Bezpłatne kursy i szkolenia - sprawdź!

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSB przygotowało cykl bezpłatnych szkoleń dla słuchaczy studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza rejestracji.

Szkolenia adresowane są do słuchaczy pierwszych semestrów studiów podyplomowych WSB. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc jedna osoba może zapisać się na jedno wybrane szkolenie.

Wszystkie szkolenia odbywają się w godzinach 17:00 - 19:00.

 

Wybierz szkolenie odpowiednie dla Ciebie:

 

 
 
 
 

Dziecko/uczeń z niepełnosprawnością w przedszkolu, szkole, placówce. Diagnoza, kształcenie i wsparcie”

 

Szkolenie podejmuje problem rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością  a  także diagnozowania uczniów w przedszkolu, szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto słuchacze będą mogli poznać zagadnienia dotyczące orzecznictwa o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym wymagania formalne i merytoryczne a także zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Kolejnym tematem szkolenia będzie realizacja orzeczeń w przedszkolu i szkole, konstruowanie IPET, programu rewalidacji i programu z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz współpraca z rodzicami i  poradnią.

Termin szkolenia: 09.02.2017 r.

Dziedzina: Pedagogika

Sylwetka prowadzącego: mgr Małgorzata Spendel

 

Psycholog, logopeda. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychologicznej, w tym diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Od wielu lat jako nauczyciel-konsultant ROME Metis w Katowicach oraz wykładowca WSB w Dąbrowie Górniczej, realizuje autorskie programy szkoleń dla nauczycieli w dziedzinie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Członek Zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Ekspert ORE ds. opracowania standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

 

Zarejestruj się...»

 
 
 

„Zagrożenia teleinformatyczne w biznesie. Przestępczość komputerowa,a bezpieczeństwo firmy”

 

W ramach kursu omówione zostaną aktualne zagrożenia bezpieczeństwa danych w firmie. Przypadki zagrożeń poparte zostaną studium przypadku bazującym na doświadczeniach biegłego sądowego. Omówione zostaną najpopularniejsze przestępstwa komputerowe oraz wskazane zostaną metody przeciwdziałania zagrożeniom

Termin szkolenia: 07.02.2017 r.

Dziedzina: Informatyka

Sylwetka prowadzącego: dr inż. Krystian Mączka

 

Specjalista w zakresie bezpieczeństwa IT oraz przestępczości teleinformatycznej, biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej, wykładowca akademicki (Wyższa Szkoła Biznesu, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury), ekspert Biura Ekspertyz Sadowych Fundacji „Ubi societas,ibi ius”.

 

 

 

 

 

Zarejestruj się...»

 
 
 

Prosta konfiguracja sieci działających w oparciu o IPV6”

 

Szkolenie dotyczy podstawowych informacji o działaniu sieci w oparciu o protokół IPv6, który ostatecznie zastąpi obecnie używany IPv4. Szkolenie skierowane jest do osób, chcących poznać nowe zasady i protokoły funkcjonowania prostej sieci opartej o IPv6, a także mechanizmy, które koncepcja IPv6 wprowadza do działania – autoadresowanie, ogłoszenia, czy wykrywanie duplikatów adresów

Termin szkolenia: 09.02.2017 r.

Dziedzina: Informatyka

Sylwetka prowadzącego: dr inż. Maciej Rostański

 

Kierownik Katedry Informatyki w Wyższej Szkole Biznesu. Posiada doświadczenie w zakresie prac IT, realizacji i konfiguracji sieci komputerowych przedsiębiorstw, a także projektowania, prowadzenia i ewaluacji projektów badawczo-naukowych (od 2013 ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie ewaluacji projektów dot. infrastruktury informatycznej). Wykształcenie i kierunki rozwoju naukowego pierwotnie osadzone w obszarze sieci komputerowych, rozwija na polu konstrukcji i planowania systemów wysokodostępnych, wykrywania i monitorowania awarii, a także wykorzystania metod eksploracji danych i sztucznej inteligencji w tym zakresie.

 

 

Zarejestruj się...»

 
 
 

Rozwój technik i umiejętności auditowych - warsztaty doskonalące dla auditorów w zakresie komunikacji i prezentacji

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających praktyczną wiedzę w zakresie auditowania systemów zarządzania. W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące  komunikowania się na audicie i prezentowania wyników auditu. Szczególny nacisk na szkoleniu będzie położony na kwestie komunikacji niewerbalnej oraz zasady tworzenia prezentacji.

Termin szkolenia: 16.02.2017

Dziedzina: Systemy Zarządzania - komunikacja interpersonalna

Sylwetka prowadzącego: mgr Andrzej Żukowski

 

Dyrektor ds. Edukacji TUV NORD Polska Sp. z o.o. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego - Wydziału Prawa i Administracji. Trener i wykładowca w zakresie systemów zarządzania, z ponad 20 letnim doświadczeniem dydaktycznym. Uznany przez International Register of Certificated Auditors (IRCA) Wykładowca Wiodący w zakresie Quality Management Systems. Współpracuje  jako trener i wykładowca z wieloma uczelniami w kraju, m.in.  Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Od ponad 17 lat przeprowadza audity certyfikacyjne, nadzoru i recertyfikacyjne,  jako Lead Auditor TUV NORD CERT GmbH.

Posiada również doświadczenia  konsultingowe w zakresie projektowania i wdrażania systemów jakości (ISO 9001), środowiskowych (ISO 14001), BiHP (PN-N-18001) i HACCP,  w wielu polskich przedsiębiorstwach.

 

 

Zarejestruj się...»

 
 
 

Usprawnienie procesów sprzedażowych, logistycznych i magazynowych z wykorzystaniem RFID”

 

W ramach szkolenia przedstawione zostaną najnowsze możliwości zastosowania technologii radiowej identyfikacji danych zarówno w branży retail jak i logistycznej oraz w magazynowaniu. Szkolenie umożliwi uczestnikom uzyskanie wiedzy o podstawowych elementach systemów RFID, zaletach i ograniczeniach tych systemów. W trakcie szkolenia oprócz wiedzy teoretycznej zaprezentowane zostaną przykładowe wdrożenia systemów RFID w branży retail i magazynowej.

Termin szkolenia:  16.02.2017

Dziedzina:  Logistyka, Sprzedaż, B2C

Sylwetka prowadzącego: dr inż. Paweł Sobczak

 

Adiunkt w Katedrze Logistyki i Transportu w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W swojej działalności naukowej zajmuje się zagadnieniami analizy i usprawniania transportu publicznego jak również specjalizuje się w wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych w logistyce ze szczególnym uwzględnieniem procesów magazynowych. Pasjonat nowoczesnych technologii w logistyce i transporcie. Prowadzi zajęcia na kierunku Logistyka oraz na studiach podyplomowych „Menedżer Logistyki” a także „Logistyka i spedycja dla Nauczycieli”. W pracy zawodowej oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych posiada doświadczenie praktyczne i doradcze w zakresie usprawniania procesów magazynowych.

 

 

Zarejestruj się...»

 
 
 

Narzędzia Trenera efektywnego biznesowo”

W czasie warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z innowacyjną metodologią Zarządzania Projektem Rozwojowym Efektywnym Biznesowo. Będą mieli okazję do wymiany doświadczeń z praktyk trenerskich odnośnie działań i narzędzi wzmacniających wpływ szkoleń na rezultaty biznesowe organizacji. Dla chętnych informacje z piątej edycji Badania Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleniowej, pokazującej zmieniające się potrzeby i preferencje przedsiębiorstw na polskim rynku.

Termin szkolenia: 17.02.2017 r.

Dziedzina: Zarządzanie szkoleniami

Sylwetka prowadzącego: mgr Paweł Kopijer

 

Absolwent MBA (Thames Valley University, London). Posiada amerykańskie certyfikaty Modelu ROI™, J.J.Phillips, ROI Institute oraz metodologii Human Performance Improvement, ASTD. Certyfikowany Coach LMI™.

Ponad 20-letnie doświadczenia menedżerskie i biznesowe zdobywał, jako Prezes 2C Dom Brokerski Rynku Szkoleń, Prezes American Society for Training and Development na Polskę, Wiceprezes polskiego oddziału International Institute of Coaching, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Project Manager Misji Studyjnych w renomowanych przedsiębiorstwach w Anglii, Francji Niemczech, Holandii i Belgii, organizowanych przez Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Finansów oraz udziałowiec i menedżer różnych firm szkoleniowych i doradczych.

Doświadczenie w HR zdobywał w Biurze Kadr i Szkolenia w centralnym zarządzie Poczty Polskiej a także jako HR Manager w KOMA S.A.

Realizował kilkadziesiąt projektów doradczych dla takich organizacji jak: ING Bank Śląski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ceramika Paradyż, PZU Życie, PZU S.A., Multibank, VOX Meble, Bioton S.A., Kruk S.A., PGE, Agros Nova, Bank BPH, Totalizator Sportowy, Konsalnet, LG Display, GLS, Tauron Dystrybucja, ABW, PKP Intercity, UM w Gliwicach, UM Warszawa, PKO BP, Animex, PKP Energetyka, PKP S.A.

Członek i inicjator gremiów eksperckich: Rada Programowa Serwisu HR, kapituła konkursu na „Menedżera Szkoleń Roku”, kapituła konkursu „Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości”, autor wielu publikacji i opracowań o tematyce zarządzania.

Obecnie prezes 2C Consulting  (wdrażającej model szacowania ROI), wiceprezes Klastra HRD i kierownik ogólnopolskiego Badania Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleniowej, członek komisji rewizyjnej Polish Society for Training and Development.

Wykładowca Uniwersytetu SWPS, Akademii Leona Koźmińskiego, WSB we Wrocławiu.

Autor Modelu SEB/SEA© (narzędzie usprawniania procesów szkoleniowych i oceny efektywności),

Autor książki Kompendium Zarządzania Szkoleniami. nakładem SWPS Academica.

 

Zarejestruj się...»

 
 
 

Funkcjonalna terapia ręki – wspieranie rozwoju samodzielności dziecka ze spektrum autyzmu”

 

Uczestnicy szkolenia poznają metody i techniki usprawniające motorykę małą oraz zostaną wyposażeni w ogólną wiedzę w zakresie doskonalenia sprawności manualnej i grafomotorycznej dziecka ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Termin szkolenia:  17.02.2017

Dziedzina:  Pedagogika

Sylwetka prowadzącego: mgr Marta Ir

 

Terapeuta, pedagog specjalny z ponad 25 letnim stażem, specjalista w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem. Wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola "Wesołe Słoneczka" z oddziałami integracyjnymi w Katowicach.

 

 

 

 

 

 

Zarejestruj się...»

 
 
 

Czy można bezboleśnie wdrożyć metodykę? Czyli, gdy projekt „goni projekt”

 

Znajomość metodyk i standardów zarządzania projektami jest na coraz wyższym poziomie. W gronie menedżerów zaczyna się nawet dyskutować na temat wyższości jednego podejścia, nad drugim. Od dłuższego czasu zainteresowanie biznesu wykracza już poza pojedyncze przedsięwzięcie – uczymy się: jak zarządzać całością inwestycji organizacji, wybranymi aspektami projektów, takimi jak ryzyko, jakość czy zarządzanie zespołem. Tymczasem wciąż wiele przedsiębiorstw spotyka całkiem podstawowe wyzwanie: jak przełożyć najlepsze praktyki metodyczne na życie organizacji? Podczas prelekcji chcielibyśmy pokazać Państwu, że metodyki, standardy i wszelkie inne best practises zarządzania projektami zwiększają komfort realizacji projektu, przy założeniu, że są w odpowiedni sposób stosowane. Mamy nadzieję, że kilka przykładów takich „wdrożeń” oraz analiza problemów jakie się z tym wiążą, a także ciekawych rozwiązań i kluczowych elementów poddanych ocenie, zainteresują na tyle, by spróbować zastosować je we własnych firmach.

Termin: 17.02.2017 r.

Dziedzina: Zarządzanie projektami

Sylwetka prowadzącego: dr Piotr Pinoczek

 

Konsultant, menedżer, trener, coach. Doktor ekonomii o specjalności: nauki o zarządzaniu  (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), absolwent studiów podyplomowych Public Relations. Doświadczenie zawodowe zdobywał przez 19 lat jako menedżer operacyjny i szef projektów w firmach polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego. Za swoje działania wielokrotnie wyróżniony nagrodami, listami gratulacyjnymi i licznymi referencjami. Od 16 lat czynny kierownik projektów. Oprócz szkoleń prowadzi również coaching dla specjalistów, menedżerów i wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w obszarze zarządzania. Autor kilkunastu referatów na konferencje naukowe, opublikowanych w wydawnictwach uniwersyteckich oraz współautor naukowych projektów badawczych. Wykładowca uniwersytecki z dziedziny zarządzania. Prelegent w trakcie konferencji komercyjnych. Członek zespołu redakcyjnego polskiej edycji książki „Making sense of change management”. Certyfikowany z metodyk: PRINCE2®, International Project Management Association, Six Sigma, Managing Successful Programmes®, Change Management®, Portfolio, Programme and Project Offices®, Management of Portfolio®, i Agile Project Management®. Prowadzi również szkolenia w oparciu o PMBOK® Guide oraz z obszaru managementu (jakość, optymalizacja procesów, innowacyjność, strategia, komunikacja, coaching, motywowanie). Właściciel firmy doradczej. Miłośnik biegów długodystansowych i egzotycznych podróży.

 

 

Zarejestruj się...»

 
 
 

„Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych

 

Celem szkolenia będzie ukazanie dobrych praktyk w kreowaniu wizerunku w social mediach. Prowadzący omówi efektywne narzędzia marketingu internetowego, zarządzania relacjami z potencjalnymi partnerami/pracodawcami, zasady budowania e-wizerunku oraz monitoring social mediów.

Termin: 23.02.2017 r.

Sylwetka prowadzącego: mgr Jacek Uroda

 

Pasjonat nowych technologii oraz komunikacji marketingowej, właściciel firmy JACO.PRO, wykładowca akademicki w Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W swojej pracy biznesowej, dydaktycznej oraz wdrożeniowej koncentruje się na zagadnieniach marketingu internetowego, gospodarki elektronicznej oraz informatycznych systemach zarządzania. Autor licznych publikacji z zakresu e-marketingu, kreowania wizerunku w Internecie oraz efektywności social mediów. Członek Business Network International, Business Link. Prezes Stowarzyszenia Absolwentów WSB.

 

 

Zarejestruj się...»

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!