Tydzień Bezpłatnych Szkoleń - Olkusz 2019

Tydzień Bezpłatnych Szkoleń jest cykliczną inicjatywą organizowaną przez Akademię WSB. Szkolenia odbywają się na terenie dwóch województw w siedmiu miastach: Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Olkuszu, Krakowie, Cieszynie, Żywcu oraz w Częstochowie.

 

Szkolenia w Olkuszu odbywają się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego, Olkusz, ul. Polna 8
Sprawdź na mapie »

 

 

Zobacz szkolenia w Twojej lokalizacji

 

Dąbrowa Górnicza Cieszyn Żywiec Kraków Olkusz Katowice Częstochowa

 

 

sobota, 2 lutego

Wczesny autyzm dziecięcy – symptomy, metody wspomagania

 

Termin: 2 lutego 2019 r., 8.00-9.30


Poznaj trenera:

Beata Zawiślak

Wykładowca Akademii WSB, pedagog, autorka książki „Dziecko autystyczne. Prawdziwa opowieść  o Maciusiu”. Kilkunastoletni praktyk w pracy z osobami z deficytami rozwojowymi, uczestniczka licznych szkoleń dotyczących autyzmu zorganizowanych m.in. przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w Warszawie, Fundację Prodeste Opole, Małopolski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie; aktywna prelegentka konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych dotyczących zagadnień autyzmu.

 

Czego się dowiesz?

Warsztaty mają na celu wyposażyć słuchaczy w wiedzę dotyczącą spektrum autyzmu m.in.: istoty autyzmu, etiologii, objawów czy możliwości systemowego oddziaływania na osoby autystyczne, potrzebujące pomocy wielospecjalistycznej. Uczestnicy dowiedzą się również, jak skutecznie oddziaływać wychowawczo na osoby dotknięte autyzmem, jak poprowadzić wczesną interwencję i wielostronnie wspierać dziecko autystyczne. Podczas szkolenia zostaną również zaprezentowane nowatorskie metody pracy z dzieckiem autystycznym, np. mikropolaryzacja i neurobiofeedback.

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:


Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego

 

Termin: 2 lutego 2019 r., 9.30-11.00


Poznaj trenera:

Małgorzata Spendel

Wykładowca Akademii WSB, psycholog, logopeda. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychologicznej, w tym diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Od wielu lat realizuje autorskie programy szkoleń dla nauczycieli w dziedzinie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. Członek Zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Ekspert ORE ds. opracowania standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Czego się dowiesz?

Uczestnicy szkolenia poznają rozwiązania prawne oraz praktyczne przykłady na temat organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego i indywidualnego obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania. Zostaną zapoznani z metodami udzielania wsparcia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole, przedszkolu, placówce oświatowej.

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:


Odpowiedzialność dyscyplinarna i prawna dyrektorów oraz nauczycieli w kontekście wyzwań współczesnej szkoły

 

Termin: 2 lutego 2019 r., 11.00-12.30


Poznaj trenera:

dr Tomasz Grad

Wykładowca Akademii WSB. Ekspert prawa oświatowego, Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej MEN, edukator, trener. Wicedyrektor RODN „WOM” w Katowicach w latach 2003-2018. Założyciel i fundator Fundacji Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich. Członek Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu. Zawodowy Negocjator. Nauczyciel Dyplomowany z 30 letnim stażem. Redaktor naczelny kwartalnika „Kurier Zagłębia”. Ekspert z zakresu prawa oświatowego, zarządzania w oświacie, dydaktyki oraz kultury fizycznej.

 

Czego się dowiesz?

 

Zawód nauczyciel to nie tylko nauczanie dzieci i młodzieży oraz ich wychowywanie, ale wypełnianie misji. Stąd nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Ci nauczyciele, którzy uchybiają godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej. Dziś taką odpowiedzialność ponoszą wszyscy nauczyciele bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczna wiedzę na temat odpowiedzialności prawnej oraz dyscyplinarnej dyrektorów oraz nauczycieli, z uwzględnieniem wyzwań współczesnej szkoły. 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:


Jak myśleć pozytywnie, czyli o budowaniu optymistycznego stylu myślenia u dzieci i młodzieży

 

Termin: 2 lutego 2019 r., 12.00-13.30


Poznaj trenera:

Mirosława Bochner

Wykładowca Akademii WSB. Psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/335, coach International Coach Federation. Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy i wsparcia psychologicznego, prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodka Synapsis w Warszawie. Ukończyła szkolenie w zakresie terapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

 

Czego się dowiesz?

Głównym celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kompetencji w zakresie rozpoznawania podstawowych wzorców myślowych funkcjonujących w życiu codziennym. Uczestnicy szkolenia naucza się kształtować takie przekonania na temat siebie, świata i innych ludzi, które przyczynia się do wzrostu ich samoświadomości, zdobędą wiedze na temat schematów myślowych, poznają dostępne sposoby wzmacniające optymistyczne przekonania oraz będą ćwiczyć w praktyce metody wzmacniające poczucie zaradności i skuteczności życiowej.

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 

Zapraszamy do udziału w cyklicznej już inicjatywie Akademii WSB - Tygodniu Bezpłatnych Szkoleń, w ramach której macie Państwo niepowtarzalną okazję zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie bardzo szerokiego spektrum zagadnień m.in.:

  • w obszarze zarządzania zespołami
  • projektami
  • ochrony danych osobowych
  • logistyki
  • doskonalenia kompetencji interpersonalnych

 

Zachęcamy do cyklicznego sprawdzania listy szkoleń!

 

Inicjatywa Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń powstała z myślą o osobach pragnących poszerzyć swoje kompetencje i rozwinąć umiejętności. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy praktyczne szkolenia z obszarów, w zakresie których Akademia WSB prowadzi studia podyplomowe. Począwszy od tematyki biznesowej, finansowej, ekonomicznej przez oświatę, IT, bankowość, aż po bezpieczeństwo narodowe, a także tematykę medyczną. Szkolenia prowadzone są przy pomocy nowoczesnych metod dydaktycznych tj. case studies, gry decyzyjne czy action learning i opierają się przede wszystkich na praktycznej wiedzy naszych ekspertów.

 

W poprzedniej edycji Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń wzięło udział prawie 5 tys. uczestników. W jego ramach w Dąbrowie Górniczej oraz wydziałach zamiejscowych uczelni odbyło się prawie 70 szkoleń z zakresu oświaty, transportu, ekonomii, stosunków międzynarodowych, coachingu, zarządzania, HR czy informatyki – obszarów, w zakresie których Akademia WSB prowadzi studia podyplomowe. Więcej o poprzedniej edycji - kliknij tutaj.

 

Certyfikat dla każdego uczestnika

Każdy z uczestników Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń otrzyma online certyfikat uczestnictwa.

 

Zobacz relację z poprzedniej edycji Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń: