Wybrane kierunki dla Ciebie:

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne - Studia I stopnia, Tryb niestacjonarny

W obecnych czasach jednym z najgroźniejszych zjawisk powodujących często destabilizację ładu społecznego jest terroryzm. Dynamicznie wzrastające zagro…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne - Studia I stopnia, Tryb stacjonarny

W obecnych czasach jednym z najgroźniejszych zjawisk powodujących często destabilizację ładu społecznego jest terroryzm. Dynamicznie wzrastające zagro…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne - Studia I stopnia, Tryb niestacjonarny

W obecnych czasach jednym z najgroźniejszych zjawisk powodujących często destabilizację ładu społecznego jest terroryzm. Dynamicznie wzrastające zagro…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne - Studia I stopnia, Tryb stacjonarny

W obecnych czasach jednym z najgroźniejszych zjawisk powodujących często destabilizację ładu społecznego jest terroryzm. Dynamicznie wzrastające zagro…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych - Studia II stopnia, Tryb niestacjonarny

Celem specjalności jest przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dawniej ABI), spełniającej wymogi w zakres…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych* - Studia II stopnia, Tryb niestacjonarny

Celem specjalności jest przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dawniej ABI), spełniającej wymogi w zakres…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych - Studia I stopnia, Tryb niestacjonarny

Sytuacje kryzysowe wywołane zarówno siłami natury, jak i działalnością człowieka, to dzisiaj jeden z głównych obszarów działania służb zajmujących się…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej - Studia I stopnia, Tryb niestacjonarny

Specjalność bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej kierowana jest do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej,…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej - Studia I stopnia, Tryb niestacjonarny

W ramach specjalności bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej absolwenci posiadają szeroki zakres wiedzy o istocie i sposobach identyfikowania zagr…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej - Studia I stopnia, Tryb stacjonarny

W ramach specjalności bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej absolwenci posiadają szeroki zakres wiedzy o istocie i sposobach identyfikowania zagr…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Kryminalistyka - Studia I stopnia, Tryb niestacjonarny

Celem specjalności jest dostarczenie studentowi wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zapobiegania, wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Kryminalistyka i techniki śledcze - Studia II stopnia, Tryb niestacjonarny

Celem specjalności kryminalistyka i techniki śledcze jest dostarczenie studentowi wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania metod i ś…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Kryminalistyka i techniki śledcze - Studia I stopnia, Tryb niestacjonarny

Celem specjalności Kryminalistyka i techniki śledcze jest dostarczenie studentowi wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zapobiegania, wykrywani…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Kryminalistyka i techniki śledcze - Studia I stopnia, Tryb stacjonarny

Celem specjalności Kryminalistyka i techniki śledcze jest dostarczenie studentowi wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zapobiegania, wykrywani…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Kryminalistyka i techniki śledcze* - Studia II stopnia, Tryb niestacjonarny

Celem specjalności kryminalistyka i techniki śledcze jest dostarczenie studentowi wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania metod i ś…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Kryminalistyka | Cieszyn - Studia I stopnia, Tryb niestacjonarny

Celem specjalności jest dostarczenie studentowi wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zapobiegania, wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Kryminalistyka | Cieszyn - Studia I stopnia, Tryb stacjonarny

Celem specjalności jest dostarczenie studentowi wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zapobiegania, wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych - Studia I stopnia, Tryb niestacjonarny

W ramach specjalności organizacja i funkcjonowanie służb publicznych absolwent zdobywa gruntowną znajomość przepisów prawnych, dotyczącą organizacji,…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych - Studia I stopnia, Tryb stacjonarny

W ramach specjalności organizacja i funkcjonowanie służb publicznych absolwent zdobywa gruntowną znajomość przepisów prawnych, dotyczącą organizacji,…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych | Cieszyn - Studia I stopnia, Tryb niestacjonarny

Studiuj bezpieczeństwo narodowe w Cieszynie Rekrutacja trwa.    Największym atutem specjalności organizacja i funkcjonowanie służb public…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych | Cieszyn - Studia I stopnia, Tryb stacjonarny

Studiuj bezpieczeństwo narodowe w Cieszynie Rekrutacja trwa.    Największym atutem specjalności organizacja i funkcjonowanie służb public…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego - Studia I stopnia, Tryb niestacjonarny

Specjalizacja dedykowana jest osobom, które w szczególności wiążą, bądź chcą wiązać swoją przyszłość zawodową ze służbą w Policji. Unikalny program st…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa - Studia I stopnia, Tryb niestacjonarny

Celem specjalności służby graniczne w bezpieczeństwie państwa jest dostarczenie studentowi szczegółowej wiedzy z zakresu przepisów prawnych regulujący…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa - Studia I stopnia, Tryb stacjonarny

Celem specjalności służby graniczne w bezpieczeństwie państwa jest dostarczenie studentowi szczegółowej wiedzy z zakresu przepisów prawnych regulujący…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa | Cieszyn - Studia I stopnia, Tryb niestacjonarny

Studiuj bezpieczeństwo narodowe w Cieszynie Rekrutacja trwa. Zapisz się już dziś   Celem specjalności służby graniczne w bezpieczeństwie państ…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa | Cieszyn - Studia I stopnia, Tryb stacjonarny

Studiuj bezpieczeństwo narodowe w Cieszynie Rekrutacja trwa. Zapisz się już dziś   Celem specjalności służby graniczne w bezpieczeństwie państ…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa - Studia I stopnia, Tryb niestacjonarny

Specjalność wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa skierowana jest do pracowników służb mundurowych - wojska - a także pracowników agencji…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa - Studia I stopnia, Tryb stacjonarny

Specjalność wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa skierowana jest do pracowników służb mundurowych - wojska - a także pracowników agencji…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy* - Studia II stopnia, Tryb niestacjonarny

Studia w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy mają charakter interdyscyplinarny. Łączą zagadnienia menedżerskie ze specjalistyczną…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwa - Studia I stopnia, Tryb niestacjonarny

Sytuacje kryzysowe wywołane zarówno siłami natury jak i działalnością człowieka, to dzisiaj jeden z głównych obszarów działania służb zajmujących się…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych - Studia II stopnia, Tryb niestacjonarny

Specjalizacja dedykowana tym wszystkim zainteresowanym problematyką zarządzania kryzysowego, którzy rozważają pracę zarówno w administracji publicznej…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych* - Studia II stopnia, Tryb niestacjonarny

Specjalizacja dedykowana tym wszystkim zainteresowanym problematyką zarządzania kryzysowego, którzy rozważają pracę zarówno w administracji publicznej…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych* - Studia II stopnia, Tryb niestacjonarny

  Specjalizacja dedykowana tym wszystkim zainteresowanym problematyką zarządzania kryzysowego, którzy rozważają pracę zarówno w administracji pu…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Zarządzanie kryzysowe - Studia I stopnia, Tryb niestacjonarny

Zarządzanie kryzysowe   Specjalizacja dedykowana tym wszystkim zainteresowanym problematyką zarządzania kryzysowego, którzy rozważają prac…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Zarządzanie kryzysowe - Studia I stopnia, Tryb stacjonarny

Zarządzanie kryzysowe   Specjalizacja dedykowana tym wszystkim zainteresowanym problematyką zarządzania kryzysowego, którzy rozważają prac…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Zarządzanie kryzysowe* - Studia II stopnia, Tryb niestacjonarny

Zarządzanie kryzysowe   Specjalizacja dedykowana tym wszystkim zainteresowanym problematyką zarządzania kryzysowego, którzy rozważają prac…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych | Cieszyn - Studia I stopnia, Tryb niestacjonarny

Studiuj bezpieczeństwo narodowe w Cieszynie Rekrutacja trwa. Zapisz się już dziś   Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych   Specjalizacja…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych | Cieszyn - Studia I stopnia, Tryb stacjonarny

Studiuj bezpieczeństwo narodowe w Cieszynie Rekrutacja trwa. Zapisz się już dziś   Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych   Specjalizacja…

ZOBACZ SZCZEGÓŁY