Tydzień bezpłatnych szkoleń - Żywiec- wrzesień 2019

Tydzień Bezpłatnych Szkoleń

 

Zapraszamy do udziału w cyklicznej już inicjatywie Akademii WSB - Tygodniu Bezpłatnych Szkoleń, w ramach której macie Państwo niepowtarzalną okazję zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie bardzo szerokiego spektrum zagadnień m.in.:

  • w obszarze zarządzania 
  • ochrony danych osobowych
  • logistyki
  • doskonalenia kompetencji interpersonalnych
  • doskonalenia nauczycieli

Tydzień Bezpłatnych Szkoleń jest cykliczną inicjatywą organizowaną przez Akademię WSB. Szkolenia odbywają się na terenie dwóch województw w ośmiu miastach: Dąbrowie Górniczej, Bielsku- Białej, Olkuszu, Krakowie, Cieszynie, Katowicach, Żywcu oraz w Częstochowie.

 

Szkolenia w Żywcu odbywają się w Wydziale Zamiejscowym (budynek Zespołu Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Żywcu), Żywiec, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
Sprawdź na mapie »

 

Zobacz szkolenia w Twojej lokalizacji

 
 
                 
Wybierz miasto

Lokalizacja

Dąbrowa Górnicza

Lokalizacja

Cieszyn

Lokalizacja

Żywiec

Lokalizacja

Kraków

Lokalizacja

Olkusz

Lokalizacja

Bielsko-Biała

Lokalizacja

Katowice

Lokalizacja

Częstochowa

 

 


niedziela, 15 września


Moc mózgu - czyli o tym jak pomóc współczesnej szkole

 

Termin: 15 września 2019, 13:00- 15:00

 

Poznaj trenera:

dr Edyta Nowak-Żółty

Doktor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, Prodziekan Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Cieszynie. Dyplomowany coach po Akademii Profesjonalnego Coachingu, tutor akademicki, trener rozwoju osobistego i konsultant w obszarze edukacji. Akredytowany trener metody Insight Discowery. Od 15 lat jest czynnym trenerem. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu: komunikacji międzyludzkiej, asertywności, negocjacji, zarządzania sobą w czasie, budowania zespołów, obsługi klienta, zarządzania coachingowego, savoir vivru w biznesie i urzędzie. Pasjonatka psychologii uczenia się, kształcenia i neurodydaktyki.

 

 

Czego się dowiesz? 

Uczenie się i edukowanie innych to zmartwienie i wyzwanie wszystkich narodów na świecie. Szkoła nie nadąża za rozwojem nowych technologii a dzieci uczą się świata często po za jej murami . Z pomocą pedagogom przychodzi światowy trend badań nad ludzkim mózgiem i wnioski, które przyczyniają się do obalenia wielu mitów związanych z samokształceniem i  edukowaniem innych. Celem wykładu jest inspiracja i wzbogacenie wiedzy na temat wybranych uwarunkowań, które decydują o efektywnym uczeniu się i rozwoju osobistym. Podczas wykładu zostaną przedstawione wybrane wnioski ze światowych badań nad efektywnością uczenia i refleksje autorki na temat możliwych dróg rozwoju polskiej szkoły oparte na badaniach własnych oraz wzorców, które sprawdzają się w szkołach poza granicami kraju. 

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 Taniec z elementami rytmiki - warsztat praktyczny ZUMBA

 

Termin: 15 września 2019, 10:00- 12:00

 

Poznaj trenera:

Karolina Gryciuk

Licencjonowany instruktor Zumba®Fitness oraz trener I, II i III stopnia tańca mażoretkowego. Swoją miłością do tańca bez trudu zaraża innych, jednocześnie czerpiąc przy tym wielką radość i satysfakcję. Prowadzi liczne zajęcia dla dzieci i dorosłych m.in. zlecone przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie w ramach projektu „Akademia Ruchu”, Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz projekty szkoleniowe w ramach Niepublicznej Placówki Kształcenia ADA-POŻ. Animator czasu wolnego dzieci i dorosłych oraz wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży. W swojej karierze zawodowej spełnia się jako Koordynator Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego Akademii WSB w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


Dlaczego dzieci mówią coraz gorzej? - Kilka słów o powodach i skutkach roznącej liczby wad artykulacyjnych i komunikacyjnych

 

Termin: 15 września, 13:00 – 15:00

 

Poznaj trenera:

Adam Spendel

Logopeda, specjalista z zakresu terapii pedagogicznej, psycholog, socjoterapeuta, surdopedagog, tyflopedagog. Terapeuta pedagogiczny w poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolu oraz w Zespole Szkół w Siemianowicach Śląskich. Obecnie sprawuje funkcję koordynatora pomocy  psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozowania dzieci i młodzieży oraz w udzielaniu im wsparcia.

 

 

Czego się dowiesz?

Dlaczego w ostatnich latach daje się zauważyć wzrost liczby wad wymowy i niepłynności mowy u dzieci? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć podczas szkolenia.  Przedstawione zostaną powody rosnącej liczby tychże wad oraz propozycje przeciwdziałania temu zjawisku. Słuchaczom przybliżona zostanie również ogólna charakterystyka logopedii, metody pracy terapeutycznej oraz jej związek z innymi dziedzinami nauki, takimi jak psychologia czy pedagogika. Celem  szkolenia jest również uświadomienie, jak ważna jest komunikacja werbalna, zwłaszcza dla dziecka oraz jakie mogą być skutki, jeżeli dziecko ma problem z wypowiadaniem się. Nie zabraknie również wątków związanych z regulacjami prawnymi dotyczącymi terapii logopedycznej i innych form pomocy w ramach zajęć specjalistycznych i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 poniedziałek, 16 września


Świat oczami dziecka z autyzmem oraz zespołem Aspergera

 

Termin: 16 września 2019 r., 17.00-19.00


Poznaj trenera:

Magdalena Bielenin

Oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Wieloletni pracownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Szkoły Specjalnej w Bielsku-Białej. Obecnie jako konsultant RODN "WOM" w Bielsku-Białej oraz współpracując z Akademią WSB dzieli się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w pracy z osobami z ASD.

 

 

Czego się dowiesz?

Spotkanie to pozwoli przybliżyć spojrzenie dzieci z autyzmem oraz zespołem Aspergera na świat. Inne, ciekawe i zaskakujące. Trudności, które muszą pokonywać w codziennych spotkaniach ze światem, ale i potencjał, który posiadają. Osobom z autyzmem i zespołem Aspergera potrzeba zrozumienia i umożliwienia im bycia sobą. Codzienność bywa trudna i wyczerpująca, zwłaszcza ta edukacyjna. Dziecko i uczeń z ASD często wymaga wsparcia w różnych aspektach życia edukacyjnego. Najważniejsze, aby to wsparcie było realizowane przez ludzi kompetentnych, przygotowanych do tego zadania merytorycznie. Jednak równie ważne jest to, aby osoby te posiadały otwarty umysł, tolerancję i empatię. 

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


środa, 18 września


Grywalizacja – wciągająca metoda edukacji w AWSB na przykładzie gry TEAM IDEAS

 

Termin: 18 września 2019 r., 17.00-19.00

                                                 

Poznaj trenera:

Michał Dziekoński

Wykładowca Akademii WSB. Dyrektor zarządzający Business Games Institute - firmy tworzącej i wykorzystującej symulacje i gry strategiczne w szkoleniach i rozwoju pracowników. Z myśleniem strategicznym związany od początku kariery zawodowej, przez kilkanaście lat zarządzał marketingiem strategicznym w Grupie Siemens, obecnie działa dodatkowo jako interim manager i konsultant, tworząc systemy planowania i mierzenia efektów marketingu i sprzedaży dla firm. Posiada certyfikaty MBA Oxford Brookes University, the Advanced Certificate in Marketing (CIM) oraz Marketing Training (Orlando, USA).

 

 

Czego się dowiesz?

Zapraszamy na inspirujące warsztaty w formule gry szkoleniowej pozwalające ćwiczyć empatię, lepiej zrozumieć innych i tworzyć zespoły i firmy scalone wspólnymi ideami. To co usłyszysz – zapomnisz, to co zobaczysz – w połowie zapamiętasz, dopiero to co przeżyjesz – naprawdę zrozumiesz: ta dewiza Konfucjusza towarzyszy trenerowi prowadzącemu warsztaty dla Państwa od ponad piętnastu lat. Podczas dwugodzinnego spotkania uczestnicy podzieleni na dwuosobowe zespoły będą mieli przyjemność uczestniczyć w bardzo inspirującej grze Team Ideas. Dla najlepszych zespołów przewidzieliśmy oczywiście nagrody.

Gry symulacyjne i szkoleniowe są szeroko wykorzystywane w Akademii WSB, m.in. na Menadżerskich studiach podyplomowych – poziom MBA.

 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


 

czwartek, 19 września


Dziecko z autyzmem- etiologia, symptomy, wspomaganie rozwoju

 

Termin: 19 września, 17:00 – 19:00

 

Poznaj trenera:

Beata Zawiślak  

Pedagog, wykładowca akademicki, autorka książki Dziecko autystyczne. Prawdziwa opowieść o Maciusiu. Kilkunastoletni praktyk w pracy z osobami z deficytami rozwojowymi, absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Śląskiego kierunku Psychologia Zachowań Społecznych. Ukończyła wiele szkoleń dotyczących autyzmu -Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą w Warszawie, Fundacji Prodeste Opole. Małopolski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, szkolenia u dr Masgutowej dotyczące integracji odruchów, aktywne uczestnictwo w sympozjach, konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych dotyczących zagadnień autyzmu.

 

 

Czego się dowiesz?

Co należy wiedzieć i jak postępować, aby zrozumieć i zaakceptować dziecko z autyzmem? Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówiona zostanie istota autyzmu, etiologia i objawy. Przedstawione zostaną możliwości systemowego oddziaływania na osoby autystyczne,  potrzebujące pomocy wielospecjalistycznej, a także informacje dotyczące wczesnej interwencji i wielostronnego wspierania rozwoju dziecka autystycznego. Uczestnicy zapoznani zostaną z informacjami dotyczącymi oddziaływań wychowawczych i rewalidacyjnych.  Omówione zostaną również nowatorskie metody w pracy z dzieckiem autystycznym - delfiniterapia, mikropolaryzacja, neurobiofeedback.
 

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych: