Dofinansowanie na rozwój kompetencji i kwalifikacji

 

Uzyskaj dofinansowanie na usługi szkoleniowe i doradcze w formie:

 

 • szkoleń
 • e-learningu
 • kursów zawodowych
 • doradztwa
 • mentoringu
 • coachingu

z Bazy Usług Rozwojowych PARP
www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

 

Dla przedsiębiorców i pracowników:

 • mikroprzedsiębiorstw
 • małych przedsiębiorstw
 • średnich przedsiębiorstw

 

 

Wysokość dofinansowania:

do 100 tys. zł na przedsiębiorstwo,
do 7,5 tys. zł na pracownika, do 5 tys. zł na usługę

 • 80% dla mikroprzedsiębiorstw
 • 70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%
 • 50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%

 

 

Akademia WSB jako "Operator" w procesie uzyskania dofinansowania oferuje:

 • bezpłatną pomoc w rejestracji w BUR i na każdym etapie dofinanowania
 • szybki proces rekrutacji i rozliczeń
 • doświadczony personel
   

Jak otrzymać dofinansowanie?

 

 

 


 

Biura Obsługi Klienta

 

Akademia WSB
ul. Cieplaka 1C

bokdabrowa@wsb.edu.pl

infolinia: (32) 706 10 91

tel. 885 511 800

 

   

Wydział Zamiejscowy
w Cieszynie Akademii WSB
ul. Frysztacka 44

bokcieszyn@wsb.edu.pl

infolinia: (32) 706 10 91

tel. 887 333 500

tel. 887 700 440

 
 

Godziny otwarcia:

W OKRESIE NABORU WNIOSKÓW:

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 8:00-15:00

SOBOTA - NIECZYNNE

W DNIACH BEZ NABORU GODZINY OTWARCIA BOK W DĄBROWIE GÓRNICZEJ I CIESZYNIE PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK 8:00-13:00, PIĄTEK 8:00-12:00

   

Skontaktuj się z konsultantem i umów na indywidualne doradztwo

infolinia: (32) 706 10 91
e-mail: operator@wsb.edu.pl
informacja o projekcie: wsb.edu.pl/operator

 

 

 

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE DLA WSZYSTKICH WNIOSKÓW SKŁADANYCH OD 1.04.2019 R.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem oraz nowymi wzorami, które udostępniamy poniżej. Uprzejmie prosimy o przygotowywanie i składanie wniosków w jednym egzemplarzu wyłącznie na nowych wzorach

W przypadku wybrania przez przedsiębiorstwo do dofinansowania kart usług rozwojowych z Bazy Usług Rozwojowych, nie spełniających wymogów zgodnie Regulaminem BUR dofinansowanie na takie usługi nie będzie mogło być udzielone.

 

Poniżej znajdą Państwo komplet dokumentów związanych z ubieganiem się, realizacją i rozliczaniem dofinansowanej usługi rozwojowej. 

WZORY DOKUMENTÓW DLA UMÓW WSPARCIA (OBOWIĄZUJĄCE OD 16.11.2020r.):

 

 

 

 

 

 

WZORY DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCE DO 29.06.2020 R.:

lub

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis

uwaga: W przypadku spółek cywilnych należy dołączyć powyższe zaświadczenia dla spółki jak również dla wszystkich wspólników spółki.

Dokumenty pomocnicze

Umowa i dokumenty do rozliczenia umów

Aktualności
 

19.01.2021 r.

Informujemy, iż dnia 19.01.2021 r. została wyczerpana alokacja u Operatora RIPH w Gliwicach wraz z Partnerami (MDDP Spółka Akcyjna Akademia Biznesu Spółka Komandytowa, Akademia WSB, WASKO S.A.). Nabór wniosków został zamknięty. Prosimy nie składać fiszek.

 

14.01.2021 r.

Informujemy, że w wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie pn. „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego” od dnia 19 stycznia 2021 r., od godz. 8:00, wznowiony zostaje nabór fiszek w trybie ciągłym. Jednocześnie przypominamy, że Operator przyjmuje podczas naborów dokumentację zgłoszeniową, która dotyczy usług rozwojowych kończących się maksymalnie 30.04.2021 r. Usługi kończące się po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

11.01.2021 r.

W związku ze zmianą danych adresowych jednego z Partnerów – MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu spółka komandytowa, aktualizacji uległa dokumentacja zgłoszeniowa, tj. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy, Formularz dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową, Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach PSF oraz Regulamin naboru do projektu. Dokumenty można znaleźć zakładce “Wzory dokumentów”.

 

29.12.2020 r.

Biuro Projektu w Gliwicach oraz wszystkie Biura Obsługi Klienta (poza WASKO) będą czynne w dniu 31.12.2020 r. (czwartek) do godz 13:00. Natomiast BOK WASKO w Gliwicach będzie czynne do godz 15:00.

 

18.12.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że Biuro Projektu w Gliwicach oraz wszystkie Biura Obsługi Klienta będą nieczynne w dniu 24.12.2020 r. (czwartek).

 

16.12.2020 r.

Informujemy, iż w dniu 04.12.2020 r., wraz z odebraniem dokumentów zgłoszeniowych dotyczących listy rezerwowej w naborze 24-27.11.2020 r. została wyczerpana alokacja w projekcie pn. „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego”.
Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone.
W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.

 

02.12.2020 r.

Ostateczna lista fiszek wniosków złożonych podczas trwającego naboru (24.11.- 26.11.2020 r.), które zakwalifikowały się do dalszego rozpatrzenia w ramach dostępnej alokacji do projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego”, dostępna jest [tutaj]. Jednocześnie informujemy, że dokumenty w wersji elektronicznej należy składać na adres e-mail do danego BOK wskazanego na liście w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy fiszek przez Operatora. Dokumenty zgłoszeniowe do projektu składane drogą elektroniczną muszą być zabezpieczone hasłem (np. za pomocą darmowego programu 7-Zip), a hasło winno być podane Operatorowi inną drogą komunikacji tj. poprzez Infolinię. UWAGA! Należy przesłać tylko te komplety dokumentów, których fiszki oznaczone są na liście na NIEBIESKO tj. poz.63-72.
 

26.11.2020 r.

Publikujemy podstawową listę fiszek wniosków złożonych podczas trwającego naboru (24.11.- 26.11.2020 r.), w ramach dostępnej alokacji do projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego”, która dostępna jest [tutaj]. Jednocześnie informujemy, że dokumenty w wersji elektronicznej należy składać na adres e-mail do danego BOK wskazanego na liście w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy fiszek przez Operatora. Dokumenty zgłoszeniowe do projektu składane drogą elektroniczną muszą być zabezpieczone hasłem (np. za pomocą darmowego programu 7-Zip), a hasło winno być podane Operatorowi inną drogą komunikacji tj. poprzez Infolinię. UWAGA! Należy przesłać tylko te komplety dokumentów, których fiszki zmieściły się w alokacji (oznaczonych w liście na ZIELONO, tj. poz.1-62).
 

25.11.2020 r.

Informujemy, iż dnia 25.10.2020 r. została przekroczona alokacja (2 000 000,00 zł + 10%) u Operatora RIPH w Gliwicach wraz z Partnerami (MDDP Spółka Akcyjna Akademia Biznesu Spółka Komandytowa, Akademia WSB, WASKO S.A.). Nabór wniosków został zamknięty. Prosimy nie składać fiszek.
 

19.11.2020 r.

Przekazujemy Państwu zatwierdzone przez IZ RPO WSL stanowisko IP RPO WSL – WUP w sprawie zmian terminów realizacji usług rozwojowych w formie stacjonarnej przez Przedsiębiorców w związku z COVID – 19. Jest to jedyna wiążąca wykładnia IP RPO WSL w tym zakresie. Zapoznać się z nim można [tutaj].
 

20.10.2020 r.

Operator przyjmuje podczas naborów dokumentację zgłoszeniową, która dotyczy usług rozwojowych kończących się maksymalnie 30.04.2021 r. Usługi kończące się po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 


UWAGA! Informujemy, że do odwołania BOK Dąbrowa Górnicza oraz BOK Cieszyn zostają zamknięte dla interesariuszy. Decyzja wiąże się z obowiązującymi nowymi zasadami bezpieczeństwa w poszczególnych powiatach w województwie śląskim, gdzie zanotowano wzrost liczby zachorowań na COVID-19 w ostatnim czasie. Szczegóły dotyczące aktualnych zasad i ograniczeń znajdą Państwo pod linkiem: www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na stronie serwisu informacyjnego BUR zamieściła przygotowany zbiór najczęściej zadawanych pytań (FAQ) do Wytycznych dotyczących standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług. Aktualizacja FAQ będzie odbywała się na bieżąco odpowiednio do zgłaszanych pytań. Zachęcamy do bieżącego śledzenia zmian.
Zestawienie pytań i odpowiedzi znajdziecie Państwo pod linkiem: [LINK]


Operator przypomina, że z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz obowiązujące rekomendacje Rządu, dotyczące ograniczenia kontaktów bezpośrednich z innymi osobami, Biura Obsługi Klientów OperatoraRegionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach oraz Partnerów MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu spółka komandytowa, Akademia WSB, WASKO S.A., będą zamknięte dla klientów do ODWOŁANIA. W związku z tym, zawiesza się osobiste składanie przez Przedsiębiorców lub ich Pełnomocników dokumentów zgłoszeniowych w wersji papierowej. Wprowadza się zasadę składania dokumentów poprzez przesyłanie ich drogą elektroniczną (skany wypełnionych i podpisanych dokumentów). Jedynie w przypadku braku możliwości zastosowania drogi elektronicznej dopuszcza się wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu naboru do projektu §2 pkt 11 „Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się dzień ich faktycznego wpływu do Operatora”.
Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Operator informuje, że dokumenty zgłoszeniowe do projektu składane drogą elektroniczną muszą być złożone w plikach umożliwiających swobodne dostarczenie ich na serwer odbiorcy oraz muszą być zabezpieczone hasłem, a hasło winno być podane Operatorowi inną drogą komunikacji tj. poprzez Infolinię. Kontakt poprzez Infolinię będzie też sposobem na upewnienie się, że dokumenty zgłoszeniowe rzeczywiście dotarły do Operatora.


W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju, wszystkie działania podejmowane przez podmioty realizujące usługi rozwojowe oraz przedsiębiorców muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia. Obecnie jest to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
Aktualne komunikaty i akty prawne publikowane są na stronie: [LINK]

PARP we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała Wytyczne określające standardy świadczenia usług rozwojowych realizowanych zdalnie. Dokument ten określa warunki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zachowania jakości usług świadczonych zdalnie, które publikowane będą w BUR.
Do pobrania:
Instrukcja wypełniania Karty Usługi zdalnej [LINK]
Wytyczne dotyczące usługi zdalnej [LINK]

Operator przypomina, że na stronie internetowej IP RPO WUP opublikowany został komunikat dotyczący zmian w zakresie podpisywania fiszek wniosków PSF. Komunikat dostępny jest pod adresem: [LINK]
Zalecamy zapoznać się z NOWĄ intrukcją składania fiszki wniosku: [LINK]

IP RPO WSL – WUP Katowice rekomenduje Operatorom PSF umożliwianie, na wniosek Przedsiębiorcy, realizacji usług rozwojowych w trybie zdalnym. Niemniej jednak aby usługi takie mogły zostać uznane za kwalifikowalne muszą spełniać poniższe warunki:

 • zajęcia muszą odbywać się w czasie rzeczywistym zgodnym z harmonogramem w BUR (np. z wykorzystaniem platformy e-learningowej umożliwiającej telekonferencję z możliwością rejestracji zajęć i komunikację lektora z uczestnikami w tym samym czasie);
 • w harmonogramie w BUR Usługodawca jest zobowiązany każdorazowo wskazać, że dane zajęcia są przeprowadzona w trybie niestacjonarnym (zdalnym);
 • zajęcia muszą być nagrywane, a ich zapis przechowywany w celach kontrolnych (zapis audio-video ma przedstawiać zarówno prowadzącego jak i uczestników szkolenia, oraz wyświetlać bieżącą datę i godzinę zajęć);
 • instytucja realizująca usługę zdalną musi zagwarantować możliwość przeprowadzenia monitoringu takiej usługi np. poprzez dostęp do zdalnego połączenia w trakcie prowadzonych zajęć (możliwość podejrzenia zajęć w trakcie ich prowadzenia);
 • instytucja realizująca usługę musi przyjąć od uczestnika oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, w tym wizerunku, z informacją o udostępnieniu do wglądu nagrań Operatorowi PSF.

W przypadku realizacji takiej usługi (w trybie zdalnym) instytucja realizująca usługę przekazuje do Operatora PSF (na adres mailowy wskazany przez Operatora) informację o sposobie dostępu do prowadzonych zajęć. Informacja ta powinna zostać przekazana najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć w takiej formie.

Ważny komunikat! Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz wyjątkowość opisanej sytuacji, IP RPO WSL – WUP Katowice wyraża zgodę na rozliczenie przez Operatorów PSF usług rozwojowych, w trakcie trwania których Przedsiębiorcy zmuszeni byli do zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, tj. Przedsiębiorcy przebywający na kwarantannie lub izolacji w związku z koronawirusem (konieczne zwolnienie lekarskie albo decyzja państwowego inspektora sanitarnego) czy Przedsiębiorcy sprawujący osobistą opiekę nad dzieckiem do lat 8 w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

IP RPO WSL – WUP Katowice zaleca czasową zmianę zasad postępowania Operatorów PSF w przypadku zmiany harmonogramów usług rozwojowych. Powyższe zalecenie związane jest z decyzją rządu o zamknięciu placówek oświatowych i szkół wyższych od 12 do 25 marca br., z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju. W ww. okresie IP RPO WSL – WUP zwalnia Przedsiębiorcę z obowiązku niezwłocznego złożenia aktualnego formularza korygującego Uczestnika (jeśli następuje zmiana danych zawartych w formularzu) w wersji papierowej. Nie zmienia to jednak bezwzględnej konieczności poinformowania Operatora o zaistniałych zmianach w harmonogramie realizacji usługi rozwojowej (w tym miejsca faktycznej realizacji usługi) nie później niż jeden dzień przed dniem, którego dotyczy ta zmiana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie w opisanej sytuacji, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach dopuszcza, aby Przedsiębiorcy przedstawiali formularze korygujące z nowymi terminami usług rozwojowych w wersji papierowej najpóźniej na etapie rozliczenia wniosku o dofinansowanie.

Operator informuje iż na stronie internetowej IP RPO WUP opublikowany został komunikat dotyczący zmian w zakresie podpisywania fiszek wniosków PSF. Komunikat dostępny jest pod adresem: [LINK]

UWAGA! Informujemy, że od 3 marca 2020 roku w ramach PSF rozpoczną się nabory dedykowane wyłącznie osobom samozatrudnionym. Pod pojęciem “osoby samozatrudnionej” należy rozumieć osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającą żadnych pracowników. Inne formy prawne przedsiębiorstw, tj. spółka cywilna i spółki regulowane przez prawo handlowe, które nie zatrudniają pracowników, nie mogą ubiegać się o ww. wsparcie w ramach naborów przeznaczonych dla samozatrudnionych. W związku z powyższym w ramach ww. naborów dedykowanych wprowadzone zostało obligatoryjne Oświadczenie o samozatrudnieniu, dostępne do pobrania tutaj.

WAŻNE! Akademia WSB przypomina, iż wpłaty wkładu własnego oraz podatku VAT (jeżeli dotyczy) należy dokonywać dwoma odrębnymi przelewami, odpowiednio je opisując, tj. podając ID wsparcia i czego dotyczy przelew - wkład własny bądź podatek VAT.

Nowe dokumenty obowiązujące od 21.08.2019r. 
W związku z przyjęciem w dniu 21 sierpnia br. Uchwały Komitetu Sterującego PSF nr 67 oraz 68  w zakresie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3 w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania informujemy, że od tego dnia obowiązują nowe dokumenty tj.: Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy, Regulamin naboru do projektu, Karta weryfikacji dokumentów oraz Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych.

Operator informuje, że na bieżąco będzie weryfikował wpływające fiszki i niezwłocznie zawiadamiał mailowo Przedsiębiorców o:

 • Biurze Obsługi Klienta, do którego należy złożyć dokumenty w wersji papierowej w przypadku prawidłowo wysłanych fiszek;
 • złożeniu fiszek w sposób nieprawidłowy.

W związku z powyższym uprasza się Przedsiębiorców o sprawdzanie skrzynki mailowej.

------------------------------------------------------

HARMONOGRAM NABORÓW

Legenda:

FG 1 - Fundusz Górnośląski S.A. (projekt pt. "Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim")

FG 2 - Fundusz Górnośląski S.A. (projekt pt. "Usługi rozwojowe dla śląskich firm II")

WST - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

CSD DR KURNICKI - Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki sp.k.

RIPH - Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach (partnerzy:  MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. Komandytowa; Akademia WSB; WASKO SA Gliwice)

ARR - Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (partnerzy:  Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.; Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej; WYG Consulting sp. z o.o.)

GAPIR ZIT - Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach

RIT PN (Subregion Północny) - Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji prowadzi nabór w trybie ciągłym.

 

HARMONOGRAM NABORÓW W 2020 ROKU

Harmonogram na 2020 - wersja sporządzona 11 września 2020 r.OST Kwoty naborów 2020

 

ARCHIWUM

Prośba o weryfikację danych w profilach indywidualnych i instytucjonalnych w BUR

Uprzejmie prosimy wszystkich przedsiębiorców aplikujących o dofinansowanie usług rozwojowych o weryfikację danych w profilach indywidualnych i instytucjonalnych w Bazie Usług Rozwojowych, gdyż są one weryfikowane przez Operatora. Przypominamy o konieczności zamieszczania kompletnych oraz zgodnych ze stanem faktycznych danych.

WERYFIKACJA KART USŁUG PRZED PRZYJĘCIEM WNIOSKU

Zgodnie z Uchwałą nr 52 Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania z dnia 22 października 2018 r. przypominamy, że:

W ramach przedmiotowych zapisów Regulaminu naboru do projektu warunkiem koniecznym przyjęcia przez Operatora kompletu dokumentów do ubiegania się o wsparcie składanych przez Przedsiębiorcę jest załączona i prawidłowo wypełniona Karta Usługi, o której mowa w par. 2 ust. 13 pkt. 1 lit. 1 Regulaminu naboru do projektu. Za prawidłowo wypełnioną Kartę Usługi każdorazowo rozumieć należy kartę dedykowaną konkretnej usłudze uzupełnioną w pełnej zgodności z instrukcją jej wypełniania.

UCHWAŁA NR 52

Proces blokowania Karty Usługi

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako administrator Bazy Usług Rozwojowych (BUR) od dnia 8 stycznia 2018 r. będzie uruchamiać proces blokowania kart usług, które nie będą spełniać wymagań określonych w Regulaminie BUR.

W przypadku braku informacji dotyczących harmonogramu, lokalizacji oraz kadry – blokada będzie następować automatycznie 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi. W pozostałych przypadkach blokowanie będzie uruchamiane po nieskutecznym wezwaniu do uzupełnienia treści karty usługi. Informacja o zablokowaniu karty będzie każdorazowo przesyłana do usługodawcy, usługobiorców oraz operatora wparcia.

Szczegóły dostępne na stronie internetowej Bazy Usług Rozwojowych

Zmiany w zasadach dofinansowań obowiązujące od 1.04.2019 r.

Najważniejsze zmiany:

 • jednolity harmonogram rund naborów, planowanych do końca 2019 roku, zastąpi harmonogramy kwartalne (dokument znajduje się TUTAJ);
 • zostanie określona konkretna alokacja dla każdej rundy;
 • nabór wniosków będzie prowadzony do wyczerpania alokacji określonej dla danej rundy;
 • przyjęcie i rejestracja wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych będą się odbywały na nowych zasadach;
 • wsparcie zostanie skoncentrowane wg nowego kryterium tj. na tych przedsiębiorców, którzy dotychczas nie korzystali z finansowania w ramach PSF;
 • nabory będą prowadzone w naprzemiennych rundach ze wsparciem kierowanym – albo do wszystkich MŚP, albo wyłącznie do przedsiębiorców, którzy dotychczas nie uzyskali wsparcia w PSF;
 • studia podyplomowe nie będą się kwalifikowały do uzyskania wsparcia w ramach PSF (dotyczy wniosków złożonych od 1 kwietnia 2019).

Wraz z obecnie wprowadzonymi zmianami zastosowanie będą miały także zmiany zaplanowane wcześniej, o których informowaliśmy w wiadomości pt. „Nowelizacja dokumentów Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim”. Wśród nich są m.in.:

 • ścieżka odwoławcza dla wnioskodawców;
 • jednolita lista sprawdzająca do wniosków;
 • ograniczenie wysokości dofinansowania do kosztów pojedynczej usługi do 5 tys. zł;
 • Dokumenty uwzględniające zmiany znajdują się TUTAJ (uchwały nr 59 i nr 60 wraz z załącznikami).     

Nowelizacja dokumentów zgłoszeniowych do projektu

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą z 13 lutego 2019 nr 266/18/VI/2019, znowelizował dokumenty określające zasady wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim. Znowelizowane dokumenty będą obowiązywać od 18 marca 2019. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Najważniejsze zmiany to:
• prawo wniesienia odwołania od negatywnego wyniku weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych;
• jednolita karta weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych;
• maksymalna kwota dofinansowania do jednej usługi rozwojowej dla jednego pracownika w ramach projektu wynosi 5000 zł;
• termin na złożenie dokumentacji zgłoszeniowej – nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 2 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia usługi;
• brak możliwości równoczesnego złożenia dokumentów zgłoszeniowych dla tej samej usługi i skierowanej do tych samych pracowników do więcej niż jednego operatora;
• cel biznesowy nie musi być sformułowany zgodnie z zasadą SMART.

 

Projekt „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

                    

                                     

ARCHIWUM DOKUMENTÓW

UWAGA ZMIANY ZASAD DOFINANSOWANIA ORAZ WZORÓW DOKUMENTÓW OD 1.09.2018 r., 12.11.2018 r., 26.11.2018 r.

 

Najważniejsze zmiany zasad dofinansowania usług rozwojowych w województwie śląskim od 1.09.2018 r.

 1. Przedsiębiorca składa dokumenty do ubiegania się o wsparcie (dokumenty zgłoszeniowe składane są w jednym egzemplarzu) nie później niż na jeden miesiąc (jeżeli szkolenie zaczyna się np. 15 dnia danego miesiąca to dokumenty należy złożyć najpóźniej 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc szkolenia) przed planowanym terminem rozpoczęcia usług rozwojowych. - par.2 ust.4 regulaminu projektu.
 2. Przedsiębiorca na etapie składania formularza zgłoszeniowego jest zobowiązany przedstawić zaświadczenia potwierdzające brak zaległości w opłacaniu przez niego składek do ZUS/KRUS oraz podatków do US. Przedmiotowe zaświadczenia są ważne 3 miesiące od dnia wystawienia i mogą zostać złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. - par. 2 ust. 15 regulaminu projektu.
 3. W ramach PSF podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny. Wartość dofinansowania usług rozwojowych wyliczana jest w odniesieniu do kosztu netto usług rozwojowych - par. 3 ust. 3 regulaminu projektu. Przedsiębiorca bez względu na to czy posiada prawną możliwość odliczania podatku VAT czy nie wpłaca VAT jako koszt niekwalifikowalny.
 4. Operator obniża poziom dofinansowania usługi rozwojowej o 20 punktów procentowych, jeśli uczestnikiem usługi jest osoba będąca pracownikiem tego Przedsiębiorcy zaangażowanym na podstawie umowy o dzieło (Obniżenie o 20 punktów procentowych poziomu dofinansowania usługi rozwojowej liczone jest od maksymalnego przysługującego dofinansowania.) -par. 4 ust. 8 regulaminu projektu
 5. Operator obniża poziom dofinansowania usługi rozwojowej o 20 punktów procentowych, jeśli uczestnikiem usługi jest osoba będąca pracownikiem tego przedsiębiorcy zatrudniona w okresie krótszym niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie (Obniżenie o 20 punktów procentowych poziomu dofinansowania usługi rozwojowej liczone jest od maksymalnego przysługującego dofinansowania.).-  par. 4 ust 9 regulaminu projektu.