Tydzień Bezpłatnych Szkoleń - Dąbrowa Górnicza - 22 września 2019

Tydzień Bezpłatnych Szkoleń jest cykliczną inicjatywą organizowaną przez Akademię WSB. Szkolenia odbywają się na terenie dwóch województw w ośmiu miastach: Dąbrowie Górniczej, Bielsku-Białej, Olkuszu, Krakowie, Cieszynie, Katowicach, Żywcu oraz w Częstochowie.

Inicjatywa Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń powstała z myślą o osobach pragnących poszerzyć swoje kompetencje i rozwinąć umiejętności. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy praktyczne szkolenia z obszarów, w zakresie których Akademia WSB prowadzi studia podyplomowe. Począwszy od tematyki biznesowej, finansowej, ekonomicznej przez oświatę, IT, bankowość, aż po bezpieczeństwo narodowe, a także tematykę medyczną. Szkolenia prowadzone są przy pomocy nowoczesnych metod dydaktycznych tj. case studies, gry decyzyjne czy action learning i opierają się przede wszystkich na praktycznej wiedzy naszych ekspertów.

 

Zobacz szkolenia w Twojej lokalizacji

 
 
                 
Wybierz miasto

Lokalizacja

Dąbrowa Górnicza

Lokalizacja

Cieszyn

Lokalizacja

Żywiec

Lokalizacja

Kraków

Lokalizacja

Olkusz

Lokalizacja

Bielsko-Biała

Lokalizacja

Katowice

Lokalizacja

Częstochowa

 

Sprawdź program bezpłatnych szkoleń:

 
 
                 
Wybierz dzień

Data

niedziela 15 września

Data

poniedziałek 16 września

Data

wtorek 17 września

Data

środa 18 września

Data

czwartek 19 września

Data

piątek 20 września

Data

sobota 21 września

Data

niedziela 22 września

 


niedziela, 22 września


"Jak nas widzą, tak o nas piszą" - Zaawansowana Analiza danych i A.I. w Social Media


Termin: 22 września 2019, 9:00 – 11:00

 

Poznaj trenera:

dr inż. Marek Pyka

Microsoft Cloud Solutions Architect Advanced Analytics and Artificial Intelligence. Pełnił lub nadal pełni funkcje administratora i architekta bezpieczeństwa systemów IT w środowiskach chmurowych, wykładowcy akademickiego i trenera technologii IT. Prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych. Pięciokrotnie nagrodzony tytułem Microsoft Most Valuable Professional (MVP) w kategorii Cloud and Datacenter Management. Współpracuje z międzynarodowymi zespołami Microsoft, wspierając największe polskie i zagraniczne organizacje w zakresie cyfrowej transformacji środowisk IT oraz realizacji projektów data science  w procesach biznesowych.

 

Czego się dowiesz?

Social media są ogromną siłą kreowania wizerunku, marki czy też produktu. Dla wielu organizacji prowadzących kampanie marketingowe w świecie Social Media ważna jest kontrola publikowanych komunikatów oraz sentyment jaki niosą one na temat naszych produktów lub kampanii. W ramach prezentacji przedstawiona zostanie koncepcja analizy w czasie rzeczywistym przesyłanych przez użytkowników Twittera i automatyczna klasyfikacja sentymentu wypowiedzi z wykorzystaniem Twitter API, usług Azure Databricks, Apache Spark oraz usług Kognitywnych firmy Microsoft.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:


Doradca podatkowy – zawód przyszłości i przyszłość zawodu

 

Termin: 22 września 2019, 9:00 – 11:00

 

Poznaj trenera:

Wanda Nowak

Doradca podatkowy od 2001 roku, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zdany egzamin na Doradcę Podatkowego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego w Warszawie (1998). W latach 1998-2001 odbywała praktykę w organach podatkowych i skarbowych. Absolwentka  Studiów Doktoranckich na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w Katowicach. Autorka publikacji i książek z dziedziny podatków oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Oddziału Śląskiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 

Czego się dowiesz?

Zawód doradcy podatkowy został wprowadzony odrębną ustawą, w której powołano samorząd zawodowy  i uregulowano zasady funkcjonowania samorządu oraz reguły wykonywania zawodu. Doradca podatkowy nie jest zwyczajnym przedsiębiorcą, ponieważ poza aktami prawnymi obowiązującymi osoby prowadzące działalność gospodarczą jego aktywność zawodową reguluje ustawa o doradztwie podatkowym. Przepisy regulujące funkcjonowanie zawodów zaufania publicznego określają liczne obowiązki, narzucają różnego rodzaju ograniczenia, ale jednocześnie przyznają szczególne uprawnienia. Szczególnie doniosłym obowiązkiem doradców jest tajemnica zawodowa, która jest chroniona na równi z tajemnicą adwokacką. Jest to zawód przyszłości. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego przybliżony zostanie Słuchaczom zawód doradcy podatkowego oraz związane z nim obowiązki, ograniczenia, ale również uprawnienia.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 

 


Zabawa z piosenką i taniec - sposób na wszechstronny rozwój dziecka

 

Termin: 22 września 2019, 11:00 – 13:00 

 

Poznaj trenera:

Agnieszka Loska

Wykładowca Akademii WSB. Laureatka wielu branżowych nagród, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Animacji Kultury w Warszawie oraz  Państwowej Szkoły Muzycznej w Poznaniu. Właścicielka Studio Tańca i Muzyki RYTM, pomysłodawca wielu szkoleń dla nauczycieli. Autorka bogatego zbioru autorskich programów, kompozycji, aranżacji, piosenek, choreografii, zabaw, ćwiczeń, pomysłów wokalno-taneczno-instrumentalnych. Instruktorka Roku 2005, Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet 2013, laureatka konkursu Fundacji Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM Roku 2013 w kategorii ''Edukacja''.

 

 

 

 

Czego się dowiesz?

Świadomość możliwości jakie daje sztuka, muzyka, ruch i improwizacja w kształceniu dziecka jest ważnym elementem edukacji. Gdyby system edukacji zadbał o te elementy, nie potrzebna byłaby tak rozbudowana korekta, terapia czy leczenie zaburzeń ruchu, mowy, koordynacji. Rytmika i taniec jest również koniecznym elementem w kształceniu tzw. „tabletowych dzieci” jako narzędzie dla poprawy komunikacji między mózgiem i ciałem. 
Na praktycznych warsztatach muzyczno-tanecznych zaproponuję kilka ulubionych piosenek dziecięcych, ruch, taniec i instrumentację. Zaprezentuję krótką, praktyczną lekcję o wartościach rytmicznych metodą rytmiki. 

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 

BRAK WOLNYCH MIEJSC


Jaka forma działalności gospodarczej będzie najlepsza dla mojego biznesu?

 

Termin: 22 września 2019, 11:00 – 13:00 

 

Poznaj trenera:

adw. Łukasz Staszel

Absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na WPiA UŚ, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, zdobywał doświadczenie w kancelariach radców prawnych, kancelariach adwokackich, działach prawnych oraz w kancelarii komorniczej. Adwokat Akademii WSB, nauczyciel akademicki. Uczestniczył w tworzeniu i przekształcaniu spółek prawa handlowego z różnych branż. Autor publikacji naukowych  z zakresu prawa cywilnego oraz prawa publicznego gospodarczego.

 

 

 

Czego się dowiesz?

Marzenia o własnym biznesie dotyczą wielu młodych (ale nie tylko) osób. Ciekawy pomysł na biznes to jednak nie wszystko. Jedną z decyzji, przed jaką stoi przyszły przedsiębiorca, jest wybór formy, w jakiej będzie prowadził swoją działalność. Podczas warsztatu prowadzący przedstawi zalety i wady prowadzenia działalności gospodarczej indywidualnie oraz spółek cywilnych. Scharakteryzuje spółki osobowe prawa handlowego, spółki kapitałowe prawa handlowego, spółki z o.o. oraz spółki komandytowe. Uczestnicy, analizując konkretne przypadki, dowiedzą się, jaka forma działalności byłaby dla nich najbardziej korzystna.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 

 


Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej. „Superbohaterowie dnia codziennego” czy „opieka społeczna”?

 

Termin: 22 września 2019, 9:00 – 11:00 


Poznaj trenera:

dr Michał Szyszka

Wykładowca studiów podyplomowych i MBA w Akademii WSB. Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Akademii WSB. Pasjonat mediów i nowych technologii. Zajmuje się komunikacją społeczną i medialną w polityce społecznej. Prowadzi badania oraz szkolenia w zakresie możliwości wykorzystywania mediów oraz rozmaitych narzędzi komunikacyjnych w instytucjach edukacyjnych, pomocowych oraz non-profit, a szerzej w procesie edukacji oraz pomocy i integracji społecznej. Jest autorem wielu publikacji naukowych i praktycznych przewodników metodycznych oraz jedynego w Polsce podręcznika public relations dla pracowników instytucji pomocy społecznej.

 

 

 

 

Czego się dowiesz?

Instytucje pomocy i integracji społecznej, pomimo że pełnią tak ważne role dla lokalnych społeczności, wciąż mają wiele problemów z wizerunkiem, negatywnymi stereotypami, odbiorem w społeczeństwie, a także nastawieniem części dziennikarzy. W ramach szkolenia postaramy dopowiedzieć na pytania: Jakie są przyczyny stereotypów i niekorzystnego wizerunku medialnego pracowników socjalnych? Jak budować pozytywną narrację wokół instytucji, jak skutecznie promować działania pomocowe? Czym jest PR i jak wykorzystywać jego potencjał w branży pomocy i integracji społecznej.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych: