Tydzień bezpłatnych szkoleń - Olkusz- wrzesień 2019

Tydzień Bezpłatnych Szkoleń

 

Zapraszamy do udziału w cyklicznej już inicjatywie Akademii WSB - Tygodniu Bezpłatnych Szkoleń, w ramach której macie Państwo niepowtarzalną okazję zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie bardzo szerokiego spektrum zagadnień m.in.:

  • w obszarze zarządzania 
  • ochrony danych osobowych
  • logistyki
  • doskonalenia kompetencji interpersonalnych
  • doskonalenia nauczycieli

Tydzień Bezpłatnych Szkoleń jest cykliczną inicjatywą organizowaną przez Akademię WSB. Szkolenia odbywają się na terenie dwóch województw w ośmiu miastach: Dąbrowie Górniczej, Bielsku- Białej, Olkuszu, Krakowie, Cieszynie, Katowicach, Żywcu oraz w Częstochowie.

 

Szkolenia w Olkuszu odbędą się w Wydziale Zamiejscowym w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, ul. Polna 8
Sprawdź na mapie »

 

Zobacz szkolenia w Twojej lokalizacji

 
 
                 
Wybierz miasto

Lokalizacja

Dąbrowa Górnicza

Lokalizacja

Cieszyn

Lokalizacja

Żywiec

Lokalizacja

Kraków

Lokalizacja

Olkusz

Lokalizacja

Bielsko-Biała

Lokalizacja

Katowice

Lokalizacja

Częstochowa

 


środa, 18 września


Praca z rodziną dziecka z autyzmem, z Zespołem Aspergera

 

Termin: 18 września 2019, 17:00- 18:30

 

Poznaj trenera:

Beata Zawiślak

Pedagog, wykładowca akademicki, autorka książki Dziecko autystyczne. Prawdziwa opowieść o Maciusiu. Kilkunastoletni praktyk w pracy z osobami z deficytami rozwojowymi, absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Śląskiego kierunku Psychologia Zachowań Społecznych. Ukończyła wiele szkoleń dotyczących autyzmu -Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą w Warszawie, Fundacji Prodeste Opole. Małopolski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, szkolenia u dr Masgutowej dotyczące integracji odruchów, aktywne uczestnictwo w sympozjach, konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych dotyczących zagadnień autyzmu.

 

 

Czego się dowiesz? 

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z  funkcjonowaniem rodziny dziecka z autyzmem, Zespołem Aspergera, oraz dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. Uczestnicy poznają etapy przyswajania niepełnosprawności dziecka, przykładowe formy wspierania rodziny dziecka z autyzmem, z Zespołem Aspergera. Zostaną przedstawione również kwestie dotyczące umiejętności prowadzenia rozmów z rodzicami dziecka w niepełnosprawności. Omówiony zostanie system wsparcia rodziny ze strony służb pomocowych, zagadnienia dotyczące realizacji  specjalistycznych usług opiekuńczo-terapeutycznych, a także proces wspierania całego sytemu rodzinnego tj. rodzica, dziecka w niepełnosprawności, rodzeństwa. 

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


Usprawnienie procesów sprzedażowych, logistycznych i magazynowych z wykorzystaniem RFID

 

Termin: 18 wrzesnia, 17.30 - 19.00

 

Poznaj trenera:

dr inż. Paweł Sobczak

Wykładowca Akademii WSB. Doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. W ramach swojej działalności naukowej i dydaktycznej zajmuje się m.in. zagadnieniami gospodarki magazynowej, w tym zastosowania informatycznych systemów magazynowania oraz analizą systemów transportu publicznego. Posiada również doświadczenie we współpracy z firmami z obszaru logistyki, w tym logistyki  magazynowej. Certyfikowany Tutor 1 stopnia Collegium Wratislaviense oraz Certyfikowany konsultant oprogramowania Flexsim: „FlexSim - The Business Process Simulation Consultant” oraz “The Certification for FlexSim Trainer – University Level”.

 

 

Czego się dowiesz ?

W ramach szkolenia przedstawione zostaną najnowsze możliwości zastosowania technologii radiowej identyfikacji danych zarówno w branży retail, jak i logistycznej oraz w magazynowaniu. Szkolenie umożliwi uczestnikom uzyskanie wiedzy o podstawowych elementach systemów RFID, zaletach i ograniczeniach tych systemów. W trakcie szkolenia oprócz wiedzy teoretycznej zaprezentowane zostaną przykładowe wdrożenia systemów RFID w branży retail i magazynowej.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


czwartek, 19 września


Dlaczego dzieci mówią coraz gorzej? - Kilka słów o powodach i skutkach roznącej liczby wadartykulacyjnych i kominikacyjnych

 

Termin: 19 września, 17:00 – 19:00

 

Poznaj trenera:

Adam Spendel

Logopeda, specjalista z zakresu terapii pedagogicznej, psycholog, socjoterapeuta, surdopedagog, tyflopedagog. Terapeuta pedagogiczny w poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolu oraz w Zespole Szkół w Siemianowicach Śląskich. Obecnie sprawuje funkcję koordynatora pomocy  psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozowania dzieci i młodzieży oraz w udzielaniu im wsparcia.

 

 

Czego się dowiesz?

Dlaczego w ostatnich latach daje się zauważyć wzrost liczby wad wymowy i niepłynności mowy u dzieci? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć podczas szkolenia.  Przedstawione zostaną powody rosnącej liczby tychże wad oraz propozycje przeciwdziałania temu zjawisku. Słuchaczom przybliżona zostanie również ogólna charakterystyka logopedii, metody pracy terapeutycznej oraz jej związek z innymi dziedzinami nauki, takimi jak psychologia czy pedagogika. Celem  szkolenia jest również uświadomienie, jak ważna jest komunikacja werbalna, zwłaszcza dla dziecka oraz jakie mogą być skutki, jeżeli dziecko ma problem z wypowiadaniem się. Nie zabraknie również wątków związanych z regulacjami prawnymi dotyczącymi terapii logopedycznej i innych form pomocy w ramach zajęć specjalistycznych i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


sobota, 21 września


Aktualizacja przepisów oświatowych- zmiany w prawie

 

Termin: 21 września 2019 r., 9.00-10.30


Poznaj trenera:

dr n. zdr. Tomasz Grad

Wykładowca Akademii WSB, konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ukończył m.in. studia podyplomowe z zarządzania oświatą, studia podyplomowe „Menadżer Sportu, kurs kwalifikacyjny z andragogiki. Metodyk i ekspert prawa oświatowego. Specjalista z zakresu skutecznej negocjacji, członek Polskiej Korporacji Menadżerów, wieloletni członek wojewódzkich i ministerialnych komisji dyscyplinarnych. Autor ponad 30 publikacji, redaktor naczelny kwartalnika „Kurier Zagłębia”. Koordynator i kierownik kilku projektów unijnych.

 

 

Czego się dowiesz?

Zawód nauczyciela regulowany jest przepisami prawa oświatowego, w których w ostatnim czasie wprowadzono pewne zmiany. Zapraszamy na szkolenie, które jest odpowiedzią właśnie na aktualizację przepisów oświatowych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zmiany wynikające z nowelizacji Karty Nauczyciela, w tym zmiany w awansie zawodowym nauczyciela i ocenie pracy oraz zmiany w aktach wykonawczych. Omówimy rolę pełnomocnika Rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły w kontekście obowiązków szkoły. Przeanalizujemy również nowelizację Systemu Informacji Oświatowej (SIO) oraz nowelizację Rozporządzenia MEN w sprawie zajęć prowadzonych przez pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów i doradców zawodowych. 

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 Z Brutta do Netta. Płace bez tajemnic

 

Termin: 21 września 2019 r., 9.00-10.30

                                               

Poznaj trenera:

Agnieszka Oleksiewicz Kędziora

Wykładowca Akademii WSB. Menedżer z bogatym doświadczeniem na stanowisku kierowniczym (m.in. Kierownik Działu Kadr i Płac, Koordynator ds. BHP ESA s.r.o. oddział Polska Meber of Hitachi Transport System Group oraz ING Usługi dla Biznesu). Ekspert i praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem we współpracy z korporacjami i firmami z różnych branż: budowalnych, produkcyjnych, usługowych, logistycznych, energetycznych.

