Tydzień Bezpłatnych Szkoleń - Żywiec 2019

Tydzień Bezpłatnych Szkoleń jest cykliczną inicjatywą organizowaną przez Akademię WSB. Szkolenia odbywają się na terenie dwóch województw w siedmiu miastach: Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Olkuszu, Krakowie, Cieszynie, Żywcu oraz w Częstochowie.

 

Szkolenia w Żywcu odbywają się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego, Żywiec, Komisji Edukacji Narodowej 3
Sprawdź na mapie »

 

Zobacz szkolenia w Twojej lokalizacji

 

Dąbrowa Górnicza Cieszyn Żywiec Kraków Olkusz Katowice Częstochowa

 

 

sobota, 2 lutego

Jak działają służby BHP w przedsiębiorstwie?

 

Termin: 2 lutego 2019 r., 9.00-10.00


Poznaj trenera:

mgr inż. Ewa Kamińska

Wykładowca Akademii WSB; dd 2015 roku związana z Akademią WSB, wykładowca przedmiotów zawodowych m.in. na studiach podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Prowadzi audyty stanowisk pracy pod względem BHP i ppoż; tworzy szczegółowe  programy szkoleń w zakresie BHP oraz programów stanowiskowych. 

 

Czego się dowiesz?

Co zaliczamy do działań służby BHP w przedsiębiorstwie? Czy udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy jest zaliczany do tych działań? Zapraszam na szkolenie, podczas którego uczestnicy dowiedzą się, jak przeprowadzić kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jak sporządzać dla pracodawcy okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierające propozycję przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.   

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:


Efektywność osobista Menadżera

 

Termin: 2 lutego 2019 r., 9.00-11.00


Poznaj trenera:

Rafał Kochan

Absolwent prestiżowych studiów podyplomowych Master of Business Administration prowadzonych w partnerstwie z EY Academy of Business w Akademii WSB oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W swojej karierze zawodowej współpracował m.in. z: Departamentem Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Praktyk, posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w biznesie, poparte wieloma sukcesami. Maratończyk, zdobywca Korony Maratonów Polskich, człowiek wielu pasji. 

 

Czego się dowiesz?

Głównym celem szkolenia jest rozwijanie wewnętrznej motywacji przez managerów, co pozawala na efektywną realizacje ich celów zawodowych i osobistych. Podczas warsztatu uczestnicy poznają innowacyjne techniki pozwalające na skuteczniejsze wykorzystanie czasu. Uczestnicy będą mogli zaimplementować  rozwiązania, które pozwolą na podtrzymanie własnej skuteczności i automotywacji. Zakres szkolenia wzmocni w uczestnikach rolę Lidershipa. Program opiera się na narzędziach i technikach wykorzystywanych przez Menadżerów i Sportowców.  

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 


Neuroróżnorodność: moda czy specyfika naszych czasów?

 

Termin: 2 lutego 2019 r., 11.00-12.00


Poznaj trenera:

dr Małgorzata Gil

Wykładowca Akademii WSB. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki specjalnej i porównawczej, a także nauczyciel dyplomowany: terapeuta-logopeda, praktyk od prawie 30 lat. Ukończyła studia postdoktoranckie na Uniwersytecie Albertańskim w Kanadzie.

 

Czego się dowiesz?

Integracja jest koniecznością! Neurodiversity (neuroróżnorodność) opisuje osoby, których stan neurologiczny, przede wszystkim mózg, funkcjonuje nieco inaczej aniżeli u przeciętnego człowieka. Pod tym pojęciem-parasolem mieszczą się osoby ASD (autism spectrum disorder). Neurodiversity to podejście do problematyki (nie tylko) niepełnosprawności, która sugeruje, że zróżnicowane stany neurologiczne są wynikiem zmiany ludzkiego genomu (nie genotypu). Przyczyny autyzmu ciągle nie są znane, a aktualnie prowadzone badania dotyczą uwarunkowań genetycznych, rozwoju przed i po porodzie, czynników środowiskowych czy obniżonej odporności. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak radzić sobie z trudnościami ucznia z ASD w szkole masowej i z czego te trudności wynikają. Szkolenie adresowane jest do pedagogów, którzy na co dzień stykają się z problematyką uczniów z zespołami autystycznymi w swoich placówkach, ale także wszystkich zainteresowanych problematyką neuroróżnorodności. Wykład ten jest „przymiarką” dla wszystkich chętnych wybierających się na studia podyplomowe z zakresu zespołów autystycznych.  

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:


Mowa i jej aspekty – logopedia i jej interdyscyplinarność

 

Termin: 2 lutego 2019 r., 11.30-12.30


Poznaj trenera:

dr Michał Bitniok

Wykładowca Akademii WSB. Twórca testów do określania zaburzeń mowy i pamięci, które wykorzystywane są do badania stanów afatycznych u pacjentów po dysfunkcjach mózgu. Testy te wykorzystywane są w prawie wszystkich szpitalach w Polsce na oddziałach neurologii i neurochirurgii.

Opracowuje nowoczesne programy nauczania łącząc w nich wiedzę z takich dziedzin, jak pedagogika, psychologia, językoznawstwo, logopedia. Pracując jako starszy asystent na oddziałach klinicznych neurologii i neurochirurgii zdobywa praktyczną wiedzę, która pozwala mu łączyć teorię z praktyką zawodową.

 

Czego się dowiesz?

Logopedia jako kierunek interdyscyplinarny wiąże się z wieloma dziedzinami i dyscyplinami  naukowymi, w tym również z językoznawstwem i medycyną. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane wybrane zaburzenia  mowy i języka w różnych procesach rozwojowych i chorobowych oraz postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach mowy u dzieci, młodzieży  i osób dorosłych. Zostanie wskazana kluczowa rola mózgu w procesie rozwoju mowy. Na rozwój mowy u dzieci w różnych okresach rozwojowych uczestnicy będą mieli okazję spojrzeć z punktu widzenia pedagogicznego, psychologicznego i medycznego.  

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:


Czy postawa ciała wpływa na funkcję mózgu lub odwrotnie? Wybrane aspekty rozwoju psychoruchowego człowieka.

 

Termin: 2 lutego 2019 r., 13.00-14.00


Poznaj trenera:

dr Tomasz Szurmik

Wykładowca Akademii WSB. Fizjoterapeuta, założyciel i właściciel gabinetów posturologicznych Orto-Med. Autor i współautor kilkudziesięciu prac naukowych publikowanych w czasopismach krajowych jak i zagranicznych oraz prezentowanych na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Współautor dwóch patentów na urządzenia do terapii skolioz i wad postawy (Asymetryczny Zestaw Bloczków Rehabilitacyjnych, Derotator i Korektor Skolioz).

 

Czego się dowiesz?

Człowiek rozwija się we wszystkich sferach: fizycznej, psychicznej oraz duchowej. Sfery te stymulują się wzajemnie w trakcie ontogenezy. Podstawową funkcją narządu ruchu jest ruch. Narząd ruchu sterowany jest przez mózg wraz z układem nerwowym. Skoro mózg steruje narządem ruchu, to czy istnieje możliwość odwrotna? Czy istnieje możliwość stymulowania mózgu poprzez ruch? Jeśli tak, to czy istnieje związek pomiędzy ruchem a umiejętnością czytania, pisania, zapamiętywania, koncentracji, uwagi?  

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 

niedziela, 3 lutego

Z Brutta do Netta. Płace bez tajemnic

 

Termin: 3 lutego 2019 r., 9.30-11.00


Poznaj trenera:

mgr Agnieszka Oleksiewicz-Kędziora

Wykładowca Akademii WSB. Menedżer z bogatym doświadczeniem na stanowisku kierowniczym (m.in. Kierownik Działu Kadr i Płac, Koordynator ds. BHP ESA s.r.o. oddział Polska Meber of Hitachi Transport System Group oraz ING Usługi dla Biznesu). Ekspert i praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem we współpracy z korporacjami i firmami z różnych branż.

 

Czego się dowiesz?

Szkolenie umożliwi zapoznanie się z wybranymi, istotnymi aspektami związanymi z listami płac i zasadami naliczania wynagrodzeń. Uczestnikom zostaną przedstawione zmiany prawne dotyczących naliczania wynagrodzeń na przełomie 2018 i 2019 roku oraz obowiązki pracodawcy jako płatnika składek i płatnika zasiłków oraz płatnika podatków na początku roku kalendarzowego. Praktyczny charakter szkolenia umożliwi uporządkować posiądą wiedzę z zakresu naliczania wynagrodzeń.

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:


 

Edukacja integracyjna - nauczyciele na scenie szkolnej rzeczywistości w kontekście ministerialnych dyrektyw  

 

Termin: 3 lutego 2019 r., 10.00-11.00


Poznaj trenera:

dr Małgorzata Jopek-Bizoń

Wykładowca Akademii WSB. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika; filolog, animator społeczno-kulturalny; tłumacz (słuchacz studium podyplomowego przygotowującego do egzaminu na tłumacza przysięgłego w zakresie języka angielskiego z modułem konferencyjnym); doradca rodzinny (absolwent Instytutu Teologicznego im św. Jana Kantego w Bielsku-Białej – Studium Teologii Rodziny). 

 

Czego się dowiesz?

Szkolenie obejmuje zagadnienia edukacji integracyjnej, przedstawione pod kątem pedagogiki specjalnej i dyrektyw ministerialnych. Uczniowie z opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, jak również praca nauczycieli w kontekście Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, stanowią kolejne kwestie podejmowane w prezentacji. W oparciu o badania własne autorka wskaże również pewne niedoskonałości w aktualnym procesie nauczania, a tym samym wskazuje potrzebę dalszego doskonalenia zawodowego nauczycieli do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

 

Proponowane kierunki studiów podyplomowych:

 

Zapraszamy do udziału w cyklicznej już inicjatywie Akademii WSB - Tygodniu Bezpłatnych Szkoleń, w ramach której macie Państwo niepowtarzalną okazję zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie bardzo szerokiego spektrum zagadnień m.in.:

  • w obszarze zarządzania zespołami
  • projektami
  • ochrony danych osobowych
  • logistyki
  • doskonalenia kompetencji interpersonalnych

 

Zachęcamy do cyklicznego sprawdzania listy szkoleń!

 

Inicjatywa Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń powstała z myślą o osobach pragnących poszerzyć swoje kompetencje i rozwinąć umiejętności. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy praktyczne szkolenia z obszarów, w zakresie których Akademia WSB prowadzi studia podyplomowe. Począwszy od tematyki biznesowej, finansowej, ekonomicznej przez oświatę, IT, bankowość, aż po bezpieczeństwo narodowe, a także tematykę medyczną. Szkolenia prowadzone są przy pomocy nowoczesnych metod dydaktycznych tj. case studies, gry decyzyjne czy action learning i opierają się przede wszystkich na praktycznej wiedzy naszych ekspertów.

 

W poprzedniej edycji Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń wzięło udział prawie 5 tys. uczestników. W jego ramach w Dąbrowie Górniczej oraz wydziałach zamiejscowych uczelni odbyło się prawie 70 szkoleń z zakresu oświaty, transportu, ekonomii, stosunków międzynarodowych, coachingu, zarządzania, HR czy informatyki – obszarów, w zakresie których Akademia WSB prowadzi studia podyplomowe. Więcej o poprzedniej edycji - kliknij tutaj.

 

Certyfikat dla każdego uczestnika

Każdy z uczestników Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń otrzyma online certyfikat uczestnictwa.

 

Zobacz relację z poprzedniej edycji Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń: