Zasady rekrutacji

1. Wybierz swój kierunek studiów

2. Przy wybranym kierunku kliknij żółty guzik "Zapisz się na studia"

3. Wypełnij formularz online

4. Wnieś opłatę rekrutacyjną

5. Złóż dokumenty na studia w jednym z naszych punktów rekrutacyjnych

6. Gratulujemy! Jesteś słuchaczem studiów podyplomowych WSB

 

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji na studia podyplomowe:

-  Rejestracja - kliknij "Zapisz się" przy swoim kierunku

-  Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

-  Dowód osobisty bądź paszport (w celu potwierdzenia tożsamości)

- Jedna fotografia (45mmx35mm)

- Jedna fotografia w formie elektronicznej(25mmx20mm, rozdzielczość 300 dpi)

- Potwierdzenie kwoty wpisowej na konto Uczelni

- Inne zaświadczenia np. związane z promocjami. Informacje o promocjach