 

 

Czego się dowiesz?

Szkolenie umożliwi zapoznanie się z wybranymi, istotnymi aspektami związanymi ze sporządzaniem listy płac i zasadami naliczania podstawowych składników płacowych. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione zmiany prawne dotyczących naliczania wynagrodzeń w 2019 roku. Ważnym elementem szkolenia będą również obowiązki pracodawcy jako płatnika składek i płatnika zasiłków oraz płatnika podatków na początku roku kalendarzowego.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


Jak myśleć pozytywnie, czyli o budowaniu optymistycznego stylu myślenia u dzieci i młodzieży

 

Termin: 21 września, 10:45 – 12:15

 

Poznaj trenera:

Mirosława Bochner 

Wykładowca Akademii WSB, psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/335, coach International Coach Federation. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz kurs kwalifikacyjny z zarządzania w oświacie. Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy i wsparcia psychologicznego prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodka Synapsis w Warszawie. Ukończyła szkolenie w zakresie terapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

 

 

Czego się dowiesz?

Celem głównym szkolenia jest zdobycie przez uczestników kompetencji w zakresie rozpoznawania podstawowych wzorców myślowych funkcjonujących w życiu codziennym: Cele szczegółowe:

  • Wzrost samoświadomości w obszarze przekonań na temat siebie, świata i innych ludzi.
  • Zdobycie wiedzy na temat schematów myślowych.
  • Poznanie dostępnych sposobów wzmacniających optymistyczne przekonania. 
  • Ćwiczenie metod wzmacniających poczucie zaradności i skuteczności życiowej.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


Dziecko z autyzmem – mity, stereotypy, symptomy, wspomaganie

 

Termin: 21 września 2019, 12:30 – 14:00

 

Poznaj trenera:

Beata Zawiślak

Pedagog, wykładowca akademicki, autorka książki Dziecko autystyczne. Prawdziwa opowieść o Maciusiu. Kilkunastoletni praktyk w pracy z osobami z deficytami rozwojowymi, absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Śląskiego kierunku Psychologia Zachowań Społecznych. Ukończyła wiele szkoleń dotyczących autyzmu -Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą w Warszawie, Fundacji Prodeste Opole. Małopolski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, szkolenia u dr Masgutowej dotyczące integracji odruchów, aktywne uczestnictwo w sympozjach, konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych dotyczących zagadnień autyzmu.

 

 

Czego się dowiesz?

Szkolenie ma na celu wyposażyć słuchaczy w wiedzę dotyczącą spektrum autyzmu. Przekazanie informacji na temat istoty autyzmu, etiologii, objawów. Ukazanie możliwości systemowego oddziaływania na osoby autystyczne, potrzebujące pomocy wielospecjalistycznej. Zapoznanie się z informacjami dotyczącymi oddziaływań wychowawczych, rewalidacyjnych.  Przekazanie informacji na temat wczesnej interwencji, wielostronnego wspierania rozwoju dziecka autystycznego. Przedstawienie metod nowatorskich w pracy z dzieckiem autystycznym – delfiniterapia, mikropolaryzacja, neurobiofeedback. 

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej

 

Termin: 21 września 2019, 10:00- 11:30

 

Poznaj trenera:

Wojciech Sowiński

Wykładowca w Akademii WSB, nauczyciel języka angielskiego z ponad 20-letnim stażem. Certyfikowany egzaminator egzaminu TOEIC. Wieloletni koordynator wymian międzynarodowych ze szkołami z Belgii, Włoch, Portugalii, Finlandii, Norwegii, organizowanymi w ramach programu Comenius, obecnie Erasmus+. Jest również egzaminatorem egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w Akademii WSB w zakresie „Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej”

 

 

 

Czego się dowiesz?

Szkolenie umożliwi poznanie programu studiów, wymagań stawianych nauczycielowi języka angielskiego w przedszkolu oraz klasach edukacji wczesnoszkolnej. Uczestnicy uzyskają odpowiedź na pytanie czy sensowne jest wprowadzanie nauki języka obcego w przedszkolu i klasach stopnia najniższego. 

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych: