Nowoczesne programy studiów

Efekty kształcenia stanowią podstawę wyznaczania zakresu treści kształcenia, tworzenia bloków tematycznych oraz sekwencyjność przedmiotów. Programy dopasowane są do współczesnego rynku pracy, innowacyjność zajęć pozwala na podnoszenie kwalifikacji pracowników. Wartością są międzynarodowe certyfikaty, które studenci mogą zdobyć w trakcie studiów.