Dzienne studia dofinansowane - 100 zł miesięcznie

Studia dzienne dofinansowane

Rozpocznij dofinansowane dzienne studia  w ramach programu „Wsparcie na starcie – za Twoje studia płaci pracodawca”. W ramach projektu czesne na I roku studiów wynosi TYLKO 100 zł miesięcznie! Już teraz wybierz interesujący Cię kierunek studiów, zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym Uczelni i zarezerwuj sobie miejsce w programie!

 

Integralnymi elementami projektu „Wsparcie na starcie” są:

  • nowoczesne, praktyczne i co ważne ciekawe studia dzienne za TYLKO 100 zł miesięcznie,
  • zdobędziesz wiedzę, jakiej od absolwentów studiów oczekują pracodawcy,
  • certyfikaty cenne na rynku pracy,
  • kilkumiesięczne praktyki i płatne staże,
  • bezpłatne dodatkowe szkolenia.

Biznesowi partnerzy aktywnie wspomagają studentów w wzbogacaniu doświadczenia zawodowego, pisaniu prac dyplomowych, biznesplanów czy analiz. Na najlepszych studentów czekają już miejsca pracy.

Pełna lista partnerów uczelni

 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące progamu "Wsparcie na Starcie":

 

1. Na czym polega program "Wsparcie na starcie"?

 

Założeniem programu jest  umożliwienie studentom podjęcia nauki na prestiżowych studiach dziennych, na których czesne wynosi 100 zł miesięcznie, a program studiów kompleksowo przygotowuje studentów do podjęcia pracy zawodowej zgodnej z zainteresowaniami i wybranym kierunkiem studiów. W ofercie Uczelni znajduje się obecnie 18 kierunków studiów i aż 60 specjalności, których program został przygotowany we współpracy z pracodawcami-partnerami Akademii WSB, działającymi w ramach Rady Ekspertów Akademii WSB. Główną ideą programu jest indywidualne podejście do każdego studenta i wsparcie go w zdobyciu pierwszych zawodowych doświadczeń.

Partnerzy uczestniczą w budowaniu programów studiów zarówno na poszczególnych kierunkach studiów, jak i specjalnościach. To pracodawcy wiedzą przecież, jaka wiedza jest potrzebna do pracy w ich firmach. Przykładowo na kierunku Informatyka program budowany jest przy współpracy z firmą Kroll Ontrack, IBM czy Comarch. Na kierunku Pedagogika współpracujemy m.in. z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Katowicach czy Kuratorium Oświaty w Katowicach. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej oraz Urząd Straży Granicznej współtworzą program studiów na kierunku Administracja. Możemy się również pochwalić długoletnią współpracą z największą śląską firmą doradczą Doradztwo Personalne Menedżer, Bankiem Zachodnim WBK SA oraz AON Polska. Warto zaznaczyć, że prowadzony przez Uczelnię kierunek Fizjoterapia został pozytywnie oceniony przez śląski oddział Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

 

2. W jaki sposób firmy, przedsiębiorstwa - partnerzy angażują się w program "Wsparcie na starcie"?

 

Pracodawcy dofinansowują edukację studentów studiów dziennych, dzięki czemu czesne za studia przez pierwszy rok studiów wynosi tylko 100 zł miesięcznie. Partnerzy projektu oferują studentom Akademii WSB staże, praktyki, dzielą się doświadczeniem w trakcie spotkań ze studentami i wizyt studyjnych. Firmy współpracujące z uczelnią w ramach programu "Wsparcie na stracie" zapewniają studentom także szkolenia i kursy. Najlepszym studentom, zainteresowanym podjęciem pracy, partnerzy "Wsparcie na starcie" oferują zatrudnienie.
 
UWAGA! Jeśli wśród partnerów Uczelni nie ma firmy, w której chciałbyś pracować (odbywać staż/praktykę), poinformuj nas o tym poprzez formularz, a my dołożymy wszelkich starń, by nawiązać współpracę z przedsiębiorcą i umożliwić Ci realizację Twoich marzeń!

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

3. Na czym polega indywidualne podejście do studentów w ramach programu "Wsparcie na Starcie"?

 

Celem projektu jest przygotowanie studentów studiów dziennych do wejścia na rynek pracy, by nie mieli najmniejszych problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Zależy nam, by była to praca satysfakcjonującą i odpowiadającą zdobytym kwalifikacjom. Dlatego przez okres studiów każdy student stworzy swoje portfolio, składające się z przygotowanych samodzielnie prac dokumentujących zdobyte konkretne umiejętności praktyczne, np.: analizy, artykuły naukowe, scenariusze zajęć, projekty badań, plany marketingowe, prezentacje multimedialne, biznesplany i in. Te wszystkie dokumenty będą stanowić również potwierdzenie zdobytych umiejętności i kompetencji.

Doradcy zawodowi Akademickiego Biura Karier służą swoim wsparciem uczestnikom programu "Wsparcie na Starcie". Pomogą w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowaniu się na rozmowę kwalifikacyjną, czy określeniu zawodowych predyspozycji studenta. Na terenie Uczelni cyklicznie odbywają się Targi Pracy, które są okazją do bezpośredniego kontaktu z pracodawcami i znalezienia zatrudnienia.

"Wsparcie na starcie" zapewnia studentom uczestnictwo w ciekawych projektach indywidualnych i zespołowych, zajęciach prowadzonych metodą tutoringu, wyjazdowych i seminariach, wizytach studyjnych, organizowanych w wiodących w danej branży przedsiębiorstwach. Zgodnie z projektem prace dyplomowe będą realizowane przy wsparciu eksperta reprezentującego pracodawcę.


4. Czy studenci korzystający z programu "Wsparcie na Starcie" mają jakieś zobowiązania wobec pracodawców,  którzy dofinansowują studia?

 

Dofinansowanie edukacji studentów dziennych odbywa się w ramach umów Akademii WSB z wieloletnimi partnerami. Współpraca dotyczy świadczenia wzajemnych usług, w tym wsparcia rozwoju zawodowego studentów. Umowy nie przewidują żadnych roszczeń finansowych wobec studentów, czy konieczności odpracowania dofinansowania. Nie ma też obowiązku podejmowania pracy u pracodawcy wspierającego dany kierunek studiów.

 

5. Jakie dodatkowe korzyści wiążą się z programem "Wsparcie na Starcie"?

 

Oprócz staży, praktyk, stałego kontaktu z pracodawcami będącymi partnerami Uczelni, Akademia WSB oferuje studentom szereg innych możliwości rozwoju. Wśród nich znajduje się, m.in. możliwość uczestnictwa w wymianach międzynarodowych (m.in. w ramach programu Erasmus+), podczas których studenci nie tylko studiują na jednej z kilkudziesięciu zagranicznych uczelni partnerskich WSB, ale także odbywają staże.

Studia w Akademii WSB pozwalają na rozwijanie swoich zainteresowań w ramach kilkunastu studenckich kół naukowych działających na Uczelni, czy Akademickiego Związku Sportowego Akademii WSB, z którego wywodzi się wielu utytułowanych sportowców. AZS organizuje także nietypowe zawody sportowe (np. gokarty, kręgle). Studenci Akademii WSB mają także możliwość bezpłatnego korzystania ze sportowej infrastruktury Uczelni (m.in. siłowni). Studenckie życie na Uczelni to liczne wyjazdy integracyjne, imprezy, spotkania. Aktywna działalność na rzecz społeczności studenckiej premiowania jest w Akademii WSB stypendiami.