w codziennych spotkaniach ze światem, ale i potencjał, który posiadają. Osobom z autyzmem i zespołem Aspergera potrzeba zrozumienia i umożliwienia im bycia sobą. Codzienność bywa trudna i wyczerpująca, zwłaszcza ta edukacyjna. Dziecko i uczeń z ASD często wymaga wsparcia w różnych aspektach życia edukacyjnego. Najważniejsze, aby to wsparcie było realizowane przez ludzi kompetentnych, przygotowanych do tego zadania merytorycznie. Jednak równie ważne jest to, aby osoby te posiadały otwarty umysł, tolerancję i empatię.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

BRAK WOLNYCH MIEJSC


czwartek, 19 września


Wpływ zaburzeń mowy na karierę szkolną ucznia

 

Termin: 19 września, 17:00 – 19:00

 

Poznaj trenera:

Katarzyna Zioła-Zemczak

Nauczyciel dyplomowany języka polskiego. Oligofrenopedagog z bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi niepełnosprawnościami. Wieloletnia doradczyni metodyczna, wykładowca Akademii WSB, autorka pomocy dydaktycznych z zakresu języka polskiego. Obecnie pełni funkcję nauczyciela konsultanta w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej. Propagatorka idei uczenia się przez całe życie i wdrażająca ją w praktykę poprzez ciągłe poszukiwania nowych, twórczych rozwiązań.

 

 

Czego się dowiesz?

Tematyka, która poruszona będzie podczas szkolenia obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu logopedii przydatne w pracy każdego nauczyciela (nie tylko polonisty!). W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak przebiega rozwój mowy dziecka, czym są zaburzenia mowy i jaki mogą mieć one wpływ na rozwój kariery szkolnej ucznia. Szczególnie istotne jest to w kontekście nauki czytania i pisania oraz kształtowania się relacji rówieśniczych, a także planowania dalszej edukacji. 

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


Współczesny bibliotekarz- człowiek orkiestra

 

Termin: 19 września, 17:00 – 19:00

 

Poznaj trenera:

dr Dorota Siwor

Wykładowca na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz konsultant języka polskiego w RODN „WOM” w Bielsku-Białej. Redaktor pisma naukowego „Konteksty Kultury”, prezes Stowarzyszenia „Czuli barbarzyńcy – Razem dla Europy Środkowej”, współtwórca cyklicznego festiwalu „Czuli barbarzyńcy”. Zajmuje się mityzacją w literaturze współczesnej oraz prozą najnowszą. Autorka książek oraz artykułów, redaktor i współredaktor zbiorów szkiców. Od kilkunastu lat zajmuje się także problematyką związaną z czytelnictwem dzieci i młodzieży, organizuje cykliczną imprezę dla dzieci promującą czytelnictwo: Festiwal Książki.

 

 

Czego się dowiesz?

Zapraszamy na spotkanie, które poświęcone będzie tematyce związanej z funkcjonowaniem współczesnej biblioteki, a także zadań i funkcji, które pełni bibliotekarz. Biblioteka jako instytucja staje przed licznymi wyzwaniami, zwłaszcza pracownik biblioteki szkolnej musi zmagać się sytuacją niskiego poziomu czytelnictwa. Podczas zajęć zostaną przedstawione przyczyny takiego stanu rzeczy i wybrane metody zachęcania do czytania oraz aktywizacji młodego odbiorcy w procesie lektury.   

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


piątek, 20 września


Moc mózgu – czyli o tym jak pomóc współczesnej szkole

 

Termin: 20 września 2019, 17:00 – 19:00

 

Poznaj trenera:

dr Edyta Nowak-Żółty

Doktor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, Prodziekan Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Cieszynie. Dyplomowany coach po Akademii Profesjonalnego Coachingu, tutor akademicki, trener rozwoju osobistego i konsultant w obszarze edukacji. Akredytowany trener metody Insight Discowery. Od 15 lat jest czynnym trenerem. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu: komunikacji międzyludzkiej, asertywności, negocjacji, zarządzania sobą w czasie, budowania zespołów, obsługi klienta, zarządzania coachingowego, savoir vivru w biznesie i urzędzie. Pasjonatka psychologii uczenia się, kształcenia i neurodydaktyki.

 

 

Czego się dowiesz?

Uczenie się i edukowanie innych to zmartwienie i wyzwanie wszystkich narodów na świecie. Szkoła nie nadąża za rozwojem nowych technologii a dzieci uczą się świata często po za jej murami . Z pomocą pedagogom przychodzi światowy trend badań nad ludzkim mózgiem i wnioski, które przyczyniają się do obalenia wielu mitów związanych z samokształceniem i  edukowaniem innych. Celem wykładu jest inspiracja i wzbogacenie wiedzy na temat wybranych uwarunkowań, które decydują o efektywnym uczeniu się i rozwoju osobistym. Podczas wykładu zostaną przedstawione wybrane wnioski ze światowych badań nad efektywnością uczenia i refleksje autorki na temat możliwych dróg rozwoju polskiej szkoły oparte na badaniach własnych oraz wzorców, które sprawdzają się w szkołach poza granicami kraju. 

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 

BRAK WOLNYCH MIEJSC