Zasady rekrutacji

Podstawowym kryterium przyjęć na studia w Akademii WSB jest kolejność zgłoszeń.

 

Aby zostać studentem kandydat zobowiązany jest do rejestracji on-line, złożenia kompletu dokumentów wraz ze świadectwem maturalnym oraz dokonanie niezbędnych opłat.

 

Wyniki maturalne

Wyniki maturalne nie wpływają na decyzję o przyjęciu kandydata na studia. Osoby, które uzyskały bardzo dobre i dobre wyniki mogą uzyskać specjalne stypendium.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w języku obcym - Filologia angielska lub International Business - zobowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym (świadectwo maturalne, certyfikaty językowe) lub przystąpić do testu kwalifikacyjnego organizowanego przez Akademię WSB. Uczelnia organizuje intensywne kursy przygotowujące do studiów anglojęzycznych.

 

Na skróty

1. Wybierz swój kierunek studiów

2. Wypełnij formularz online

3. Wnieś opłatę rekrutacyjną

4. Złóż dokumenty na studia

5. Gratulujemy! Jesteś studentką/studentem WSB!

 

Wybór studiów to ważna decyzja życiowa. W dużej mierze zaważy o Twojej przyszłości. To jaką wybierzesz  Uczelnię ma ogromne znaczenie. Akademia WSB to najlepszy wybór.

 

Kiedy?

Aktualnie trwa rekrutacja kandydatów na studia I i II stopnia.

 

Jak?

Krok 1  - Wybierz swój kierunek studiów

Na naszej stronie internetowej znajdziesz informacje o wszystkich kierunkach jakie oferuje Akademia WSB. Wybierz swój kierunek i specjalność.

 

Kliknij: "Zapisz się na studia dzienne" lub "Zapisz się na studia zaoczne" i wybierz w jakim trybie chcesz studiować. Wybierając studia dzienne/ stacjonarne  Twoje zajęcia będą odbywały się w tygodniu. Natomiast wybierając studia zaoczne/niestacjonarne decydujesz się na zajęcia odbywające się w weekendy.

 

Po kliknięciu "Zapisz się" wypełnij formularz online. Jakie dane będą potrzebne? Tylko podstawowe dane teleadresowe oraz dane z dowodu osobistego. Po wypełnieniu formularza i założeniu konta zostanie wygenerowany Twój osobisty numer NIU oraz hasło.

 

PAMIĘTAJ!
Numer NIU i hasło powinny zostać zapamiętane i/lub zapisane.

 

Krok 2 - Wypełnij formularz online

Po zalogowaniu się do systemu Rekrutacji On-line wydrukuj dowody wpłaty.

 

Krok 3 - Wnieś opłaty

Wnieś opłatę za studia na podstawie wygenerowanych przez system Rekrutacji On-line dowodów wpłaty. Jest to możliwe zarówno za pośrednictwem internetowego konta bankowego ale także poprzez dokonanie wpłaty w oddziale banku, na poczcie lub w kasie Akademia WSB.

Procedura dokonywania płatności elektronicznych - pdf

PAMIĘTAJ!

Opłaty za studia powinny zostać uregulowane na indywidualny numer konta bankowego, który generowany jest przez system Rekrutacji On-line podczas rejestracji kandydata (numer ten jest inny dla każdego kandydata).

 

Krok 4 - Złóż dokumenty na studia

W ciągu 14 dni od rejestracji On-line dostarcz osobiście do Biura Rekrutacji Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Cieszynie, Żywcu, Olkuszu i Krakowie:

 

Dokumenty rekrutacyjne

 

Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line w ciągu 14 dni dostarcz osobiście do Biura Rekrutacji Akademii WSB komplet dokumentów zgodnie z wykazem:

Studia I stopnia (licencjat, inżynier)

  • oryginał świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
  • dowód osobisty bądź paszport (w celu potwierdzenia tożsamości),
  • jedno podpisane zdjęcie(35mm x 45mm),
  • jedną fotografie w formie elektronicznej (format 20mm x 25mm, rozdzielczość 300dpi),
  • potwierdzenie wpłaty kwoty opłaty rekrutacyjnej 117 zł na konto Uczelni.

 

Uwaga przyszli studenci FIZJOTERAPII! Wymagane jest zaświadczenie lekarskie

Druk skierowania na badania - kliknij
Druk zaświadczenia lekarskiego - kliknij

Studia II stopnia (magister)

 

  • dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych wraz z kserokopią,
  • dowód osobisty bądź paszport (w celu potwierdzenia tożsamości),
  • jedno zdjęcie(35mm x 45mm),
  • jedną podpisana fotografię w formie elektronicznej (format 20mm x 25mm, rozdzielczość 300dpi),
  • potwierdzenie wpłaty kwoty wpisowej na konto Uczelni.

 

PAMIĘTAJ!

Aby zostać studentem Akademii WSB konieczne będzie podpisanie umowy finansowej.

 

Musisz dokonać tego osobiście w siedzibie naszej Uczelni. Nabór odbywa się bez egzaminu wstępnego, decyduje kolejność zgłoszeń! Wnieś opłatę rekrutacyjną 117 zł.

 

Złóż dokumenty na studia

 

UWAGA
Zapisy na studia dla studentów zagranicznych – prosimy o kontakt z działem współpracy zagranicznej: dczerniak@wsb.edu.pl

 

Krok 5 - Gratulujemy! Jesteś studentką/studentem Akademii WSB!

Gratulujemy! Jesteś studentką/studentem Akademii WSB!