Bezpieczeństwo narodowe

Opis kierunku

Bezpieczeństwo Narodowe kierunek, który od kilku lat niezwykle prężnie rozwija się w Akademii WSB. Świetny poziom kształcenia oraz ścisłą współpracę ze służbami mundurowymi zaprewnia Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych działające w ramach uczelni.

 

Bezpieczeństwo Narodowe w Akademii WSB  to:

- praktyczne specjalności: policyjna, wojskowa i przeciwpożarowa,

- umowa z Komendantem Głównym Policji - realizacja programu kształcenia w zakresie szkolenia podstawowego dla policjantów,

- szkolenia wspierające kompetencje (wyszkolenie strzeleckie, elementy samoobrony, zajęcia sprawnościowe),

- spotkania z praktykami, wizyty studyjne, zajęcia w środowisku pracy.

 

Absolwenci Bezpieczeństwa Narodowego

Kończąc studia absolwenci są wykształceni, świetnie przygotowani do podjęcia pracy w służbach mundurowych, odważniejsi i co ważne zaprawieni w rozwiązywaniu problemów w ekstremalnych warunkach.

 

Ty decydujesz o sobie.

Bezpieczeństwo Narodowe to studia dla ludzi odpowiedzialnych, ciekawych świata którzy w przyszłości będą zapewniali bezpieczeństwo mieszkańcom naszego kraju. W Akademii WSB Ty decydujesz czy w przyszłości zasilisz szeregi Policji, Wojska, Straży Pożarnej, Straży Granicznej czy Agencji Ochrony - wystarczy, że wybierzesz odpowiednią specjalność:

 

Porozumienie z Komendantem Głównym Policji

 

29 października 2012 roku Akademia WSB zawarła Porozumienia z Komendą Główną Policji W sprawie realizacji wybranych treści kształcenia  na kierunku Bezpieczeństwo narodowe.


Na podstawie porozumienia absolwenci kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe, którzy zdecydują się na wstąpienie do Policji, odbędą skrócone szkolenie podstawowe. Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 października 2010 r. 

 

Szkolenia

Bezpieczeństwo narodowe w Akademii WSB  to nie tylko nauka i książki ale też zajęcia w terenie, obozy szkoleniowe i wiele innych form podczas, których zdobędziesz umiejętności praktyczne.

Nauczymy Cię maksymalnego zaangażowania w zadania oraz odpowiedzialności za siebie i innych.

 

Specjalności


Bezpieczeństwo antyterrorystyczne - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Kryminalistyka - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwa - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Kryminalistyka i techniki śledcze - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Opłaty

 studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 350 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

Studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

 

Partnerzy

Akademia WSB ma podpisane porozumienie z Komendantem Głównym Policji, współpracuje z Śląską Komendą Policji w Katowicach oraz wieloma komendami miejskimi. Uczelnia współpracuje również z Wojskowymi Komendami Uzupełnień, jednostkami wojskowymi m.in. Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu czy Jednostką Agat.  Doświadczenia jakie studenci zdobywają dzięki tej współpracy niewątpliwie zaowocują w życiu zawodowym.

 

Centralny Ośrodek Szkolenia

Służby Więziennej w Kaliszu

 

   

Okręgowy Inspektorat

Służby Więziennej

Cieszę się, że ten kierunek od kilku lat tak prężnie rozwija się w Akademii WSB, bo uczy maksymalnego zaangażowania w zadania oraz odpowiedzialności za siebie i innych. To nie tylko nauka i książki, ale też zajęcia w terenie, obozy szkoleniowe i wiele innych form, pozwalających zdobyć umiejętności praktyczne. Ścisła współpraca ze służbami mundurowymi zapewnia Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych działającemu w ramach uczelni naprawdę świetny poziom kształcenia.

 

gen. dr Roman Polko
generał dywizji Wojska Polskiego, dwukrotny dowódca Jednostki GROM, doktor nauk wojskowych w specjalności kierowanie organizacją.