Tydzień Bezpłatnych Szkoleń - Kraków 2019

Tydzień Bezpłatnych Szkoleń jest cykliczną inicjatywą organizowaną przez Akademię WSB. Szkolenia odbywają się na terenie dwóch województw w siedmiu miastach: Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Olkuszu, Krakowie, Cieszynie, Żywcu oraz w Częstochowie.

 

Szkolenia w Krakowie odbywają się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego, Kraków, ul. Ułanów 3
Sprawdź na mapie »

 

Zobacz szkolenia w Twojej lokalizacji

 

Dąbrowa Górnicza Cieszyn Żywiec Kraków Olkusz Katowice Częstochowa

 

 

sobota, 2 lutego

Kreatywny i twórczy nauczyciel. Tajniki skutecznej pracy z uczniem

Termin: 2 lutego 2019 r., 10.00-12.00


Poznaj trenera:

Barbara Krawczyk

Wykładowca Akademii WSB, Absolwentka Studium Nauczycielskiego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i studiów podyplomowych na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W zawodzie nauczyciela pracuje czynnie od 27 lat. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz prelekcje w ramach pedagogizacji rodziców. Jest autorką kilku programów autorskich i innowacji pedagogicznych. W 2016 roku otrzymała tytuł "Nauczyciela z Pasją" z rąk Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Czego się dowiesz?

Kreatywność i twórczość to ciągłe poszukiwanie nowości, eksperymentowanie, wymyślanie, oryginalność. Gotowość do tworzenia nowych pomysłów. Praca z dziećmi wymaga od nauczyciela wiele kreatywności. W ramach warsztatów poznamy wiele metod aktywizujących dzieci do twórczego myślenia. Nauczymy się rozwijać kreatywność naszych wychowanków poprzez zabawy plastyczne. Aktywnie będziemy słuchać muzyki grając i tańcząc, dowiemy się jak planować przedstawienia teatralne, aby były atrakcyjne  i stanowiły dobrą zabawę. Zapraszam na warsztaty w trakcie, których podzielę się własnymi doświadczeniami jak być twórczym i kreatywnym nauczycielem i w jaki sposób wykorzystać swoją wiedzę w pracy z małymi dziećmi.  

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:


"Wiosenna łąka dla mamy i taty" scenariusz muzyczno-ruchowy dla nauczycieli

 

Termin: 2 lutego 2019 r., 17.00-19.00


Poznaj trenera:

Agnieszka Loska

Wykładowca Akademii WSB, Laureatka wielu branżowych nagród, absolwentka UŚ, Centrum Animacji Kultury w Warszawie oraz  Państwowej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, właścicielka Studio Tańca i Muzyki RYTM, pomysłodawca wielu szkoleń dla nauczycieli.

 

Czego się dowiesz?

W ramach szkolenia przedstawione zostaną główne zasady sceniczne, których nie uczy się nauczycieli na żadnym z poziomów edukacji powszechnej, a które decydują o tym czy na uroczystościach przedszkolnych i szkolnych prezentowany jest kicz, czy sztuka. Uczestnicy, nauczą się śpiewać i wykonać ruchowo kilka piosenek dziecięcych, zagrają na dziecięcych instrumentach perkusyjnych, oraz opanują 2 tańce przeznaczone dla młodszych dzieci. Uczestnikom zostanie  udostępniony e-mailowo autorski scenariusz oraz nagrania mp3.  

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


niedziela, 3 lutego

FlexSim, czyli jak symulować i optymalizować procesy logistyczne i usługowe w środowisku komputerowym? Warsztaty komputerowe

 

Termin: 3 lutego 2019 r., 9.00-11.00


Poznaj trenera:

dr inż. Paweł Sobczak

Wykładowca Akademii WSB, doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. W ramach swojej działalności naukowej i dydaktycznej zajmuje się m.in. zagadnieniami gospodarki magazynowej, w tym zastosowania informatycznych systemów magazynowania oraz analizą systemów transportu publicznego. Posiada również doświadczenie we współpracy z firmami z obszaru logistyki, w tym logistyki magazynowej. Certyfikowany Tutor 1 stopnia Collegium Wratislaviense oraz Certyfikowany konsultant oprogramowania Flexsim: „FlexSim - The Business Process Simulation Consultant” oraz “The Certification for FlexSim Trainer – University Level”.

 

Czego się dowiesz?

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną podstawy tworzenia symulacji rzeczywistych procesów usługowych oraz magazynowych w oprogramowaniu symulacyjnym FlexSim, który jest jednym z czołowych programów na świecie stosowanych do symulacji procesów logistycznych. Przekazane zostaną podstawy budowy modeli z wykorzystaniem techniki drag &drop oraz zaprezentowane zostaną podstawy optymalizacji zasymulowanych procesów. Zajęcia w praktyczny i atrakcyjny sposób wprowadzą w podstawy tworzenia modeli symulacyjnych oraz wnioskowania logistycznego na podstawie wyników symulacji oraz wprowadzanych w niej modyfikacji. Uzyskiwane wyniki oraz intuicyjność i szybkość wprowadzania zmian pozwalają na zastosowanie symulacji komputerowej podczas projektowania i optymalizacji przeróżnych systemów magazynowych czy też produkcyjnych jak również usługowych, co wpływa na skrócenie czasu wdrożenia zmian i znacznie zwiększa ich efektywność.

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:


Ćwiczenia rozwijające motorykę narządów artykulacyjnych dr Karli Svobodowej szansą dla dziecka i logopedy

 

Termin: 3 lutego 2019 r., 10.00-12.00


Poznaj trenera:

mgr Józef Oczadły

Wykładowca Akademii WSB. Neurologopeda i logopeda min. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 3 w Katowicach oraz Ośrodku Rehabilitacyjno-Oświatowym „Odrodzenie” Katowice. Przez kilkanaście lat pełnił funkcję sekretarza, a następnie członka Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa  Logopedycznego z siedzibą  w Katowicach. Był również przewodniczącym  Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Lublinie. W roku 2014 został uhonorowany nagrodą Śląskiego Oddziału PTL: LOGOPEDIA SILESIACA za wieloletnią wybitną działalność na rzecz środowiska logopedycznego na śląsku. Autor polskiej edycji czeskich materiałów dydaktyczno - logopedycznych z serii „Język i mowa” dr Karli Svobodovej oraz dr Dany Kutalkovej, którym Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów przyznał rekomendację.

 

Czego się dowiesz?

Dla prawidłowego rozwoju mowy istotne znaczenie mają narządy artykulacyjne: szczęki, język, zęby, wargi, policzki. Stopień rozwoju mowy zależy od wpływu środowiska oraz od psychofizycznego rozwoju dziecka. Należy pamiętać, że rozwój mowy nie przebiega u wszystkich dzieci jednakowo: u jednych szybciej, u innych wolniej lub nieharmonijnie. Jak wspomagać rozwój mowy u dzieci? Co jest przedmiotem i jakie są zadania logopedii? Na czym polegają wady wymowy? Jakie są najczęstsze odchylenia w mowie? Jakie działania obejmuje profilaktyka logopedyczna?

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:


Wczesny autyzm dziecięcy – symptomy, metody wspomagania

 

Termin: 3 lutego 2019 r., 10.00-12.00


Poznaj trenera:

Beata Zawiślak

Wykładowca Akademii WSB, pedagog, autorka książki „Dziecko autystyczne. Prawdziwa opowieść  o Maciusiu”. Kilkunastoletni praktyk w pracy z osobami z deficytami rozwojowymi, uczestniczka licznych szkoleń dotyczących autyzmu zorganizowanych m.in. przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w Warszawie, Fundację Prodeste Opole, Małopolski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie; aktywna prelegentka konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych dotyczących zagadnień autyzmu.

 

Czego się dowiesz?

Warsztaty mają na celu wyposażyć słuchaczy w wiedzę dotyczącą spektrum autyzmu m.in.: istoty autyzmu, etiologii, objawów czy możliwości systemowego oddziaływania na osoby autystyczne, potrzebujące pomocy wielospecjalistycznej. Uczestnicy dowiedzą się również, jak skutecznie oddziaływać wychowawczo na osoby dotknięte autyzmem, jak poprowadzić wczesną interwencję i wielostronnie wspierać dziecko autystyczne. Podczas szkolenia zostaną również zaprezentowane nowatorskie metody pracy z dzieckiem autystycznym, np. mikropolaryzacja i neurobiofeedback.

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:


Jak przestrzegać przepisów BHP w praktyce?

Termin: 3 lutego 2019 r., 15.00-17.00


Poznaj trenera:

dr inż. Rafał Karaś

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Krakowie Akademii WSB. Doktor nauk technicznych. Ekspert z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem pracy pracowników produkcyjnych oraz budowlanych. Pracował przy wdrażaniu nowych produktów i technologii z wykorzystaniem maszyn sterowanych numerycznie oraz materiałów kompozytowych. Nadzorował certyfikację oraz badania produktów pod względem bezpieczeństwa produkcji oraz użytkowania w europejskich instytutach badawczych. W swojej pracy zawodowej zajmował wysokie stanowiska managerskie w międzynarodowych firmach produkcyjnych.  

 

Czego się dowiesz?

Osoba nadzorująca obowiązki pracowników musi posiadać wiedzę, która wykracza poza przepisy i normy. Musi posiadać zdolność przewidywania i zapobiegania niepożądanym sytuacjom w trakcie wykonywanej pracy. Podczas szkolenia słuchacze poznają praktyczne metody zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom zawodowym, reguły współpracy z zespołem oraz zasady przeprowadzania audytów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.  

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 

Zapraszamy do udziału w cyklicznej już inicjatywie Akademii WSB - Tygodniu Bezpłatnych Szkoleń, w ramach której macie Państwo niepowtarzalną okazję zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie bardzo szerokiego spektrum zagadnień m.in.:

  • w obszarze zarządzania zespołami
  • projektami
  • ochrony danych osobowych
  • logistyki
  • doskonalenia kompetencji interpersonalnych

 

Zachęcamy do cyklicznego sprawdzania listy szkoleń!

 

Inicjatywa Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń powstała z myślą o osobach pragnących poszerzyć swoje kompetencje i rozwinąć umiejętności. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy praktyczne szkolenia z obszarów, w zakresie których Akademia WSB prowadzi studia podyplomowe. Począwszy od tematyki biznesowej, finansowej, ekonomicznej przez oświatę, IT, bankowość, aż po bezpieczeństwo narodowe, a także tematykę medyczną. Szkolenia prowadzone są przy pomocy nowoczesnych metod dydaktycznych tj. case studies, gry decyzyjne czy action learning i opierają się przede wszystkich na praktycznej wiedzy naszych ekspertów.

 

W poprzedniej edycji Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń wzięło udział prawie 5 tys. uczestników. W jego ramach w Dąbrowie Górniczej oraz wydziałach zamiejscowych uczelni odbyło się prawie 70 szkoleń z zakresu oświaty, transportu, ekonomii, stosunków międzynarodowych, coachingu, zarządzania, HR czy informatyki – obszarów, w zakresie których Akademia WSB prowadzi studia podyplomowe. Więcej o poprzedniej edycji - kliknij tutaj.

 

Certyfikat dla każdego uczestnika

Każdy z uczestników Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń otrzyma online certyfikat uczestnictwa.

 

Zobacz relację z poprzedniej edycji Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń: