Doktorat wdrożeniowy

Kształcenie w ramach Szkoły doktorskiej Akademii WSB trwa 8 semestrów, w czasie których realizowane są m.in. zajęcia z zakresu danej dyscypliny i metodologii badań oraz warsztaty kształtujące umiejętności akademickie i kompetencje społeczne. Głównym celem jest wykształcenie u doktorantów umiejętności prowadzenia prac badawczych i badawczo-rozwojowych oraz umożliwienie przygotowania pod opieką merytoryczną Opiekunów i Promotorów rozprawy doktorskiej.

 • czas trwania studiów: 4 lata
 • nowoczesny, praktyczny, autorski program studiów
 • możliwość korzystania ze stypendiów doktoranckich już od I roku

Akademia WSB w ramach Szkoły doktorskiej realizuje program doktoratów wdrożeniowych, rozwijając w ten sposób współpracę Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przedmiotem programu jest kształcenie doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorstwami oraz wsparcie w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, której wyniki będą miały zastosowanie w działalności danego przedsiębiorstwa oraz usprawnią jego funkcjonowanie

 

Zasady udziału w programie

 • Kandydatem może być osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu w ramach umowy o pracę przez okres trwania programu przez podmiot, który wyrazi zgodę na jego kształcenie w Szkole doktorskiej Akademii WSB
 • Opiekę promotorską nad rozprawą doktorską pełni dwóch opiekunów – opiekun naukowy wyznaczony przez Uczelnię oraz opiekun pomocniczy z przedsiębiorstwa
 • Kandydat zgłasza Kierownikowi Szkoły Doktorskiej propozycję tematu rozprawy doktorskiej oraz kandydata na opiekuna pomocniczego.
 • Podmiot zatrudniający kandydata ma obowiązek zapewnienia doktorantowi, spośród swoich pracowników opiekuna pomocniczego, który monitoruje postępy
  w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.
 • Opiekunem pomocniczym z przedsiębiorstwa może być osoba posiadająca:
  1. stopień naukowy doktora lub
  2. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej lub
  3. znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze: gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.
   • Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu doktorat wdrożeniowy nie może trwać dłużej niż 4 lata

 

Rekrutacja do Programu Doktorat Wdrożeniowy

PODSTAWOWE INFORMACJE

 • Komunikat MNISW
 • od pracowników Biura ds. kształcenia doktorskiego i awansów naukowych 

 

ETAPY REKRUTACJI

 1. Rejestracja w systemie do 30.04.2021: ZAPISZ SIĘ
 2. Złożenie wymaganych dokumentów do 30.04.2021:
 3. Zgłoszenie przez Akademię WSB wniosku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” do 31 maja 2021
 4. Ogłoszenie przez MEiN listy wnioskodawców, którzy zostali zakwalifikowaniu do programu „Doktorat wdrożeniowy” ( lipiec/sierpień 2021 r.)

ZAPISZ SIĘ

 

Szczegółowych informacji udzielają: 

 • Kierownik ds. kształcenia doktorskiego: mgr Anna Koćwin
  tel. 32 295 93 43, doktorant@wsb.edu.pl
 • Koordynator ds. kształcenia doktorskiego: dr Joanna Dzieńdziora
  tel.: 32 295 93 43, doktorant@wsb.edu.pl
 • Koordynator ds. kształcenia doktorskiego: mgr Dorota Walczak-Waler
  tel. 32 295 93 43, doktorant@wsb.edu.pl