Filologia angielska

Opis kierunku

Jeżeli jesteś humanistą, interesujesz się kulturą, literaturą, zjawiskami społecznymi, chcesz pracować na stanowisku tłumacza lub pracować w zagranicznych korporacjach, w środowisku międzykulturowyn, jesteś pasjonatem uczenia się języków obcych, chcesz biegle mówić po angielsku i/lub niemiecku - zostań studentem ANGLISTYKI w Akademii WSB!

 

Filologia angielska w Akademii WSB to:

  • praktyczne kształcenie, (przewaga warsztatów, zajęć ćwiczeniowych),
  • ciekawe specjalizacje studiów np.:  specjalność tłumaczeniowa,
  • specjalność tłumaczeniowa (w tym: tłumaczenia ustne, pisemne, konferencyjne, przysięgłe),
  • bezpłatny dostęp dla studentów do informatycznych aplikacji wspomagających tłumaczenia, np. MemoQ,
  • kursy języka specjalistycznego (angielski język biznesu, medyczny, prawny, techniczny),
  • drugi język obcy: niemiecki, hiszpański lub rosyjski,
  • dodatkowe zajęcia praktyczne, np. tłumaczenia tekstów informatycznych, przekład literacki, kontrola jakości tłumaczeń
  • zajęcia z native speakers
  • zajęcia w laboratorium translatorycznym

 

Język perfect - ale to nie wszystko

Absolwent kierunku filologia, reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólno humanistycznego i językowego oraz posiada ogólną znajomość literatury, kultury i historii krajów anglojęzycznych.

Jest przygotowany do podjęcia pracy w wydawnictwach, środkach masowego przekazu, turystyce i innych sektorach, które wymagają znajomości języka angielskiego.

W ramach studiów 750 godz. zajęć przeznaczone jest na zajęcia lektoratowe z jęz. angielskiego. Pozostałe wykłady prowadzone są w języku angielskim.

 

To co najważniejsze - wiedza i umiejętności:

Absolwent Anglistyki posiada wiedzę z zakresu: językoznawstwa i literaturoznawstwa, literatury brytyjskiej i amerykańskiej, historii języka angielskiego, gramatyki, metodyki nauczania języków obcych, posługiwania się specjalistycznym słownictwem.

Posiada umiejętności w zakresie: poprawnego wykorzystywania języka angielskiego w różnych sytuacjach społecznych; swobodnego wyrażania sądów, opinii, argumentowania, posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu, posługiwania się językiem angielskim naukowym, poprawnego redagowania tekstów, ciągłego doskonalenia uczenia się języków obcych i wykorzystywania specjalistycznych umiejętności zdobytych w ramach specjalności studiów

 

 

Uzyskiwany tytuł:

licencjat (6 semestrów)

Tryb studiów:

studia I-ego stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne

 

Specjalności


Filologia angielska z językiem chińskim - Studia I stopnia - w języku angielskim Dąbrowa Górnicza

Filologia angielska z językiem hiszpańskim - Studia I stopnia - w języku angielskim Dąbrowa Górnicza

Filologia angielska z językiem niemieckim - Studia I stopnia - w języku angielskim Dąbrowa Górnicza

Filologia angielska z językiem rosyjskim - Studia I stopnia - w języku angielskim Dąbrowa Górnicza

Język angielski w biznesie i w turystyce - Studia I stopnia - w języku angielskim Dąbrowa Górnicza

Język angielski w edukacji przedszkolnej - Studia I stopnia - w języku angielskim Dąbrowa Górnicza

Tłumaczeniowa - Studia I stopnia - w języku angielskim Dąbrowa Górnicza

Opłaty

Filologia angielska - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

 

Partnerzy

Partnerem kierunku jest Kilgray Translation Technologies. Dzięki tej współpracy studenci filologii angielskiej otrzymują bezpłatny dostęp do oprogramowania MemoQ - komputerowego narzędzia wspierającego profesjonalne tłumaczenia. Po skończeniu studiów mogą dokonać zakupu na preferencyjnych warunkach.

konsulat
   

 

 

 

 

 

 

Atutem tego kierunku są spotkania z praktykami, ekspertami w dziedzinie tłumaczeń pisemnych i ustnych, zajęcia w specjalistycznych laboratoriach translatorycznych oraz zajęcia w formie warsztatów, treningów czy symulacji. Warto dodać, że absolwent filologii, poza znajomością języka angielskiego na najwyższym poziomie, uzyskuje kompetencje do posługiwania się drugim językiem obcym (na poziomie średnim, m.in. chińskiego). Absolwenci często posługują się również biegle słownictwem specjalistycznym z zakresu angielskiego języka prawniczego, biznesowego lub medycznego. Specjalizują się także w zakresie obsługi oprogramowania do tłumaczeń MemoQ.

 

mgr Iwona Gandor
tłumacz konferencyjny języka angielskiego