Tydzień bezpłatnych szkoleń - Cieszyn - wrzesień 2019

Tydzień Bezpłatnych Szkoleń

 

Zapraszamy do udziału w cyklicznej już inicjatywie Akademii WSB - Tygodniu Bezpłatnych Szkoleń, w ramach której macie Państwo niepowtarzalną okazję zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie bardzo szerokiego spektrum zagadnień m.in.:

  • w obszarze zarządzania 
  • ochrony danych osobowych
  • logistyki
  • doskonalenia kompetencji interpersonalnych
  • doskonalenia nauczycieli

Tydzień Bezpłatnych Szkoleń jest cykliczną inicjatywą organizowaną przez Akademię WSB. Szkolenia odbywają się na terenie dwóch województw w ośmiu miastach: Dąbrowie Górniczej, Bielsku- Białej, Olkuszu, Krakowie, Cieszynie, Katowicach, Żywcu oraz w Częstochowie.

 

Szkolenia w Cieszynie odbędą się w Wydziale Zamiejscowym przy ul. Frysztackiej 44
Sprawdź na mapie »

 

Zobacz szkolenia w Twojej lokalizacji

 
 
                 
Wybierz miasto

Lokalizacja

Dąbrowa Górnicza

Lokalizacja

Cieszyn

Lokalizacja

Żywiec

Lokalizacja

Kraków

Lokalizacja

Olkusz

Lokalizacja

Bielsko-Biała

Lokalizacja

Katowice

Lokalizacja

Częstochowa

 

 


niedziela, 15 września


Moc mózgu - czyli o tym jak pomóc współczesnej szkole

 

Termin: 15 września 2019, 09:00 - 11:00

 

Sylwetka trenera:

dr Edyta Nowak-Żółty

Doktor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, Prodziekan Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Cieszynie. Dyplomowany coach po Akademii Profesjonalnego Coachingu, tutor akademicki, trener rozwoju osobistego i konsultant w obszarze edukacji. Akredytowany trener metody Insight Discowery. Od 15 lat jest czynnym trenerem. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu: komunikacji międzyludzkiej, asertywności, negocjacji, zarządzania sobą w czasie, budowania zespołów, obsługi klienta, zarządzania coachingowego, savoir vivru w biznesie i urzędzie. Pasjonatka psychologii uczenia się, kształcenia i neurodydaktyki.

 

 

Czego się dowiesz?

Uczenie się i edukowanie innych to zmartwienie i wyzwanie wszystkich narodów na świecie. Szkoła nie nadąża za rozwojem nowych technologii a dzieci uczą się świata często po za jej murami. Z pomocą pedagogom przychodzi światowy trend badań nad ludzkim mózgiem i wnioski, które przyczyniają się do obalenia wielu mitów związanych z samokształceniem i edukowaniem innych. Celem wykładu jest inspiracja i wzbogacenie wiedzy na temat wybranych uwarunkowań, które decydują o efektywnym uczeniu się i rozwoju osobistym. Podczas wykładu zostaną przedstawione wybrane wnioski ze światowych badań nad efektywnością uczenia i refleksje autorki na temat możliwych dróg rozwoju polskiej szkoły oparte na badaniach własnych oraz wzorców, które sprawdzają się w szkołach poza granicami kraju.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


Obowiązki w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

 

Termin: 15 września 2019, 09:00 - 11:00

 

Sylwetka trenera:

Tomasz Gzela

Wykładowca Akademii WSB, praktyk w omawianych dziedzinach zarówno w ramach obowiązków jednostek współpracujących (administracji) jak i doradca i konsultant dla sfery prywatnej przy wdrażaniu procedur i postępowaniach kontrolnych, autor procedur i publikacji w omawianym zakresie, wykładowca z bardzo dobrymi opiniami.

 

 

Czego się dowiesz?

W dniu 13 lipca 2018r. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie traci moc stara, wielokrotnie nowelizowana, ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówione i przeanalizowane zostaną zapisy nowej ustawy m.in. w zakresie obowiązków i uprawnień administracji publicznej oraz sektora prywatnego, a także kar administracyjnych nakładanych przez Generalnego Inspektora, jak również przepisów karnych przewidujących karę pozbawienia wolności do lat 5-ciu za niestosowanie w praktyce ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


Wychowanie bez porażek

 

Termin: 15 września, 09:00 - 11:00

 

Sylwetka trenera:

Cecylia Borowska

Pedagog specjalny, specjalność – resocjalizacja. Od ponad 20 lat konsultant ds. pedagogiczno-psychologicznych, zarządzania w oświacie i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej. Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, trener, kurator zawodowy i społeczny Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, kierownik świetlicy środowiskowej, wykładowca Akademii WSB. W latach 2004-2007 konsultant Zespołu Województwa Śląskiego ds. unijnych projektów edukacyjnych, asesor MEN ds. oceny unijnych wniosków projektowych. Autor kilkunastu tematów szkoleniowych nagrodzonych grantami Kuratora Województwa Śląskiego realizowanych dla kilkudziesięciu grup nauczycieli.

 

 

Czego się dowiesz?

W dzisiejszym świecie, w którym panuje wszechobecny dostęp do Internetu i mediów społecznościowych, w którym co chwilę słyszy się o wykroczeniach i przestępstwach popełnianych przez coraz to młodsze osoby, kwestia wychowania jest niezwykle istotna zarówno z punktu widzenia rodzica, jak i nauczyciela. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówione zostaną zagadnienia: wychowanie a etapy rozwoju człowieka, zasady poznawczo-rozwojowe J. Piageta i wychowanie, wzmocnienia pozytywne i negatywne, istota autorytetu wychowawców - fakty i mity.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


Neuroróżnorodność: moda czy specyfika naszych czasów?

 

Termin: 15 września, 9:00 - 11:00

 

Sylwetka trenera:

dr Małgorzata Gil

Wykładowca Akademii WSB. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki specjalnej i porównawczej, a także nauczyciel dyplomowany: terapeuta-logopeda, praktyk od prawie 30 lat. Ukończyła studia postdoktoranckie na Uniwersytecie Albertańskim w Kanadzie.

 

 

 

Czego się dowiesz?

Integracja jest koniecznością! Neurodiversity (neuroróżnorodność) opisuje osoby, których stan neurologiczny, przede wszystkim, mózg funkcjonuje nieco inaczej aniżeli u przeciętnego człowieka. Pod tym pojęciem-parasolem mieszczą się osoby ASD (autism spectrum disorder). Neurodiversity to podejście do problematyki (nie tylko) niepełnosprawności, które sugeruje, że zróżnicowane stany neurologiczne są wynikiem zmiany ludzkiego genomu (nie genotypu). Podczas wykładu omówiona zostanie kwestia radzenia sobie z trudnościami ucznia z ASD w szkole masowej oraz przyczyn tych trudności.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


Dowodzenie w Policji na przykładzie zabezpieczenia UEFA EURO 2012

 

Termin: 15 wrzesienia, 11:00 - 13:00

 

Sylwetka trenera:

prof. nadzw. dr hab. Robert Socha

Ekspert w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Był komendantem Straży Miejskiej w Skoczowie i prezesem Śląskiego Oddziału Towarzystwa Wiedzy Obronnej oraz oficerem bielskiej policji w latach 1999-2011. Obecnie dyrektor Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym w Wydziale Zamiejscowym Akademii WSB, wykładowca akademickim. Za działalność na rzecz bezpieczeństwa województwa śląskiego wyróżniony przez Marszałka Województwa srebrną odznaką „Zasłużony dla województwa śląskiego”.

 

 

Czego się dowiesz?

W ramach wykładu zostaną zaprezentowane zagadnienia dotyczące organizacji systemu dowodzenia w policji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę i miejsce oddziałów zwartych Policji w tym systemie. Przedstawiona zostanie również struktura dowodzenia podczas operacji policyjnych o zasięgu krajowym na przykładzie Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Ponadto zostaną omówione kierunki doskonalenia policyjnych działać podczas zdarzeń kryzysowych w aspekcie prawnym i organizacyjnym.   

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

  • Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych

 


piątek, 20 września


Zarządzanie zmianą

 

Termin: 20 września, 17:00 - 19:00

 

Poznaj trenera:

Aneta Gawlas

Coach i trener biznesu, wykładowca Akademii WSB. Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu Brainstorm Group, kursu European Business Trainer&Coaching Clinic (Corporate Coach U). Propagatorka lifelong learning - idei promującej edukację przez całe życie. Specjalizuje się w podnoszeniu kompetencji miękkich pracowników każdego szczebla. Od 2015r. wykładowca akademicki na uczelniach wyższych w Bielsku-Białej, Katowicach, Cieszynie i Żorach na kierunkach związanych z szeroko pojętym zarzadzaniem.

 

 

Czego się dowiesz?

Dlaczego reagujemy w określony sposób na zmiany, które są dla nas zaskoczeniem? Jak poradzić sobie z początkowym oporem i przekuć go w entuzjazm? Na te i inne pytania odpowiemy podczas szkolenia. Omówione zostaną psychologiczne aspekty zarządzania zmianą. Postaramy się zidentyfikować źródła i przyczyny oporu wobec zmiany, dzięki czemu słuchacze będą potrafili opracować i zastosować odpowiednią komunikację w całym procesie zmiany, tak aby przeprowadzić zarówno siebie, jak i innych przez skomplikowany proces, który nie zawsze jest zgodny z oczekiwaniami. Uczestnicy szkolenia nauczą się konstruktywnie reagować na zmianę organizacyjną oraz zapobiegać sytuacjom konfliktowym wynikającym z procesu zmiany. 

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


Skuteczny Lider

 

Termin: 20 września, 17:00 - 19:00

 

Poznaj trenera:

Rafał Kochan

Absolwent prestiżowych studiów podyplomowych Master of Business Administration prowadzonych w partnerstwie z EY Academy of Business w Akademii WSB oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W swojej karierze zawodowej współpracował m.in. z: Departamentem Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Praktyk, posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w biznesie, poparte wieloma sukcesami. Maratończyk, zdobywca Korony Maratonów Polskich, człowiek wielu pasji.

 

 

Czego się dowiesz?

Głównym celem szkolenia jest rozwijanie wewnętrznej motywacji przez managerów, co pozawala na efektywną realizacje ich celów zawodowych i osobistych. Podczas warsztatu uczestnicy poznają innowacyjne techniki pozwalające na skuteczniejsze wykorzystanie czasu. Uczestnicy będą mogli zaimplementować rozwiązania, które pozwolą na podtrzymanie własnej skuteczności i automotywacji. Zakres szkolenia wzmocni w uczestnikach rolę Lidershipa. Program opiera się na narzędziach i technikach wykorzystywanych przez Menadżerów i Sportowców.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

?


sobota, 21 września


Tworzenie innowacyjnych projektów w firmie

 

Termin: 21 września 2019, 9:00 – 11:00

 

Poznaj trenera:

Szymon Cieślar

Mikroprzedsiębiorca prowadzący działalność w obszarze budowlano-inwestycyjnym. W swojej karierze zawodowej zajmował się również doradztwem finansowym, realizacją projektów unijnych oraz e-handlem. Obecnie swoje działania skupia na realizacji projektów budowlanych na terenie Polski oraz Czech. Doktorant Akademii WSB, autor recenzowanych artykułów naukowych, uczestnik wielu konferencji oraz warsztatów, absolwent podyplomowych studiów MBA.

 


Czego się dowiesz?

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z tematyką innowacyjności. W szczególności Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób definiować innowacyjność oraz jak ją projektować i testować. W tym celu zaprezentowana zostanie koncepcja marketingu lateralnego opracowana przez P. Kotlera oraz F. Triasa de Besa. Ponadto zajęcia zakładają aktywną formę uczestnictwa słuchaczy, którzy będą mogli bezpośrednio zaangażować się w dyskusje oraz samodzielnie poprowadzić proces tworzenia innowacji.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


Jak znaleźć nowego pracownika - nowe trendy w rekrutacji i selekcji personelu

 

Termin: 21 września 2019, 9:00 – 11:00

 

Sylwetka trenera:

dr Jarosław Legięć

Doktor Nauk Humanistycznych w Zakresie Filozofii Pracy. Ukończył Akademię Trenerów Biznesu/Sprzedaży we Wrocławiu. Współpracownik IBD Business School w Warszawie. Menadżer działów sprzedaży i trener w korporacjach. Prowadzi wykłady, warsztaty i seminaria magisterskie na studiach zakresu zarządzania biznesem. Prowadzi szkolenia i treningi z zarządzania biznesowego i sprzedażowego. Uczestnik licznych konferencji międzynarodowych z dziedziny zarządzania

 

 

Czego się dowiesz?

Procesy rekrutacyjne mają obecnie coraz większe znaczenie. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować i przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji w efektywny i skuteczny sposób. Omówione zostaną metody rekrutacji i selekcji pracowników, w szczególności przeanalizowane zostaną trendy w rekrutacji obowiązujące obecnie na rynku – automatyzacja rekrutacji, robotyczny rekruter, rekrutacja przyszłości.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


 

Przestępczość zorganizowana i terroryzm

 

Termin: 21 września 2019, 9:00 – 11:00

 

Sylwetka trenera:

płk dr Dariusz Trojszczak

wieloletnie doświadczenie zawodowe w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Specjalizuje się w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Uczestniczył w konferencjach krajowych i międzynarodowych związanych z tematyką przestępczości zorganizowanej, korupcji i bezpieczeństwa państwa. Zainteresowania: historia, literatura, muzyka i wędkarstwo.


 

 

Czego się dowiesz?

Jednym z istotnych wyzwań współczesnego świata są zagrożenia wynikająca z działań zorganizowanych grup przestępczych oraz terroryzmu. Państwo jako gwarant bezpieczeństwa obywateli zobligowane jest do wszelkich działań mających na celu wypracowanie skutecznych metod i środków aby identyfikować i skutecznie zwalczać przestępczość zorganizowaną i terroryzm. W tym zakresie prowadzona jest międzynarodowa współpraca z państwami, które w swoich założeniach strategicznych skutecznie zwalczają przestępczość zorganizowaną i terroryzm.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


Tropem przestępcy - podstawa kryminalistyki

 

Termin: 21 września, 10:00 - 12:00

 

Poznaj trenera:

Violetta Bętkowska

Funkcjonariusz Straży Granicznej. Posiadającą wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy dochodzeniowo-śledczej. Zajmuje się tematyką przestępczości, a w szczególności specjalizuje się w prowadzeniu postępowań karnych, których celem jest zidentyfikowanie i pociągnięcie sprawcy czynu zabronionego do odpowiedzialności karnej. Wolny czas poświęca podróżom po Europie.


 

 

Czego się dowiesz?

„Szukajcie mocno zbudowanego mężczyzny, w średnim wieku, katolika, cudzoziemca, mieszkającego na terenie Connecticut, New Hampshire lub Maine. Najprawdopodobniej Irlandczyka, mieszkającego z bratem lub przyrodnią siostrą. A gdy go znajdziecie, będzie ubrany w dwurzędowy garnitur.” To słowa, bez których nie da się mówić o profilowaniu, a ich autor James Brussel uważany jest za ojca profesjonalnego profilowania, którego początki datuje się na lata 50. i 60. XX w. Profilowanie kryminalne to proces określania charakterystyki indywidualnej sprawcy przestępstwa, to również technika wspierająca śledztwo, która zawęża grono potencjalnych sprawców, kieruje policjantów w stronę sprawcy, pozwala również na ukierunkowanie pracy operacyjnej.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


RELACJE… EMOCJE… ZABAWA

 

Termin: 21 września, 11:00 - 13:00

 

Poznaj trenera:

Anna Janik

Polonistka i dziennikarka. Trener Umiejętności Społecznych w ujęciu relacyjnym i budowaniu samodzielności oraz samoświadomości, koterapeuta Stowarzyszenia Dzieciom i Osobom Dorosłym z zespołem Aspergera oraz zaburzeniami pokrewnymi „AS” w Bielsku – Białej. Wychowawca - terapeuta świetlicy środowiskowej dla dzieci Ośrodka Benedictus w Tychach, nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia z zespołem Aspergera Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła”. Mama Mai, dziewczynki z niepełnosprawnością sprzężoną (Zespołu Aspergera i głębokiego prawostronnego niedosłuchu typu czuciowo - nerwowego).

 

 

Czego się dowiesz?

Rodziców, nauczycieli, terapeutów niejednokrotnie zastanawia jak sprostać potrzebom rozwojowym dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jak zmotywować je do interakcji? Jak się z nim bawić, aby zabawa uczyła nowych umiejętności? Jakie szanse dać, aby rozwijało się we wzajemnej akceptacji? Jak umożliwiać samodzielność? Na te pytania odpowiemy podczas szkolenia, odkrywając nowe obszary praktyki edukacyjnej i terapeutycznej. Omówione zostaną nowe perspektywy widzenia autyzmu, samodzielności czy samoświadomości, sposoby wchodzenia w relacje społeczne, praca nad lepszą koordynacją ruchową w fazie zabawy, sposoby ukazywania  różnorodności świata oraz redukcji napięcia emocjonalnego. Przedstawione zostaną różne techniki pracy m.in. rozwijanie umiejętności samoregulacji w różnorodnych sytuacjach w oparciu o kształtowanie myślenia społecznego. 

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


niedzielna, 22 września


Zasady ewakuacji w placówkach oświatowych

 

Termin: 22 września, 9:00 - 11:00

 

Sylwetka trenera:

Adam Śluczka

Emerytowany oficer Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Absolwent Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Politechnice Śląskiej oraz Zarządzanie i Dowodzenie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Pełnił funkcję dowódcy Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Od 25 lat prowadzi własną działalność zajmującą się prewencją pożarową, bhp i pierwszą pomocą. Właściciel i szkoleniowiec Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego ADA-POŻ.


 

Sylwetka trenera:

inż. Karolina Gryciuk

Absolwentka studiów inżynierskich w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz studentka studiów magisterskich na specjalności Zarządzanie Jakością. Specjalista ochrony przeciwpożarowej, audytor w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz systemu zarządzania środowiskowego. Posiada doświadczenie w pracy jako szkoleniowiec w zakresie bhp, ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzi rodzinną działalność świadczącą usługi w zakresie bhp i ppoż. oraz Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego ADA - POŻ.

 

 

Czego się dowiesz?

W ramach szkolenia dowiesz się o podstawowych zasadach ewakuacji w obiektach oświatowych, alternatywnych formach ewakuacji, podziału zadań, odpowiedzialności kierującego ewakuacją oraz sposobach alarmowania, powiadamiania i ostrzegania.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


 

Żonglowanie zaangażowaniem... w poszukiwaniu balansu (Work-life balance)

 

Termin: 22 września 2019, 11:00 – 13:00

 

Poznaj trenera:

Regina Bogaczyk

Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB. Nauczyciel akademicki - asystent. Doktorantka Akademii WSB. Psycholog, trener, licencjonowany doradca zawodowy. Absolwentka studiów o kierunku zarządzanie i marketing oraz studiów podyplomowych dla biegłych sądowych psychologów. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Związana z psychologią zarządzania i kierowania ludźmi oraz zagadnieniami związanymi z międzykulturowym zarządzaniem zasobami ludzkimi.

 

 

Czego się dowiesz?

Współczesna rzeczywistość wymaga od człowieka efektywnego funkcjonowania w różnych obszarach. Rola zawodowa, to z pewnością istotny element naszej tożsamości. Jednak najważniejsze ludzkie potrzeby realizowane są także w innych obszarach aktywności, takich jak pasje, zainteresowania, kontakty z rodziną i przyjaciółmi. Coraz częściej granica między życiem zawodowym a prywatnym zaciera się niosąc ze sobą konsekwencje zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Dla psychofizycznego dobrostanu niezbędne jest bowiem zachowanie równowagi pomiędzy poszczególnymi obszarami życia, czyli osiągnięcie tzw. work-life balance. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest ukazanie problematyki utrzymania równowagi między pracą a sferą pozazawodową z punktu widzenia pracownika i pracodawcy oraz wskazanie możliwości wypracowania optymalnych rozwiązań. 

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 Jak zaangażować uczniów - kratywne metody szkoleniowe

 

Termin: 22 września 2019, 11:00 – 13:00

 

Poznaj trenera:

Barbara Donocik

Doradca zawodowy w Akademickim Biurze Karier, opiekun ds. praktyk studenckich. Zajmuje się m.in. pozyskiwaniem środków unijnych oraz realizacją projektów unijnych. Pełniła funkcję kierownika biura Stowarzyszenia, specjalisty ds. rozwoju zawodowego, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. personalnych. Posiada licencję do prowadzenia zajęć dla poszukujących pracy wg. programu SPADORCHRON. Moderator Design Thinking. Prywatnie aktywny strażak w OSP Grodziec i opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

 

 

Czego się dowiesz?

W dzisiejszych czasach dużym wyzwaniem jest przyciągnąć uwagę dzieci i młodzieży. Zadaniem nauczyciela stało się nie tylko przekazywanie samej wiedzy, ale przedstawienie jest w atrakcyjny sposób. Celem szkolenia jest inspiracja do sięgania po twórcze i motywujące techniki pracy z uczniami podczas zajęć lekcyjnych tak aby rozbudzić kreatywność uczniów, zaangażować ich tematem zajęć i zachęcić do dalszych poszukiwań po zakończeniu lekcji.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 

Brak wolnych miejsc

 

Samotna gwiazda czy gra zespołowa - jak skutecznie realizować projekty

 

Termin: 22 września, 12:30 - 14:00

 

Sylwetka trenera:

dr hab. inż. Katarzyna Tobór-Osadnik

Doktor nauk technicznych z zakresu Organizacji i Ekonomiki Górnictwa, wykładowca akademicki. Adiunkt w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa Politechniki Śląskiej. Prowadzi badania naukowe z zakresu tożsamości organizacyjnej przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnienie systemów wartości. Autorka wielu referatów i publikacji na konferencjach krajowych i zagranicznych. Współautorka licznych Badań Katedralnych z zakresu zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstw. Specjalista i trener z zakresu Zarządzania Marketingowego. W swojej karierze zawodowej zajmowała także stanowiska kierownicze w polskich przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych.

 

 

Czego się dowiesz?

Zarządzanie projektem w każdej organizacji polega na wykorzystaniu w trakcie realizacji projektu wiedzy, umiejętności, narzędzi oraz technik po to, aby sprostać lub przekroczyć potrzeby oraz oczekiwania określonych grup interesu. Ważnym jest również warsztatowy aspekt budowy struktury podziału pracy, co wpływa na model postępowania kierownika projektu podczas realizacji poszczególnych zadań w projekcie. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego celem jest przygotowanie do skutecznej realizacji celów projektowych z uwzględnieniem pracy zespołowej.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych: