Tydzień Bezpłatnych Szkoleń - Cieszyn 2019

Tydzień Bezpłatnych Szkoleń jest cykliczną inicjatywą organizowaną przez Akademię WSB. Szkolenia odbywają się na terenie dwóch województw w siedmiu miastach: Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Olkuszu, Krakowie, Cieszynie, Żywcu oraz w Częstochowie.

 

Szkolenia w Cieszynie odbywają się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego, Cieszyn, ul. Frysztacka 44
Sprawdź na mapie 
»

 

Zobacz szkolenia w Twojej lokalizacji

 

Dąbrowa Górnicza Cieszyn Żywiec Kraków Olkusz Katowice Częstochowa

 

 

 

 

 

Kluczowe zadania treningu umiejętności społecznych dla dzieci z zespołem Aspergera lub autyzmem

 

Termin: 2 lutego 2019 r., 9.30-11.30


Poznaj trenera:

Monika Kłeczek

Wykładowca Akademii WSB. Trenerka umiejętności społecznych, psychoterapeutka, prezeska Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera „AS” w Bielsku-Białej i Fundacji „Spektrum A”, dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „AS”, która organizuje zajęcia terapeutyczne dla ponad 150 dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Członkini Parlamentarnej Grupy ds. autyzmu oraz Rady Ekspertów Akademii WSB Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie , autorka publikacji naukowych i popularyzatorskich.

 

Czego się dowiesz?

Szkolenie ma na celu zapoznanie osoby zainteresowane (m.in. nauczycieli, terapeutów, rodziców, studentów) z Treningiem Umiejętności Społecznych jako jedną z form terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu (ze szczególnym uwzględnieniem zespołu Aspergera). Uczestnicy szkolenia odpowiedzą sobie na pytania: czy dzieci z zespołem Aspergera chcą się spotykać z innymi osobami? Czy warto inwestować w ich terapię społeczną? Na czym polegają deficyty komunikacyjne i społeczne osób ze spektrum autyzmu? Jakie terapie łagodzą deficyty związane z autyzmem? Czy można się nauczyć tego, jak stać się duszą towarzystwa i czy warto? Na czym polega trening umiejętności społecznych? Jak stosować elementy treningu umiejętności społecznych w ramach rewalidacji w szkołach?

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:


Wyzwania współczesnego pracodawcy

 

Termin: 2 lutego 2019 r., 11.00-13.00


Poznaj trenera:

Jakub Hagno

Wykładowca Akademii WSB. Konsultant personalny realizujący projekty rekrutacyjne w obszarze zarządzania strategicznego i operacyjnego, posiadający wieloletnie doświadczenie we współpracy ze spółkami na arenie krajowej i międzynarodowej, udziałowiec w  DPM sp. z o.o. , która od ponad 20 lat wspomaga klientów w obszarze Zarzadzania Zasobami Ludzkimi.  Efektywny negocjator, umiejętnie budujący długotrwałe relacje biznesowe z kooperantami.

 

Czego się dowiesz?

Szkolenie dotyczyć będzie praktycznych zadań, jakie aktualnie stoją przed pracodawcami, menedżerami i działami HR w związku ze zmianami, jakie zachodzą na polskim rynku pracy. Omówione zostaną zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników, różnicami międzypokoleniowymi oraz wielokulturowością w polskich organizacjach. Poruszone zostaną również takie zagadnienia, jak rynek pracownika, elastyczny czas pracy, praca zdalna, home office, work-life balance i wellness.

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:


Coaching w przywództwie

 

Termin: 2 lutego 2019 r., 11.00-13.00


Poznaj trenera:

Agnieszka Maj

Wykładowca Akademii WSB, trener umiejętności interpersonalnych, coach, ekspert animacji środowiskowej i budowania partnerstw; posiada 18- letnie doświadczenie w pracy grupowej i indywidualnej z osobami w trudnej sytuacji życiowej. Jej pasja to praca z drugim człowiekiem, wydobywanie potencjału i wspomaganie rozwoju.

 

Czego się dowiesz?

Szkolenie rekomendowane osobom posiadającym doświadczenie zawodowe, chcącym wspierać współpracowników lub podwładnych w skuteczniejszej pracy poprzez dostarczenie wiedzy i skuteczne motywowanie. Szkolenie rekomendowane jest nauczycielom, gdyż metody coachingowe z powodzeniem można wykorzystywać w pracy z uczniem, a także rodzicem.

Uczestnicy szkolenia otrzymają odpowiedź na pytanie kim jest lider organizacji oraz kto może nim zostać. Jakie predyspozycje są nieodzowne do zdobycia pozycji lidera?  Które z nich są wrodzone, a jakich można się nauczyć. Podczas szkolenia zostanie zdefiniowane czym jest coaching, jak wygląda zarządzanie coachingowe oraz w jaki sposób łączyć rolę dobrego menedżera i coacha, tak, by w przyszłości móc wesprzeć swoich pracowników. Przedstawione zostaną również metody konstruktywnego wpływania na innych.

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:


Przed jakimi wyzwaniami stajesz Liderze Przyszłości?

 

Termin: 2 lutego 2019 r., 11.00-13.00


Poznaj trenera:

Karolina Hudowicz 

Wykładowca Akademii WSB. Expert w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa, komunikacji zespołowej oraz motywacji. Dyplomowany i akredytowany Coach ACC ICF, dyplomowany trener oraz psycholog biznesu. Certyfikowany konsultant narzędzia badającego wartości, style myślenia i sposoby działania ludzi – MindSonar®. HR-owiec z 15 letnim doświadczeniem wewnątrz międzynarodowych i polskich struktur korporacyjnych. Specjalizuje się w transformacjach organizacji w oparciu o metody i narzędzia coachingowe pogłębiające wgląd w siebie oraz badające poziomy świadomości ludzi i organizacji. Jest propagatorem integralnego – turkusowego podejścia w organizacjach jak i w życiu codziennym. Jest współtwórcą pierwszych w Polsce Turkusowych Studiów Podyplomowych – Holilider w Akademii WSB. Członek ICF Global – największej na świecie organizacji zrzeszającej profesjonalnych coachów, Członek Zarządu ICF Poland, Członek Zarządu Stowarzyszenia Kobieta Charyzmatyczna.

 

Czego się dowiesz?

Współczesne otoczenie firmy, określane jako świat VUCA albo świat SPAM’u, wymaga od liderów kompetencji w obszarze zarządzanie zmianą. Skuteczny lider potrafi odnaleźć się w burzliwej rzeczywistości określanej jako VUCA. VUCA to akronim wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów z U.S. Army War College na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny: Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Każda z wymienionych cech nowej rzeczywistości stanowi wyzwanie dla Lidera i wymaga przemyślanego podejścia.

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:


Prawidłowa emisja głosu. Jak mówić efektywnie, efektownie i zdrowo

 

Termin: 2 lutego 2019 r., 13.30-15.30


Poznaj trenera:

Grzegorz Widera

Wykładowca Akademii WSB, aktor i logopeda. Uczy poprawnej emisji głosu, prowadzenia prezentacji i komunikacji interpersonalnej, stosując indywidualny program dostosowany do konkretnych oczekiwań. Pomaga usuwać skazy dykcyjne i wady wymowy u dzieci, młodzieży i dorosłych. Poprawia wizerunek przyszłych mówców, handlowców, telemarketerów, przedsiębiorców, polityków.

 

Czego się dowiesz?

Szkolenie skierowane do osób zawodowo pracujących głosem, nauczycieli, menedżerów, polityków, organizatorów wydarzeń kulturalnych i  handlowców. Wszystkich tych, którzy zainteresowani są wiedzą z zakresu świadomego wykorzystania głosu jako narzędzia pracy. Narzędzia, które jak każde inne może ulec zniszczeniu, uszkodzeniu lub zużyciu przy niewłaściwym użytkowaniu.

W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają niezbędną wiedze z zakresu higieny i emisji głosu. Prowadzący zademonstruje ćwiczenia mogące pomóc w samodzielnej pracy nad głosem.

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:


niedziela, 3 lutego

Wypadek przy pracy i co dalej? Czy wiesz, co robić?

 

Termin: 3 lutego 2019 r., 12.00-13.30


Poznaj trenera:

Agnieszka Oleksiewicz Kędziora

Wykładowca Akademii WSB. Menedżer z bogatym doświadczeniem na stanowisku kierowniczym (m.in. Kierownik Działu Kadr i Płac, Koordynator ds. BHP ESA s.r.o. oddział Polska Meber of Hitachi Transport System Group oraz ING Usługi dla Biznesu). Ekspert i praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem we współpracy z korporacjami i firmami z różnych branż.

 

Czego się dowiesz?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to ważny obszar działalności w każdej firmie. Każde przedsiębiorstwo musi poważnie traktować aspekt zdrowia i życia swoich pracowników. Niestety ryzyka związanego z pracą nie jesteśmy w stanie wyeliminować i ustalić na poziomie „0”, a wypadki mogą wydarzyć się w każdej branży. I tu pojawia się pytanie, co dalej? Podczas szkolenia zostaną omówione sytuacje, w których możemy mówić o tym, że doszło do wypadku przy pracy – definicje,  podstawy prawne, ustawa powypadkowa oraz podział wypadku przy pracy według jego skutków. Zostaną omówione przykłady wypadków przy pracy i innych związane z zatrudnieniem w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Zaprezentowana zostanie również procedura powypadkowa oraz działania jakie powinien podjąć każdy pracodawca w chwili wystąpienia zdarzenia wypadkowego.

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:


 

"Wiosenna łąka dla mamy i taty" scenariusz muzyczno-ruchowy dla nauczycieli

 

Termin: 3 lutego 2019 r., 17.00-19.00


Poznaj trenera:

Agnieszka Loska, wykładowca Akademii WSB

Laureatka wielu branżowych nagród, absolwentka UŚ, Centrum Animacji Kultury w Warszawie oraz  Państwowej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, właścicielka Studio Tańca i Muzyki RYTM, pomysłodawca wielu szkoleń dla nauczycieli.

 

Czego się dowiesz?

W ramach szkolenia przedstawione zostaną główne zasady sceniczne, których nie uczy się nauczycieli na żadnym z poziomów edukacji powszechnej, a które decydują o tym czy na uroczystościach przedszkolnych i szkolnych prezentowany jest kicz, czy sztuka. Uczestnicy, nauczą się śpiewać i wykonać ruchowo kilka piosenek dziecięcych, zagrają na dziecięcych instrumentach perkusyjnych, oraz opanują 2 tańce przeznaczone dla młodszych dzieci. Uczestnikom zostanie  udostępniony e-mailowo autorski scenariusz oraz nagrania mp3.  

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:


 

sobota, 9 lutego

Sztuka rozmawiania. Budowanie dobrej komunikacji z rodzicami uczniów. Warsztat rozwojowy

Termin: 9 lutego 2019 r., 10.00-12.00


Poznaj trenera:

Wioletta Matusiak

Wykładowca Akademii WSB, pedagożka,  trenerka działająca w obszarze edukacji i rozwoju osobistego,  pracuje dla takich organizacji jak: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

 

Czego się dowiesz?

Co powoduje, że czasami nie możemy się porozumieć z rodzicami naszych uczniów?  Jak unikać napięć i konfliktów na tle barier w komunikowaniu się? Szkolenie dotyczy komunikacji nauczyciela z rodzicami i budowaniu z nimi koalicji na rzecz rozwoju dziecka. Od tej współpracy w znacznej mierze zależy wsparcie, jakie otrzyma uczeń. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak komunikować się w sposób skuteczny, i jak taka skuteczna komunikacja przekłada się na realne efekty i współpracę. Trenerka skoncentruje się na umiejętnościach osobistych, a tematyka zajęć będzie dotyczyć  kontaktów z rodzicami uczniów.

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 

sobota, 9 marca

Najskuteczniejsze metody pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną

 

Termin: 9 marca 2019 r., 10.30-12.30


Poznaj trenera:

Agnieszka Kozieł

Wykładowca Akademii WSB. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Zespołu Placówek Szkolno Wychowawawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, oligofrenopedagog, terapeuta SI oraz metody Tomatisa, praktyk w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, sprzężeniami i autyzmem. 

 

Czego się dowiesz?

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość poznania praktycznych informacji  na temat najskuteczniejszych metod pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, w oparciu o bogate doświadczenie wykładowcy. Dowiedzą się, w jaki sposób organizować kształcenie ucznia z niepełnosprawnością intelektualną oraz narzędzia przydatne w pracy.

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 

Zapraszamy do udziału w cyklicznej już inicjatywie Akademii WSB - Tygodniu Bezpłatnych Szkoleń, w ramach której macie Państwo niepowtarzalną okazję zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie bardzo szerokiego spektrum zagadnień m.in.:

  • w obszarze zarządzania zespołami
  • projektami
  • ochrony danych osobowych
  • logistyki
  • doskonalenia kompetencji interpersonalnych

 

Zachęcamy do cyklicznego sprawdzania listy szkoleń!

 

Inicjatywa Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń powstała z myślą o osobach pragnących poszerzyć swoje kompetencje i rozwinąć umiejętności. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy praktyczne szkolenia z obszarów, w zakresie których Akademia WSB prowadzi studia podyplomowe. Począwszy od tematyki biznesowej, finansowej, ekonomicznej przez oświatę, IT, bankowość, aż po bezpieczeństwo narodowe, a także tematykę medyczną. Szkolenia prowadzone są przy pomocy nowoczesnych metod dydaktycznych tj. case studies, gry decyzyjne czy action learning i opierają się przede wszystkich na praktycznej wiedzy naszych ekspertów.

 

W poprzedniej edycji Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń wzięło udział prawie 5 tys. uczestników. W jego ramach w Dąbrowie Górniczej oraz wydziałach zamiejscowych uczelni odbyło się prawie 70 szkoleń z zakresu oświaty, transportu, ekonomii, stosunków międzynarodowych, coachingu, zarządzania, HR czy informatyki – obszarów, w zakresie których Akademia WSB prowadzi studia podyplomowe. Więcej o poprzedniej edycji - kliknij tutaj.

 

Certyfikat dla każdego uczestnika

Każdy z uczestników Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń otrzyma online certyfikat uczestnictwa.

 

Zobacz relację z poprzedniej edycji Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń: