Tydzień Bezpłatnych Szkoleń - Dąbrowa Górnicza - 21 września 2019

Tydzień Bezpłatnych Szkoleń jest cykliczną inicjatywą organizowaną przez Akademię WSB. Szkolenia odbywają się na terenie dwóch województw w ośmiu miastach: Dąbrowie Górniczej, Bielsku-Białej, Olkuszu, Krakowie, Cieszynie, Katowicach, Żywcu oraz w Częstochowie.

Inicjatywa Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń powstała z myślą o osobach pragnących poszerzyć swoje kompetencje i rozwinąć umiejętności. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy praktyczne szkolenia z obszarów, w zakresie których Akademia WSB prowadzi studia podyplomowe. Począwszy od tematyki biznesowej, finansowej, ekonomicznej przez oświatę, IT, bankowość, aż po bezpieczeństwo narodowe, a także tematykę medyczną. Szkolenia prowadzone są przy pomocy nowoczesnych metod dydaktycznych tj. case studies, gry decyzyjne czy action learning i opierają się przede wszystkich na praktycznej wiedzy naszych ekspertów.

 

Zobacz szkolenia w Twojej lokalizacji

 
 
                 
Wybierz miasto

Lokalizacja

Dąbrowa Górnicza

Lokalizacja

Cieszyn

Lokalizacja

Żywiec

Lokalizacja

Kraków

Lokalizacja

Olkusz

Lokalizacja

Bielsko-Biała

Lokalizacja

Katowice

Lokalizacja

Częstochowa

 

Sprawdź program bezpłatnych szkoleń:

 
 
                 
Wybierz dzień

Data

niedziela 15 września

Data

poniedziałek 16 września

Data

wtorek 17 września

Data

środa 18 września

Data

czwartek 19 września

Data

piątek 20 września

Data

sobota 21 września

Data

niedziela 22 września

 


sobota, 21 września


Negocjacje biznesowe a negocjacje kryzysowe 

 

Termin: 21 września 2019, 9:00 – 11:00

 

Poznaj trenera:

Piotr Zdybał

Negocjator, trener umiejętności miękkich, nauczyciel akademicki. Dyplomowany specjalista z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Funkcjonariusz policji z wieloletnim stażem zajmujący się prowadzeniem negocjacji w sytuacjach kryzysowych. Ekspert i konsultant w zakresie podejmowania interwencji policyjnych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Szkolił m.in. dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Państwowej Inspekcji Pracy, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Jednostek Wojska Polskiego, Służby Więziennej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach-Pyrzowicach, Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej.

 

 

Czego się dowiesz?

Niemal każdego dnia mniej lub bardziej świadomie wpływamy na decyzje innych ludzi. Negocjacje są jednym z najlepszych sposobów rozładowywania napięć w kontaktach interpersonalnych. Nie przynoszą on tylu ujemnych konsekwencji co walka czy uległość, a w miarę możliwości uwzględniają interesy stron konfliktu. Podczas szkolenia uczestnikom przybliżona zostanie tematyka  negocjacji biznesowych i kryzysowych. Omówione zostaną różnice i podobieństwa oraz taktyki prowadzenia rozmów obu typach negocjacji. Jednocześnie wskazanie sposobów prowadzonych negocjacji przez pryzmat sytuacji stresu, oczekiwań własnych oraz społecznych.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


Techniki behawioralne w pracy z uczniem autystycznym

 

Termin: 21 września 2019, 12:00 – 14:00

 

Poznaj trenera:

Nina Myalska

Psychoterapeutka w nurcie poznawczo-behawioralnym, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.  Ukończyła także pomoc psychologiczną i rozwiązania systemowe dla rodzin w kryzysie. Pedagog terapeuta, rewalidant. W swojej pracy wykorzystuje biblioterapię, Metodę Dobrego Startu, Kamishibai, arteterapię, trening uważności i techniki relaksacyjne. Pracuje z rodzinami w kryzysie, z osobami ze spektrum autyzmu, dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi czy trudnościami szkolnymi. Prowadzi grupę wsparcia dla rodzin adopcyjnych. Pracuje w Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Dąbrowie Górniczej.

 

 

Czego się dowiesz?

Różnice w funkcjonowaniu uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zarówno w zakresie komunikacji społecznej jak i w zakresie intelektualnym sprawiają, iż umiejętność odpowiedniego postępowania edukacyjnego i terapeutycznego wobec uczniów autystycznych jest niezwykle istotna. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z technikami behawioralnymi przydatnymi w pracy z dziećmi autystycznymi. Postaramy się także znaleźć w czasie szkolenia odpowiedzi na pytania: Jak pozytywnie wpłynąć na ucznia? Czy system żetonowy może sprawdzić się w szkole? 

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


Przywództwo na nowe czasy – bestsellerowe opakowanie czy rzeczywisty wymóg?

 

Termin: 21 września 2019, 9:30 – 11:30

 

Poznaj trenera:

Marzena Micuła

Ekspert w obszarze przywództwa i zarządzania. Executive Coach i Mentor, konsultant ds.  transformowania procesów HR w celu  maksymalizacji wykorzystania potencjału ludzkiego. Doświadczenie zdobywała na stanowiskach menadżerskich w branży bankowości i finansów. Jej doświadczenie w biznesie obejmuje m.in. wprowadzanie na rynek nowych produktów, definiowanie modeli biznesowych, zarządzanie różnymi segmentami rynku (small business, średnie, duże firmy), optymalizację działań sprzedażowych w różnych kanałach dystrybucji oraz zarządzanie ryzykiem kredytowym i operacyjnym. Absolwentka Executive MBA Programme Marketing and Management Stockholm University School of Business/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Partner Zarządzający firmy szkoleniowo-doradczej LEADWISE.

 

 

Czego się dowiesz?

Od kilku lat dużo mówi się o pilnej potrzebie transformacji przywództwa i konieczności odejścia od modelu lidera jako wszechwiedzącego guru w kierunku lidera świadomego siebie i swoich mocnych stron, biorącego odpowiedzialność ale i gotowego się nią dzielić. Lidera otwartego na ludzi, który sprawnie tworzy efektywne zespoły i wykorzystuje pełnię ich potencjału. Jednocześnie przywołuje się szereg koncepcji  nowego przywództwa, z których liderzy mogą korzystać jako wzorca, takich jak m.in. versatile leadership (wszechstronne przywództwo) , servant leadership (przywództwo służące i wspierające) czy agile ledership (przywództwo zwinne). Pytanie, który z modeli wybrać? Jaka droga w rozwoju kompetencji przywódczych będzie najbardziej użyteczna i perspektywiczna?

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


Żeby zdrowym być na duchu, dbaj by ciało było w ruchu!
Czyli o tym jak aktywność fizyczna wpływa na nasze życie

 

Termin: 21 września 2019, 10:00 – 12:00

 

Poznaj trenera:

Karolina Warat

Instruktorka zajęć fitness oraz TRX FTC, TRX Group GSTC i TRX STC. Ukończyła Międzynarodowe certyfikowane szkolenie CrossCardio oraz warsztaty Aware Functional Meeting i Fit&jump LIFT&Roller. Obecnie pełni również funkcję koordynatora programów odchudzających.  Instruktorka zajęć Fit&Jump, PowerJump, instruktorka ZUMBA level 1. Studentka Politechnice Śląskiej na kierunku Zarządzanie o specjalności Audytor Biznesowy. Miłośniczka aktywnego trybu życia, pełna energii i pasji do sportu z którym jest związana od dzieciństwa. 

 

 

Czego się dowiesz?

Aktywność fizyczna jest bardzo ważna na każdym etapie życia – poprawia naszą kondycję, wzmacnia i sprawia, że jesteśmy bardziej radośni na co dzień. W ramach szkolenia dowiesz się czy aktywność fizyczna o umiarkowanej intensywności, ale wykonywana regularnie ma wpływ na nasze zdrowie. Jak często należy ćwiczyć, aby zobaczyć upragniony efekt? Dlaczego jakikolwiek ruch jest lepszy, niż żaden? Czym jest poziom BMI, a stopień otyłości? Szkolenie obejmować będzie również  zestawy ćwiczeń skomponowane tak, by każda osoba bez względu na wiek mogła je wykonać. gdzie poznasz jak poprawnie je wykonywać. Do udziału w zajęciach zapraszam każdego bez względu na wiek i kondycję.  Po zakończonym szkoleniu wszystkie chętne osoby będą mogły poddać się badania składu ciała przy użyciu profesjonalnej wagi do tego przeznaczonej. 

 

UWAGA! Uczestników prosimy o przybycie w strojach sportowych i przyniesienie obuwia zmiennego.

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

BRAK WOLNYCH MIEJSC