Tydzień Bezpłatnych Szkoleń - Dąbrowa Górnicza - 18 września 2019

Tydzień Bezpłatnych Szkoleń jest cykliczną inicjatywą organizowaną przez Akademię WSB. Szkolenia odbywają się na terenie dwóch województw w ośmiu miastach: Dąbrowie Górniczej, Bielsku-Białej, Olkuszu, Krakowie, Cieszynie, Katowicach, Żywcu oraz w Częstochowie.

Inicjatywa Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń powstała z myślą o osobach pragnących poszerzyć swoje kompetencje i rozwinąć umiejętności. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy praktyczne szkolenia z obszarów, w zakresie których Akademia WSB prowadzi studia podyplomowe. Począwszy od tematyki biznesowej, finansowej, ekonomicznej przez oświatę, IT, bankowość, aż po bezpieczeństwo narodowe, a także tematykę medyczną. Szkolenia prowadzone są przy pomocy nowoczesnych metod dydaktycznych tj. case studies, gry decyzyjne czy action learning i opierają się przede wszystkich na praktycznej wiedzy naszych ekspertów.

 

Zobacz szkolenia w Twojej lokalizacji

 
 
                 
Wybierz miasto

Lokalizacja

Dąbrowa Górnicza

Lokalizacja

Cieszyn

Lokalizacja

Żywiec

Lokalizacja

Kraków

Lokalizacja

Olkusz

Lokalizacja

Bielsko-Biała

Lokalizacja

Katowice

Lokalizacja

Częstochowa

 

Sprawdź program bezpłatnych szkoleń:

 
 
                 
Wybierz dzień

Data

niedziela 15 września

Data

poniedziałek 16 września

Data

wtorek 17 września

Data

środa 18 września

Data

czwartek 19 września

Data

piątek 20 września

Data

sobota 21 września

Data

niedziela 22 września

 


środa, 18 września


Elementy dialogu motywującego – warsztaty komunikacji interpersonalnej

 

Termin: 18 września 2019, 17:00 – 19:00

 

Poznaj trenera:

Magdalena Fornal

Specjalista pracy z rodziną, organizator pieczy zastępczej w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji, trener, streetworker, kurator społeczny rodzinny, pedagog, socjolog. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu mediacji i negocjacji społecznych oraz organizacji i zarządzania jednostkami pomocy społecznej. Zakres doświadczenia i zainteresowań zawodowych: piecza zastępcza i wspieranie rodziny, psychoterapia i komunikacja społeczna, pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, profilaktyka i psychoterapia uzależnień, bezdomność.

 

 

Czego się dowiesz?

Dialog Motywujący to skoncentrowany na osobie wspieranej sposób oddziaływania - zorientowany  na indywidualność klienta i uwzględniający naturalną ambiwalencję wobec zmiany. Podczas prowadzonego metodą warsztatową szkolenia uczestnicy wzmacniać będą swoje kompetencje efektywnego angażowania klienta w proces zmiany.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


Skuteczna ochrona danych osobowych w administracji i biznesie

 

Termin: 18 września 2019, 17:00 – 19:00

 

Poznaj trenera:

dr Karol Jędrasiak

Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii WSB, zastępca Dyrektora Centrum Transferu Technologii AWSB. Ekspert RPO WSL 2014-2012, członek Komitetu Sterującego Programu Sektorowego GameINN oraz Towarzystwa Przetwarzania Obrazów. Obecnie sprawuje funkcję Prezesa Zarządu spółki VRTechnology, zajmującej się komercjalizacją innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii wirtualnej rzeczywistości oraz profesjonalnych systemów symulacyjnych i trenażerowych. Autor 67 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii naukowych. W ostatnich latach uhonorowany 10 nagrodami przyznawanymi przez instytucje krajowe oraz międzynarodowe za osiągnięcia naukowe i organizacyjne.

 

 

Czego się dowiesz?

Kluczem do stworzenia skutecznego systemu ochrony danych osobowych jest stałe podnoszenie wiedzy i świadomości osób przetwarzających dane osobowe w organizacjach. Szeroki zakres aktualnie obowiązujących regulacji prawnych sprawia, że koniecznym staje się dostarczanie działań edukacyjnych, które w skuteczny sposób zapewnią wzrost bezpieczeństwa danych osobowych w firmach i instytucjach. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego przybliżone zostaną zasady ochrony danych osobowych wynikających z przepisów prawa i dobrych praktyk.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


Jak stworzyć inspirujące środowisko do nauki języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej?

 

Termin: 18 września 2019, 17:00 – 19:00

 

Poznaj trenera:

dr Łukasz Mencner

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Akademii WSB oraz wicedyrektor Szkoły Języków Obcych Akademii WSB. Nauczyciel akademicki z ponad 10-letnim doświadczeniem w nauczaniu dzieci oraz dorosłych. Doktor nauk o zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz magister filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego. Obszar badawczy obejmuje historię transferu wiedzy medycznej z Wielkiej Brytanii na Ziemie Polskie oraz modele kształcenia dzieci i dorosłych. Zaangażowany również w organizowanie kursów językowych dla wszystkich grup wiekowych oraz wdrażanie innowacyjnych metod nauczania języków obcych.

 

 

Czego się dowiesz?

We współczesnym świecie tradycyjne metody nauczania języków obcych dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej już dawno przestały być efektywne, głównie ze względu na izolację procesu uczenia się od otaczającej dzieci rzeczywistości. Dodatkowo szkodliwy wpływ na skupienie uwagi u dzieci mają nowoczesne technologie oraz wszechobecne elektroniczne urządzenia. Podczas warsztatów omówione zostaną sposoby udoskonalenia tradycyjnych metod nauczania języków obcych uzupełnione przykładami nowatorskich sposobów budowania bogatego środowiska językowego. Stworzenie otoczenia sprzyjającego przyswajaniu języka i wykorzystanie multimedalnych środków przekazu, pozwoli uczącym się przeżyć „językową przygodę” na miarę XXI wieku.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


Jak zbudować mistrzowski zespół sprzedażowy w oparciu o wartości sportowe?

 

Termin: 18 września 2019, 17:00 – 19:00

 

Poznaj trenera:

Jakub Lewandowski

Wykładowca Akademii WSB. Prezes spółki Pasja G.D.T / Trener / Coach ICC. Pełnił funkcje m.in. menedżera Działu Zatrudnienia i Rozwoju Pracowników w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych S.A., eksperta ds. sprzedaży szkoleń w Walther Meble, trenera zespołu handlowego Sara Lee House Hold and Body Care Poland, trenera i dyrektora sprzedaży w Dr. Oetker i IBM. Obecnie Dyrektor Operacyjny w Warszawskim Oddziale Zarządzania Kadrami, współtwórca i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu. Ekspert biznesowy w TVN BiŚ, TVN24, Gazecie Finansowej, Wiadomościach Handlowych, Życiu Handlowym. Prelegent ogólnopolskich konferencjach biznesowych i sprzedażowych. 

 

 

Czego się dowiesz?

Czy  w praktyce można połączyć wartości sportowe i biznesowe? Czy może to pomóc w prowadzeniu firmy, zwiększeniu zysków, budowaniu skutecznych zespołów? Dlaczego i w czym zespół sprzedawców jest podobny do drużyny sportowej? Jak komunikować się ze współpracownikami, by osiągać założone cele sprzedażowe? Zapraszamy na spotkanie z trenerem mentalnym Reprezentacji Polski AMP Futbol. W czasie spotkania zastanowimy się wspólnie nad aspektami budowania mistrzowskich zespołów sprzedażowych oraz wpływu dobrze zbudowanego zespołu na efektywność sprzedażową. 

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych: